Bogestad ägor

Namnet Bogestad kommer enligt ortnamnsforskningen från mansnamnet Boge, och stad betyder plats. Boges plats.
1701-1985 ägdes Bogestad av Sturefors fideikommiss. Vid storskiftet 1789 bildades fyra gårdar i Bogestad. De gamla boningshusen revs på 1820-talet och de nya husen, så kallade parhus, uppfördes på 1830-talet. 1879 lades två brukningsenheter ihop. Den ihoplagda större gården kallades då Västergården. De två mindre blev Mellangården och Östergården. 1939 kom elektriciteten till byn. 1971 upphörde sista jordbrukaren i Bogestad. Gårdarna användes däreftersom sommarbostäder till 1985 då Linköpings kommun blev ägare och Landeryds Golfklubb bildades.

Bygget

Bostad? Verkstad? Okänd byggnad. Ej omnämnd i husförhörslängderna. Markerad på kartor 1873 och 1877, rivet före sekelskiftet 1900. Grund finns kvar samt terrasser bredvid och ytterligare stengrund vid bergskant.

Enbacken, (Skogen)  Stensnäs

Torp/ backstuga byggd 1841, (kallat Skogen enbart på kartor 1873 och 1877) namnet struket ur husförhörslängderna 1880, ersatt med namnet Stensnäs, rivet efter 1911. Nr 133 i Torpboken.

Sandsätter

Torp/ backstuga, med ladugård. sommarbostad, stod öde länge, rivet 1987. Nr 130 i Torpboken.

Soldattorp 15 ”Vulcantorpet” ”Orlanderstället”

Soldattorp med ladugård fanns 1701. Ägare sedan 1987 Linköpings kommun. Sommarbostad. Nr 129 i Torpboken

SundetSundet

Torp/ backstuga troligtvis byggd på 1650-talet, med ladugård. Ytterligare en liten stuga uppförd 1654 fanns på tomten. Lilla stugan riven. Sist boende i torpet utflyttad 1950 därefter sommarbostad. Nr 131 i Torpboken.