Bogestad ägor

LHF-banner_800x157

LHF0469

Namnet Bogestad kommer enligt ortnamnsforskningen från mansnamnet Boge, och stad betyder plats. Boges plats.
1701-1985 ägdes Bogestad av Sturefors fideikommiss. Vid storskiftet 1789 bildades fyra gårdar i Bogestad. De gamla boningshusen revs på 1820-talet och de nya husen, så kallade parhus, uppfördes på 1830-talet. 1879 lades två brukningsenheter ihop. Den ihoplagda större gården kallades då Västergården. De två mindre blev Mellangården och Östergården. 1939 kom elektriciteten till byn. 1971 upphörde sista jordbrukaren i Bogestad. Gårdarna användes däreftersom sommarbostäder till 1985 då Linköpings kommun blev ägare och Landeryds Golfklubb bildades.

Bilder från Bogestad

ölm-362

ölm-362

Bildtexter Bogestad se resp bildnr

LHF0215

LHF0216

LHF0435

LHF0436

LHF0437

LHF0438

LHF0439

LHF0440

LHF0441

LHF0442

LHF0443

LHF0444

LHF0445

LHF0446

LHF0447

LHF0449

LHF0450

LHF0451

LHF0452

LHF0453

LHF0454

LHF0455

LHF0456

LHF0457

Bildtexter Bogestad se resp bildnr

LHF0460

LHF0462

LHF0464

LHF0466

LHF0467

LHF0468

LHF0469

LHF0470

LHF0471

LHF1011

LHF1012

LHF1013

LHF1014

LHF1015

LHF1016

LHF1017

LHF1018

LHF1018

Bildtexter Bogestad se resp bildnr

Gårdar och torp under Bogestad

Bygget, Stensnäs

Backstuga uppförd omkring 1870, kallas Bygget på karta 1873, bebodd från 1876 med namnet Stensäter, ändrat 1878 till Stensnäs, riven 1912. Husgrund finns kvar samt odlingsterrasser bredvid och ytterligare stengrund efter en lada vid en bergskant.

Skogen, Enbacken

Torp/ backstuga byggd 1841, (kallat Skogen enbart på kartor 1873 och 1877) rivet efter 1880 då namnet ströks ur husförhörslängderna. Nr 133 i Torpboken.

Sandsätter

Torp/ backstuga, med ladugård. sommarbostad, stod öde länge, rivet 1987. Nr 130 i Torpboken.

Soldattorp 15 ”Vulcantorpet” “Orlanderstället”

Soldattorp med ladugård fanns 1701. Ägare sedan 1987 Linköpings kommun. Sommarbostad. Nr 129 i Torpboken

SundetSundet

Torp/ backstuga troligtvis byggd på 1650-talet, med ladugård. Ytterligare en liten stuga uppförd 1654 fanns på tomten. Lilla stugan riven. Sist boende i torpet utflyttad 1950 därefter sommarbostad. Nr 131 i Torpboken.