Edsberga ägor

Edsberga by består av tre gårdar och ligger på en kulle i Landeryds sydvästra ytterkant. Ursprungligen har det funnits fyra gårdar i byn, varav Mellan- och Östergården, efter Sturefors fideikommiss övertagande 1726, slagits samman till en och kallats Frälsegården. Samma scenario med gårdar som lagts samman till en större gård återfinns på flera platser. Vid Laga skifte 1836-1840 flyttades en av gårdarna, Bränngården, ut ur byn.
Det naturbeskrivande namnet Edsberga är av väldigt gammal art. Omkring 7.500 år – 5.500 år f.kr var landskapet häromkring skärgård i Ancylussjön. En teori som ortnamnsforskare Jan-Paul Strid hade om namnets uppkomst var att namn på Ed/Ede beskrev platser där människor som färdades vattenvägen kom fram till land och fick gå till fots. Berg syftade till förhöjningar, inte berg som vi förknippar det idag. Edsberga blir alltså ungefär, kullen där man fick gå till fots.
(Lat, Long) 58.35582, 15.69892

Edsberga Västergård ( Källa:Klipp ur Gods o Gårdar 1939) Postadr.: Linköping. Tel. 12 Hjulsbro.
Areal: Total 80,9 har, därav 34 åker, 37,5 skog, 6 kultiv. betesmark, 2 tomt o. trädg., 1,4 övr. mark.Tax.-v.52.400. Jordart: Dung-, ler- o. mulljord. Skogsbest.: Överv. barrskog. Manbyggn. uppf. 1905, moderniserad 1921 o. 1936, inredd med vattenledning 1921 samt elektrifierad 1936. Arbetarbostäder moderniserade 1938. Ekonomibyggn. om- o. tillb. samt moderniserade 1917. 1939 anskaffades Alfa Lavals mjölkningsmaskiner samt en kylmaskinsanläggning. Arealen täckdikad. Gården till släkten 1890. Nuv. äg. tillträdde 1908 samt arrend. sedan 1932 Edsberga Kronogård om 40 har, tax.-v. 57.500. Å båda gårdarna drives avelsuppfödning av renrasiga o. reakt.-fria nötkreatur av S. R. B.-ras. Avelsdjur säljas i mån av tillgång. Äg.: Karl Sigfrid Jonsson f. 9/2 1880. Gift 08 med Alma Augusta f. Johansson. Fosterdotter Marianne f. 15. Äg.: Ordf. i komm.-nämnd. o. pens.-nämnd., överförmyndare. Genomgått Lunnevads folkhögskola. 

Edsberga Frälsegård, Mellan- och Östergården – Gården ägdes av Sturefors fideikommiss från 1726 till 1971 under vilken tid gården brukades av arrendatorer. Boningshuset på Frälsegården uppfördes troligtvis efter att Sturefors blev ägare 1726 och bestod först av en våning, som enligt Östergötlands Museums bedömning påbyggts med en andra våning i början av 1800-talet.
(Lat, Long) 58.35647, 15.70049.

Källa Gods & Gårdar 1939: Postadr.: Linköping. Tel. 9 Hjulsbro.
Areal: Total 105 har, därav 30 åker, 67,5 skog, 7,5 kultiv. betesmark. Tax.-v. 34.200, exkl. skogsmarken. Jordart: Dung-, ler- o. mossbl. jord på lerbotten. Skogsbest.: överv. barrskog. Manbyggn. uppf. i 2 våningar. Ekonomibyggn. uppf. i början av 1900-talet, svinhus 1920. 4 hästar, 1 unghäst, 1 tjur, 15 kor, 10 ungdjur, 10 svin, 50 höns. Arealen rördikad enligt plan. Gården arrend. sedan 1928 av nuv. brukaren. Äg.: Greve Th. G. Bielke å Sturefors. Arr.: Robert Jonsson f. 29/3 1890. Son till lantbrukare Melker Jonsson o. h. h. Karolina f. Svensson.

Klicka på blåmarkerad text för att läsa dokumentet
Bröllopet och branden i Edsberga den 6 juni 1804
Klicka vidare till bilder….på nästa sida

Torpen som tillhörde Edsberga finner du på sidan 3 med kartor som visar torpens geografiska placering.