Fd. Ordföranden

Föreningens
Ordföranden
Född Post Övrig post
Gunnar Rogestam 1916 ordf. 1982-89
Filip Bruhn 1923 ordf. 1990-94 10 juni
Sven-Olof Ericson 1932 ordf. 1995-97 1 okt. ledamot 1985-89, v. ordf 1990-94
Sture Svensson 1928 ordf. 1998 ledamot 1994, v.ordf. 1995-97
Lars Larsson 1930 ordf. 1999-2003 kassör 1998
Joakim Johansson 1980 ordf. 2004-2013 supl. -99, ledam. -00, v.ordf 01-03