Edsberga ägor

Edsberga är Landeryds sydvästresta by. Byn som ligger på en kulle består av tre gårdar. Det naturbeskrivande namnet är av väldigt gammal art. En teori om namnet är att när Edsbergakullen låg i skärgården till Ancylussjön omkring 7.500 år – 5.500 år f.kr. så uppkom namn på Ed/ede vid platser där människor som färdades vattenvägen kom fram till land och fick gå till fots. Berg syftar till förhöjningar, inte berg som vi förknippar det idag. Edsberga, alltså ungefär, kullen där man fick gå till fots.

Edsberga fototex

Edsberga bränngård

LHF0117 Nain Stensätter

LHF0239 Markusstugan vid Edsberga Västergård

LHF0240 Edsberga Västergård

LHF0241 Edsberga Frälsegård

LHF0242 Karlsberg vid Edsberga

LHF0243 Nain Sandsätter

LHF0244 Hagen, Edsberga

LHF0245 Nain Sandsätter

LHF0246

LHF0247 Nain bostället

LHF0248

LHF0249 Nain Nybygget

LHF0251 Tobo

LHF0252

LHF0253

LHF0254

LHF0874 plats för Tobo

Edsberga fototex

LHF1000 Nain Stensätter

LHF1001 Nain Stensätter

Nain Bostället

Nain Nybygget

Nain Stensätter

Oskarsberg

 

 

 

Edsberga Skattegård, Västergården

Bondgård med egenbrukare.

Edsberga Kronogård, Bostället, “Löjtnantsbostället”, “Trumpetaregården”, “Kornettgården”, “Bränngården”

Gård som under många år tillhörde svenska staten, Kronan, vilket märks på de olika namn som förekommit i folkmun. Rätt namn som användes mest var Bostället, men Kronogården var också flitigt använt. Bränngården var ett öknamn som uppkom efter att gården brunnit 1804 och det hänger med än idag.

Soldattorp 17, ”Sandelltorpet

Soldattorp på Frälsegårdens ägor, fanns 1789, hade egen ladugård, torpet rivet efter 1904. Nr 107 i Torpboken.

 

Lundängstorpet, Lundängen, ”Mitten”

Torp på Frälsegårdens ägor. Tillkom troligtvis år 1838 med det första namnet. Hade egen ladugård. Kallades ”Mitten” eftersom det låg mittemellan Edsberga by och Klampenborg i Vist socken. Rivet efter 1954. Nr 112 i Torpboken.

Nain, Gatan, Nybygget

 

 

 

Torpet Nain på Frälsegårdens ägor fanns 1789. År 1818 ändrades namnet till Gatan vilket sedan ströks 1845. Då tillkom namnet Nybygget. Troligtvis revs den gamla stugan då och en ny byggdes. Numera sommarbostad. Nr 110 B i Torpboken.

Nain

Torp på Frälsegårdens ägor som fanns 1789, rivet efter att ha stått öde på 1920-talet, stenfoten kvar. Nr 110 C i Torpboken.

Svensberg, Svensborg, Svennesborg, Svennersborg

Torp på Västergårdens ägor, fanns 1789. Hade egen ladugård. Finns kvar idag som åretruntbostad. Nr 97 i Torpboken.

Nain, Stensätter

Torp på Västergårdens ägor, fanns 1789, med egen ladugård. Sommarbostad efter 1948. Nedmonterat 1995 och flyttat med ladugård till Hembygdsparken. Nr 109 A i Torpboken.

 

Nain, Sandsätter, Stenserum

Torp på Västergårdens ägor, fanns 1789. Nedbränt 1986, stengrund kvar. Nr 109 B i Torpboken.

Tobo

Torp på Västergårdens ägor, fanns 1789. Låg vid landsvägen på gränsen till Vist socken. Rivet efter 1941. Nr 114 i Torpboken.

Ljungsborg, Flitinge, Björkhagen

Torp på Västergårdens ägor, byggt 1862 av Ljung, omdöpt 1907 till Flitinge, senare till Björkhagen. Numera sommarbostad. Nr 105 i Torpboken.

Skomakare Landelius stuga, Oskarsberg

Stugan på Västergårdens ägor omdöptes 1894 till Oskarsberg. Sommarbostad 1960-tal till 1980-tal ombyggt 1985 till åretruntbostad. Nr 106 i Torpboken.

Hagen

Torp på Kronogårdens ägor hörde först till Frälsegården fram till 1838, ombyggt 1909? Sommarbostad sedan 1960-talet. Nr 113 i Torpboken.

Nain, Bostället, Enkullen

Torp på Kronogårdens ägor fanns 1789. Finns kvar som åretruntbostad med namnet Enkullen. Nr 110 A i Torpboken.

Eklund

Enligt uppgift i Torpboken ”torpet rivet, timret användes till reparationer av Lundängen” Torpet finns markerat på häradskartan 1877 bredvid Lundängen, men enligt husförhörslängder har aldrig funnits något torp med det namnet vid Edsberga. Inget annat torp passar in heller, med något annat namn. Frågan är om det överhuvudtaget funnits ett torp där, men varför har då kartritaren ritat in ett torp och skrivit Eklund? Namnet passar dock, för där det är markerat att ha legat så är det ekbackar i omgivningen, men det finns inga bevis på vad det har varit för stuga. Nr 111 i Torpboken.