Bogestad ägor

Sidan är under uppdatering

Namnet Bogestad kommer enligt ortnamnsforskningen från mansnamnet Boge, och stad betyder plats, således Boges plats. Åren 1701–1985 bestod Bogestad av arrendegårdar under ägaren Sturefors fideikommiss. Vid storskiftet 1789 bildades fyra gårdar i Bogestad. Någon gång på 1820–1830-talet revs de gamla boningshusen och ersattes med de nuvarande så kallade parhusen. 1879 lades två brukningsenheter ihop. Den hoplagda större gården kallades då Västergården. De två mindre blev Mellangården och Östergården. 1939 kom elektriciteten till byn. 1971 slutade den sist boende arrendatorn med jordbruket i Bogestad. Jorden brukades därefter från annat håll och boningshusen användes som sommarbostäder. 1985 blev Linköpings kommun ägare och Landeryds Golfklubb som då bildades, arrenderar sedan dess Bogestad och dess forna mark. Bogestad Västergård (Lat, Long) 58.36072, 15.70904 Bogestad Mellangård (Lat, Long) 58.36073, 15.70924 Bogestad Östergård (Lat, Long) 58.36077, 15.70951


Bogestad Mellangård (Källa: Klipp ur Gods & Gårdar 1939). Postadr.: Linköping. Areal: Total 34,5 har, därav 14 åker, 13 skog, 7,5 betesmark, dels. kultiv. Tax.-v. 15.400, exkl. skogsmarken. Jordart: Klapperstens- o. lerjord. Skogsbest.: överv. barrskog. Manbyggn. uppf. 1835 o. ekonomibyggn. 1914. 3 hästar, 1 unghäst, 1 tjur, 10 kor, 5 ungdjur, 2 svin, 80 höns. Arealen rörtäckdikad. Gården arrenderas sedan 1934 av nuv. brukaren. Äg.: Greve Th. G. Bielke å Sturefors. Arr.: Gustaf Edvin Johansson f. 27/8 04. Son till lantbrukaren Karl Johansson o. h. h. Emilia. Gift 30 med Anna f. Svensson. Barn: Gunborg, Marianne, Claes Lennart. Bogestad Västergård (Källa: Klipp ur Gods & Gårdar 1939). Postadr.: Linköping. Tel. 24 Hjulsbro. Areal: Total 70 har, därav 29 åker, 29 skog, 12 kultiv. betesmark. Tax.-v. 34.000, exkl. skogsmarken. Jordart: Lätt lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. är gemensam med ovanstående Bogestad Mellangård. Ekonomibyggn. uppf. på 1880-talet, magasin på 1900-talet. 4 hästar, 2 unghästar, 15 kor, 16 ungdjur, 75 marsvin, 100 höns. Gården arrend. sedan 1924 av nuv. brukaren. Äg.: Greve Th. G. Bielke å Sturefors. Arr.: C. A. Forsen f. 5/8 1889. Gift 15 med Emma f. Eriksson. Barn: Emrik, Astrid, Arne. Arr.: Genomgått Bjärka-Säby lantbruksskola. Ordf. i barnav.-nämnd. o. sjukkassan, v. ordf. i hälsov.-nämnd., led. av fattigv.-styr., komm.-fullm. o. tax.-nämnd. samt fullm. i mjölkcentralen, v. ordf. i Linköpings ortsförb. av R. L. F.


Torpen Sundet, Sandsäter, Skogen, Stensnäs och Vulkantorpet som tillhörde Bogestad finner du på sidan 3 med kartor som visar torpens geografiska placering.