Detta har hänt 2019

Årsmöte 2019

Styrelsen främre raden: Göran Eriksson, Lars E Sandström (ordf)
Pelle Edoff, Håkan Johansson (kassör), Håkan Enquist, Lasse Ström,
Lars Andersson (kassör)
Främre raden: Margareta Gylling (v.ordf), Sofia Ellis, Eva Stenberg.