Bogestad ägor *

Sidan är under uppdatering Namnet Bogestad kommer enligt ortnamnsforskningen från mansnamnet Boge, och stad betyder plats, således Boges plats. Åren 1701–1985 bestod Bogestad av arrendegårdar under ägaren Sturefors fideikommiss. Vid storskiftet 1789 bildades fyra gårdar i Bogestad. Någon gång på 1820–1830-talet revs de gamla boningshusen och ersattes med de nuvarande så kallade parhusen. 1879 lades två brukningsenheter ihop. Den hoplagda större gården kallades då Västergården. De två mindre blev Mellangården och Östergården. 1939 kom elektriciteten till byn. 1971 slutade den sist boende arrendatorn med jordbruket i Bogestad. Jorden brukades därefter från annat håll och boningshusen användes som sommarbostäder. 1985 blev Linköpings kommun ägare och Landeryds Golfklubb som då bildades, arrenderar sedan dess Bogestad och dess forna mark. Bogestad Västergård (Lat, Long) 58.36072, 15.70904 Bogestad Mellangård (Lat, Long) 58.36073, 15.70924 Bogestad Östergård (Lat, Long) 58.36077, 15.70951
Bogestad Mellangård (Källa: Klipp ur Gods & Gårdar 1939). Postadr.: Linköping. Areal: Total 34,5 har, därav 14 åker, 13 skog, 7,5 betesmark, dels. kultiv. Tax.-v. 15.400, exkl. skogsmarken. Jordart: Klapperstens- o. lerjord. Skogsbest.: överv. barrskog. Manbyggn. uppf. 1835 o. ekonomibyggn. 1914. 3 hästar, 1 unghäst, 1 tjur, 10 kor, 5 ungdjur, 2 svin, 80 höns. Arealen rörtäckdikad. Gården arrenderas sedan 1934 av nuv. brukaren. Äg.: Greve Th. G. Bielke å Sturefors. Arr.: Gustaf Edvin Johansson f. 27/8 04. Son till lantbrukaren Karl Johansson o. h. h. Emilia. Gift 30 med Anna f. Svensson. Barn: Gunborg, Marianne, Claes Lennart. Bogestad Västergård (Källa: Klipp ur Gods & Gårdar 1939). Postadr.: Linköping. Tel. 24 Hjulsbro. Areal: Total 70 har, därav 29 åker, 29 skog, 12 kultiv. betesmark. Tax.-v. 34.000, exkl. skogsmarken. Jordart: Lätt lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. är gemensam med ovanstående Bogestad Mellangård. Ekonomibyggn. uppf. på 1880-talet, magasin på 1900-talet. 4 hästar, 2 unghästar, 15 kor, 16 ungdjur, 75 marsvin, 100 höns. Gården arrend. sedan 1924 av nuv. brukaren. Äg.: Greve Th. G. Bielke å Sturefors. Arr.: C. A. Forsen f. 5/8 1889. Gift 15 med Emma f. Eriksson. Barn: Emrik, Astrid, Arne. Arr.: Genomgått Bjärka-Säby lantbruksskola. Ordf. i barnav.-nämnd. o. sjukkassan, v. ordf. i hälsov.-nämnd., led. av fattigv.-styr., komm.-fullm. o. tax.-nämnd. samt fullm. i mjölkcentralen, v. ordf. i Linköpings ortsförb. av R. L. F.
  Bilder från Bogestad by. Bildtexter Bogestad – se resp bildnr klicka för större bild
ölm 012
ölm 010
ölm 020
ölm 014
ölm 016
ölm 018
ölm 015
ölm 019
ölm 020
ölm 021
ölm 023
ölm 023
ölm 024
ölm 348
ölm 349
ölm 361
ölm 361
ölm-362
ölm-362
Bildtexter Bogestad se resp bildnr Till Startsidan
LHF0215
LHF0216
LHF0435
LHF0436
LHF0437
LHF0438
LHF0439
LHF0440
LHF0441
LHF0442
LHF0443
LHF0444
LHF0445
LHF0446
LHF0447
LHF0449
LHF0450
LHF0451
LHF0452
LHF0453
LHF0454
LHF0455
LHF0456
LHF0457
Bildtexter Bogestad se resp bildnr Till Startsidan
LHF0460
LHF0462
LHF0464
LHF0466
LHF0467
LHF0468
LHF0469
LHF0470
LHF0471
LHF1011
LHF1012
LHF1013
LHF1014
LHF1015
LHF1016
LHF1017
LHF1018
LHF1018
Bildtexter Bogestad se resp bildnr Till Startsidan
     
Kartor över torp under Bogestad 
Bygget, Stensnäs. – Backstuga uppförd omkring 1870, kallas Bygget på karta 1873 troligtvis för att det var ett pågående bygge. Bebott från 1876 med namnet Stensäter, ändrat 1878 till Stensnäs, rivet 1912. Husgrund i suterräng finns kvar med odlingsterrasser intill och söder därom ytterligare stengrund efter en lada vid en bergskant. (Lat, Long) 58.36091, 15.71733

Skogen, Enbacken – Torp/ backstuga med ladugård, byggt 1841, (kallat Skogen enbart på kartor 1873 och 1877) rivet efter 1880 då namnet ströks ur husförhörslängderna. Stengrund med spisröse finns kvar. Nr 133 i Torpboken. (Lat, Long) 58.36007, 15.71256

Sandsäter – Torp/ backstuga, med ladugård byggt 1850 av förre soldaten vid Bogestad, Gustaf Spång. Sista boende var änkan Anna Charlotta Nilsson som dog 1930. Senare sommarbostad och stod öde länge innan det revs 1987. Nr 130 i Torpboken. (Lat, Long) 58.36061, 15.71869 Fotografisk spegelvändning Sandsäter

Soldattorp nr 15, Vulcantorpet. – Bogestads soldattorp med ladugård fanns 1701. Bostad för soldat nummer 15 i Första Livgrenadjärregementet, Stångebro kompani. Sista boende till någon gång mellan 1975-85 var Britta Vulkan som var född i torpet och dotter till siste soldaten Filip Vulkan. Hon hade sedan torpet som sommarbostad till sin död 2009. Ägare sedan 1987 Linköpings kommun. Landeryds Golfklubb renoverade torpet och har använt det som arbetarbostad. Nr 129 i Torpboken (Lat, Long) 58.36294, 15.71290

Sundet – Torp/ backstuga med ladugård troligtvis byggt under 1800-talets första hälft. Den troligtvis första torpstugan, uppförd 1654 fanns framför det yngre torpet och revs på 1950-talet. Sista boende i torpet utflyttad 1950 därefter sommarbostad till 2000-talets början, därefter öde. Nr 131 i Torpboken.  (Lat, Long) 58.35985, 15.71707