Bygdeband

Landeryds hembygdsförening är med i Bygdeband.

Det är en databas där föreningen matar in socknens och församlingens byar, gårdar, torp och hus samt boende. Det är ett evighetsprojekt men samtidigt ett verktyg för att ge information till hembygdsforskare, släktforskare och intresserade om vad hembygdsföreningen vet om bygden. Här nedan är en länk till alla hittills inlagda hus i Landeryd. Det kan hända att det hus du söker inte är inlagt ännu eller de personer du söker. Hör gärna av dig isåfall eller om något är felaktigt.

När du klickar på denna länk till Bygdeband så kommer du till listan med hus, om du klickar på ett husnamn så får du fram lite information om huset. Då kan du i menyn till höger klicka på ”personer” som är kopplade till detta hus.

Välkommen till Bygdeband!

http://www.bygdeband.se/forening/435834/sverige/ostergotlands-lan/linkoping/landeryds-hembygdsforening/
Bygdeband Landeryd