Föreningsinfo

Snabb fakta

  • Landeryds Hembygdsförening bildades 1982
  • Föreningen värnar och vårdar Landeryds kultur och natur
  • Föreningen äger och driver med ideellt arbete Landeryds Hembygdspark samt Blästad magasin och Västergårdens bod i Bogestad
  • Föreningen har 818 medlemmar vid årsskiftet 2014
  • Föreningen är ansluten till Östergötlands Hembygdsförbund
  • Föreningen arrangerar många och stora evenemang för allmänheten
  • Föreningen arrangerar tillsammans med skolor i trakten dagar då skolbarnen får komma till hembygdsparken för att uppleva hur man levde förr

Kontakt

Landeryds Hembygdsförening
c/o Sekreterare Leif Johansson
Dockulla, 585 93 Linköping. Mobil: 0703 – 79 56 73

e-post varvet32@gmail.com