Blästad och Blästad Magasin

LHF-banner_800x157

Landeryds Hembygdsförening har övertagit och förvaltar det kulturhistoriskt intressanta magasinet vid Blästad gård i södra Linköping.Hembygdsföreningen har från Westman-Wernerska stiftelsen i Linköping efter ansökan fått beviljat ett ekonomiskt bidrag på 500 000 kronor för att utföra en varsam renovering av detta magasin som rymmer en intressant byggnadshistoria. Renoveringsprojektet drog igång andra veckan i augusti 2008. Renoveringen skedde i samråd med Östergötlands Länsmuseum som hade utvärderat magasinets kulturvärde.

blastad-magasin_1.1
Blästad magasin rapport 080927 av Joakim Johansson
Nu är Blästad magasin färdigrenoverat, förutom sten sockeln som ska restaureras i vår. Tjärning av dörrar kvarstår också och lite markarbeten runt magasinet. Trapphuset över källarnedgången fick sig ett lyft under den gångna veckan. Det hade sjunkit över en decimeter i framkant. Vi lyfte, rätade, pallade och fäste in ordentligt. Här visas några bilder från arbetet med trapphuset. Denna tillbyggnad har sannolikt tillkommit under mitten av 1900-talet. På fasaden syntes spår efter en tidigare annorlunda källarnedgång. Det verkar ha varit en lägre konstruktion med luckor över källartrappen.
Blästad magasin rapport 080920 av Joakim Johansson
Blästad magasin blev riktigt vackert med nymålade fasader och nytt tak. När byggnadsställningen revs under onsdagen och torsdagen 17-18 september trädde byggnaden fram ordentligt och uppfräschningen kunde beskådas ordentligt. Föreningens medlemmar fick möjlighet att titta in i magasinet och få Blästads historia berättad lördagen den 20:e, läs mer om det under detta har hänt. Nu återstår arbetet med trapphuset under kommande vecka.
Blästad magasin rapport 080914 av Joakim Johansson
Renoveringsprojektet vid Blästad har gått bra. Reparationerna av de murkna fasadbrädorna och rödfärgningen gav byggnaden ett riktigt ansiktslyft. Det har varit mycket sågande och strykande med färg, men när man ser resultatet känns arbetet inte så betungande. Tjärstrykningen var en kladdig syssla, men det luktar gott, vilket många förbipasserande även tyckt. Takarbetet har också gått bra trots regntunga moln i skyn. Det befintliga takteglet som inte var av någon betydande ålder fick bli fyllnadsmassor nedanför magasinet. Taket läktades på nytt och de nya tegelpannorna som snart är på plats gör sig fint på byggnaden. När ställningen så småningom rivs är det trapphuset på framsidan som får ett lyft. Arbetet med sten sockeln kommer dock att sparas till våren, då vi har tillgång till el. Föreningen kommer nämligen låta dra in el i magasinet för belysning. Den gamla elen är ur funktion och avklippt i marken för länge sedan.]Under teglet på den nedre halvan av taket bestod underlaget av en riktigt gammal spånläggning. Det var inget vanligt tunt spåntak som ofta lades på ekonomibyggnader utan kraftigare likt kyrkspån. Det är mig veterligen ganska ovanligt som takbeklädnad. Vissa delar av teglet var skadat och bortfallet, därför var även spånet skadat delvis. Det syntes här och var på spånet att det inte varit tjärstruket utan faktiskt rödmålat, vilket är ovanligt. Övre halvorna av taket ovanför takbrytningen på magasinet var endast belagt med bräder, likt lockpanel, och det är mer vanligt på äldre tak. Varför denna kombination av locktak och spåntak har använts är okänt.
Blästad magasin rapport 080809 av Joakim Johansson
Så har då renoveringsprojektet tagit sin början. Ställningsföretaget HEAB har byggt ställning runt magasinet. Ekonomibyggarna som har fått renoveringsuppdraget påbörjade arbetet under torsdagen den 7 augusti. Det finns en hel del rötskador att ta hand om på magasinets panelbeklädnad. Till en början har fasaden blivit tillspikad, då många av de gamla handsmidda spikarna krypt ut. Under fredagen pågick borstning av panelen för att få bort lös rödfärg. Samtidigt som dåliga delar av panelen kapades bort för att bytas ut. Den östra och södra fasaderna är mest rötskadade nedtill. Den västra gaveln är det mest i panelen eftersom solen legat på där mest. Endast den norra långsidan är bäst bevarad. Taket kommer att bytas ut. Det nuvarande lerteglet ersätts med inget annat än lertegel. Under teglet finns något riktigt intressant. Att det var spåntak under teglet visste vi, men det är inte den vanliga sortens tunna spåner, utan betydligt tjockare, nästan som kyrkspån. Stensockeln kommer att lagas och putsas om. De rötskadade delarna av panelen sågas bort och byts ut.

blastad-magasin_22blastad-magasin_23blastad-magasin_24blastad-magasin_25

Blästad magasin rapport 080315 av Joakim Johansson
I början av mars meddelades från Westman-Wernerska stiftelsen att bidraget på
500 000 kronor har beviljats för renovering av Blästad Magasin.
Blästad magasin rapport 080127 av Joakim Johansson
I Östgöta Correspondenten lördagen den 26 januari meddelades den glädjande nyheten att Westman-Wernerska stiftelsen föreslagit ett bidrag på 500 000 kronor för renovering av Blästad Magasin.
Blästad magasin rapport 070915 av Joakim Johansson
På fredagseftermiddagen den 14 september träffades jag och Per-Arne vid Blästad för att förbereda inför lördagens arbetsdag vid magasinet. Vi dammsugade vindsvåningen för att kunna börja köra föremål som upptagit utrymme i hembygdsparken och istället nu ska magasineras i Blästad. På eftermiddagen lämnade även föreningens sekreterare in en ansökan om bidrag för renoveringen av magasinet till Westman-Wernerska Stiftelsen.På lördagsförmiddagen samlades nio personer för att göra rent i övriga magasinet samt köra föremål från hembygdsparken. Det borstades, bars, utvärderades om det var skräp eller inte, dammsugades, snubblades på saker, tömde dammsugare och kånkades på gamla föremål. Alla syrenbuskar som skadat fasaden fälldes och nu kunde man se magasinet i sin helhet.Magasinet innehöll redan ett stort antal föremål från Blästad i ett litet museum iordningställt av familjen Olai som varit ägare av Blästad gård sedan 1917. De äldre lantbruksföremålen som fanns i magasinet ingick vid hembygdsföreningens övertagande.Straxt efter middagstid var magasinet till sist ursopat och iordningställt till ett rent nöje att besöka. Stort tack till de som var med och städade!

blastad-magasin_26

Det lilla lantbruksmuseet som fanns i magasinet under rengöring.

blastad-magasin_27Per-Arne var en av de som bar gamla föremål uppför de gamla väl slitna trapporna.
blastad-magasin_28Vinden på magasinet.
blastad-magasin_29S-O och Nils-Holger som bär saker till vinden.
blastad-magasin_30Nu kan man se hela magasinet sedan syrenbuskarna fällts.
Blästad magasin rapport 070715 av Joakim Johansson
Efter att ha haft genomgångar i styrelsen beslutade vi att en arbetsgrupp i styrelsen skulle få jobba vidare i frågan och ta det slutgiltiga beslutet. Ett utskick gick ut till medlemmarna om våra planer men inga kommentarer på det hela kom styrelsen till känna. Arbetsgruppen beslutade så att ett övertagande av fastigheten skulle ske. På söndagsförmiddagen den 15 juli skrev ordföranden och kassören under köpekontraktet och betalade köpeskillingen på 1 krona. Blästad Magasin tillhör nu Landeryds hembygdsförening. Nu väntar bara de formella besluten gällande fastighetsöverförandet. Det är roligt och spännande att få arbeta med detta projekt.
Blästad magasin rapport 070510 av Joakim Johansson
Landeryds Hembygdsförening fick under våren 2007 en spännande förfrågan från en bostadsrättsförening som ska upphöra vid Blästad. Bostadsrättsföreningen äger den kulturhistoriskt intressanta byggnaden kallad Blästad magasin. Detta magasin önskar bostadsrättsföreningen att Landeryds Hembygdsförening övertar. Hembygdsföreningen höll ett extra styrelsemöte den 9 maj vid magasinet och fick då möjlighet att besikta byggnaden in- och utvändigt. Styrelsen beslutade enhälligt att vi ska jobba för ett övertagande och bevarande av magasinet som ligger inom Landeryds församling. Byggnaden ska bevaras på plats. Saker att utreda är bland annat vilka kostnader detta medför såsom försäkringar, lagfartskostnader med mer. Tanken är att i första hand bevara byggnaden, med behövlig upprustning. Övriga användningsområden får komma vartefter.Torolf Nilzén på Blästad gård väckte frågan till mig under 2006 om att Landeryds hembygdsförening borde engagera sig i de områden som ligger inom Landeryds församling, framförallt Blästad. Hembygdsföreningen har nämligen hittills hållit sig till den gamla sockengränsen. Blästad ligger egentligen i S:t Lars socken, men när församlingsgränserna ändrades 1960 så kom Blästad att tillhöra Landeryds socken.Därför känns detta projekt inför ett övertagande, som ett avstamp för att ta in Blästad i hembygdsföreningens verksamhetsområde.Blästad magasin är en spännande byggnad med en spännande historia. Detta kommer att beskrivas vartefter.Byggnaden ligger vid Blästad gård utefter Vistvägen vid korsningen med Haningeleden.blastad-magasin_31
Till Startsidan