Lenastugan blir textilmuseum

Flytten av Lenastugan till Landeryds Hembygdspark 2015

 

Stort TACK till medlemmar och nedanstående företag som välvilligt bidragit till att flytten
av Lenastugan blev möjlig och till tillkomsten av Textilmuseet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lenastugan låg förut i skogsdungen borta vid Byggmax. Där låg den rofyllt men nu närmade sig stans bebyggelse och stugan skulle rivas eller flyttas. Lenastugan ska ha uppförts på 1890-talet på Övre Ullstämmas ägor, men stugans namn tillkom först under mitten av vårt förra sekel, innan dess hade stugan inget namn. Det var änkan Lena Karlsson (Lena Katharina född Eriksdotter 25/5 1835 i torpet Lottlyckan på Blästads ägor) som gav namn till stugan. Lena blev änka 1889, hon hade då jobbat som piga och varit statarhustru vid Södergården. Men år 1891 antecknas Lena med dotter som boende i till huset, (som nutidens hyresgäst). Änkan Lena dog i sin stuga den 11 februari 1901, vid 65 års ålder. Stugan fungerade efter änkan som statarbostad för Sörgårdens statare. Stugan ansågs även vara vägglusfri då den stod obebodd långa perioder. Som med allt omkring oss så ger vi det smeknamn eller namn vi fren här stugan sa ”Lena” när man pratade om den och ”Lenastället”. Det är så som även ett namnlöst hus får ett namn. När sedan namn ska in i byråkrati och myndigheter kan de få en mer fast namngivning liksom denna fick någon gång i mitten av vårt förra sekel nämligen ”Lenastugan”. 1975 köptes både Ullstämma Mellangård och Sörgård av Linköpings kommun och Lenastugan har sedan dess ägts och hyrts ut av kommunen. 

Bilder från 2014 innan Lenastugan flyttades till Landeryds Hembygdspark.

Efter flytt började det omfattande arbetet med att färdigställa stugan både utvändigt och invändigt. Under 2016 till 2019 jobbade “måndagsgruppen” ihärdigt med att mura kakelugn och öppen spis samt isolera, putsa väggar och lägga golv på loftet samt måla väggar och tak och slipa golv i bottenplan där textilmuseet så småningom skall inrymmas. När detta är klart kommer slutarbetet med att dra el till belysning och radiatorer.

2020 började inreding av kommande utställning av textilier och kläder som flyttades från gamla textilmuseet i torpet Bergdalen till sin nya plats i Lenastugan.

Invigning planerad till 2021