Lenastugan blir textilmuseum

 

Lenastugan flyttades till Hembygdsparken 2015 efter att kommunen sålt den till föreningen för 1 kr under förutsättningar att föreningen stod för flytten. Föreningen flyttade hösten 2015 stugan till Hembygdsparken. Lenastugan låg förut i skogsdungen borta vid Byggmax. Där låg den rofyllt men nu närmade sig stans bebyggelse och stugan skulle rivas eller flyttas. Lenastugan ska ha uppförts på 1890-talet på Övre Ullstämmas ägor, men stugans namn tillkom först under mitten av vårt förra sekel, innan dess hade stugan inget namn. Det var änkan Lena Karlsson (Lena Katharina född Eriksdotter 25/5 1835 i torpet Lottlyckan på Blästads ägor) som gav namn till stugan. Lena blev änka 1889, hon hade då jobbat som piga och varit statarhustru vid Södergården. Men år 1891 antecknas Lena med dotter som boende i till huset, (som nutidens hyresgäst). Änkan Lena dog i sin stuga den 11 februari 1901, vid 65 års ålder. Stugan fungerade efter änkan som statarbostad för Sörgårdens statare. Stugan ansågs även vara vägglusfri då den stod obebodd långa perioder. Som med allt omkring oss så ger vi det smeknamn eller namn vi fren här stugan sa ”Lena” när man pratade om den och ”Lenastället”. Det är så som även ett namnlöst hus får ett namn. När sedan namn ska in i byråkrati och myndigheter kan de få en mer fast namngivning liksom denna fick någon gång i mitten av vårt förra sekel nämligen ”Lenastugan”. 1975 köptes både Ullstämma Mellangård och Sörgård av Linköpings kommun och Lenastugan har sedan dess ägts och hyrts ut av kommunen. 

De följande åren har gått åt till många, många timmar med att renovera
fasader, tak och fönster.

Under 2018 och 2019 jobbar “måndagsgruppen” ihärdigt med att mura kakelugn och öppen spis samt isolera, putsa väggar och lägga golv på loftet samt måla väggar och tak och slipa golv i bottenplan där textilmuseet så småningom skall inrymmas. När detta är klart kommer slutarbetet med att dra eltill belysning och radiatorer. Inflyttning planerad till 2020.

Textil museet måste ha en temp på ca +7 gr under vinterhalvåret för att 
textilierna skall “må bra”

                       Stort TACK till nedanstående företag som välvilligt bidragit till                                                                      att flytten av Lenastugan blev möjlig.

Nu finns också en “textilgrupp” bestående av ett antal damer med intresse av textilier och gamla kläder. Deras uppgift är inventera och numrera den stora mängd skänkta textiler i form av främst kläder men också övrigt såsom dukar, schalar, spetsar och skor skänkta till Hembygdsföreningen. Deras uppgift består också i att ta fram utställningsmaterial till skälva museet  som beräknas vara klar under våren 2020. Invigning sker 6 juni 2020