Bilder från Landeryd VIII (Facebookbilder med text)

Håkan Johansson Min familj bodde i Solgård på bottenvåningen 1948-55. I augusti 1955 drabbades huset av en eldsvåda varvid vindsvåningen brann ner och hela huset blev vattenskadat. Huset reparerades men vindsvåningen återuppbyggdes inte. Taket skymtar på den nytagna bilden. Orsaken till branden var att fotogen hade spillts ut och antänts i samband med matlagning på ett fotogenkök i vindslägenheten
Catarina Ståhl Det vita huset till höger på det gamla fotot är Strandhyddan där jag bodde på ovanvåningen mina första 4 år. Huset ägdes av mammas morbror Erik Lövgren.
Per Anders Lorentzon Det är väl “Solgård” som syns längst till vänster på det gamla fotot? Min farfar bodde och ägde det 1943 – 1945.

——————————————————————————————————————–

Vy söderut från Källsätersvägen mot Landeryds kyrka i söder. Ca. 1904. Foto av K.J. Petersson.

——————————————————————————————————————–

Café Rosenhyddan med bageri i Hjulsbro uppfördes vid fastigheten Önskehem och startades 1926 av familjen Carl Gustaf och Nanny Carlsson. Nanny skötte caféet till en början. Verksamheten övertogs 1946 av Arvid Malmström och ska enligt muntlig uppgift ha upphört på 1950-talet. Natten till den 22 oktober 1959 brann bageriet vid Önskehem och Rosenhyddans café i Hjulsbro.
(ÖC 1959-10-23).Byggnaden revs i slutet av 1970-talet och på platsen uppfördes villor vid Lötaborgsvägen.
Catarina Ståhl Under en kortare period 1945-1946 ca ägdes Rosenhyddan av Anna (född Lövgren) och Alfons Andersson. Anna med dotter Inez (gift Ståhl) drev cafe’et och i mars 1946 hade Inez och Lennart sin bröllopsfest där.
Annkin Johansson Bosse Hjelm övertog bageriet 1957-1958 tills det brann ner , Örjan Johansson från Linköping började där som 17-åring och var kvar tills det brann. Rosenhyddan var en träffpunkt bland alla tonåringar i Hjulsbro med omnejd, med jukebox med rockmusik och Coca-Cola med sugrör det var poppis. Här fanns tror jag Hjulsbros första tv.
Café Rosenhyddan i Hjulsbro, där det i kommentarerna nämndes en brand. Natten till den 22 oktober 1959 brann bageriet vid Önskehem och Rosenhyddans café i Hjulsbro. (ÖC 1959-10-23). Villor är nu byggda utmed Lötaborgsvägen på denna plats.

——————————————————————————————————————–

Hjulsbro station stod klar 1902 i samband med att järnvägen invigdes. Flera stationsbyggnader utmed samma bana byggdes i samma stil. 1959 revs den gamla stationsbyggnaden efter att den lokale byggmästaren Oskar Gustavsson uppfört en ny lägre byggnad även innehållande postkontor. 1967 upphörde persontrafiken från stationen och endast fraktgods mottogs. 1979 slutade Vitalis Karlsson som den siste järnvägsexpeditören på plats. 1993 upphörde postkontoret och 2008 revs även den nya byggnaden. På kullen ovanför jordkällaren låg Hagebyskolan, byggd 1918 och riven cirka 1980. Den delvis stensatta ytan och ”stenkajen” utmed spåret vid denna plats har troligtvis varit för lastning På tågvagnar. Dock märklig placering så nära vägkorsningen.
Kjerstin Thuresson  På 40 och 50-talet bodde Herr och fru Plating på gamla stationen De var ibland gäster hos min farmor och farfar.
Annika Karlsson I Hageby skola gick jag i första klass för Stina Möller, vi hade utedass, vedkamin som hon eldade i. Matsäck med oss, så var det på den tiden 1952. Kommer även ihåg gamla,gamla stationshuset. Jönsson hette dom som både uppepå.
Leif Johansson Jag gick också mitt första år i Hagebyskolan, men hos fröken Maj Karleke, som hade första års elever medan Stina Möller hade andraklass. Men alla i årskurs fick inte plats på övervåningen hos “Mölla” så 6 st. andraklassare gick nere hos oss i ettan. Vi skojade ofta med fröken, som den gången då vi satt och väntade på fröken så gömde sig Kalle Rydberg i “velåren” tills fröken kom. Hon undrade varför Kalle inte kommit, men tyckte att vi kanske skulle tända upp i vedkaminen. Hon öppnade “velåren” och där hoppade Kalle upp och nästan skrämde slag på fröken.text

——————————————————————————————————————–

Hjulsbro IK bildades 1930. Dagens fotbollsplaner är den tredje platsen som klubben har sin hemmaplan på. Den första planen (markerad på den svartvita bilden) är idag bebyggd med villor mellan Änggårdsvägen och Sätervägen i Hjulsbro. 1955 flyttade klubben därifrån till den andra platsen, som fick namnet Skogsvallen. 2014. De nya planerna stod färdiga vid Ullstämma/Harvestad 2020. Skogsvallen raderats ut och börjat förberedas för bostäder. Den första klubblokalen vid Skogsvallen (nr 1 på bilden) var en sommarstuga som flyttades från Hackefors 1955.

————————————————————————————————————————–

Vet du varför ICA Flamman i Hjulsbro heter just så?
Jo, byggnaden uppfördes 1967 som brandstation. När den verksamheten upphörde flyttade ICA butiken hit 1978 från Marieborg (Brovillan). Ett tag var även ett bibliotek inrymt här, (ingången till biblioteket syns till vänster på byggnadens framsidan på första fotot), men det flyttade omkring 1987(?) till Hjulsbroskolan. Har Du något minne kring brandstationen? Hur fungerade brandkåren vid denna tid? Vem skötte biblioteket? Innan brandstationen byggdes stod en barack här en kort period och fungerade som banklokal, se tredje fotot.

———————————————————————————————————————