Gårdar, torp och industri

Landeryds gårdar, torp och industri

Denna lista innehåller namn på alla torp och gårdar som funnits och finns i Landeryd. Saknar du något namn eller hittar något fel så informera oss gärna via meddelande på ragnarlanderyd@gmail.com. Tack!

Landeryds socken har och har haft cirka 152 torpställen och backstugor. Anledningen till att det är ett cirka-tal är att det har funnits stugor utan namn, dessa finner man inte i husförhörslängderna. Men det visar i alla fall att Landeryds förhållandevis lilla socken har varit ganska torptät.

Ytterligare finns att läsa i “Linköping södra – Från landsbygd till stadsdel som finns att köpa. Se fliken Media i menyn.

 

A

Andersborg – mer info under Skonberga ägor

Asplund – tillhör Trädgårdstorp ägor

B

Bergdalen – mer info under Harvestad ägor

Berget – mer info under Hackefors ägor

Berget – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Berglund – tillhör Trädgårdstorp ägor

Bergstugan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Bergsäter – mer info under Sörby ägor

Bergsäter – tillhör Månestad ägor

Betanien – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Björkelund – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Björkhagen – mer info under Edsberga ägor

Björklund – mer info under Harvestad ägor

Björklund – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Björklund – tillhör Månestad ägor

Björksätter – mer info under Sörby ägor

Blidsäter – tillhör Månestad ägor

Bogestad Mellangård – mer info under Bogestad ägor

Bogestad Västergård – mer info under Bogestad ägor

Bogestad Östergård – mer info under Bogestad ägor

Bostället – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Brostugan – mer info under Sörby ägor

Bruket – tillhör Uggletorps ägor

Bygget – mer info under Bogestad ägor

Bygget – tillhör Sviestad ägor

Båtvarvet” – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

C

D

Dalhem – mer info under Ullstämma ägor

Dockebo – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Docketorp – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Docketorps Grindstuga – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Dockulla – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

E

Edsberga Bostället – mer info under Edsberga ägor

Edsberga Bränngård – mer info under Edsberga ägor

Edsberga Frälsegård – mer info under Edsberga ägor

Edsberga Kornettgården – mer info under Edsberga ägor

Edsberga Kronogård – mer info under Edsberga ägor

Edsberga Löjtnantsbostället – mer info under Edsberga ägor

Edsberga Skattegård, Västergård – mer info under Edsberga ägor

Edsberga Trumpetaregården – mer info under Edsberga ägor

Ekbacka – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Ekbacken – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Ekbacken – mer info under Ullstämma ägor

Ekdalen – mer info under Ullstämma ägor

Ekebacken – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Ekelund – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Ekelund – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Ekholmen gård – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Ekhult – tillhör Månestad ägor

Eklund – mer info under Edsberga ägor

Eklund – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Enbacken – mer info under Bogestad ägor

F

Fattigstugan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Flitinge – mer info under Edsberga ägor

Flygaregården – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Flygelgården – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Flygelgårdens arrendatorsbostad – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Fredriksborg – tillhör Udderstorp ägor

Fredrikslund – mer info under Ullstämma ägor

Fridhem – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Fågelsången – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

G

Gatan – mer info under Sörby ägor

Gluggen” – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Gläntan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Glänta – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Glänta – mer info under Sörby ägor

Gläntlyckan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Granbacken – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Gransätter – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Grantorpet – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Grindstugan – mer info under Harvestad ägor

Grindstugan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Grindstugan – mer info under Sörby ägor

Grindstugan – tillhör Trädgårdstorp ägor

Grindtorpet – mer info under Ullstämma ägor

Gräslösa – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Grönlund – mer info under Hackefors ägor

Grönlöten – mer info under Slattefors herrgårds ägor

H

Hackefors nedre – mer info under Hackefors ägor

Hackefors Norrgård – mer info under Hackefors ägor

Hackefors Norrgårds kvarnbostad – mer info under Hackefors ägor

Hackefors slusstation – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Hackefors Södergård – mer info under Hackefors ägor

Hackefors Södergårds kvarnbostad – mer info under Hackefors ägor

Hackefors övre – mer info under Hackefors ägor

Hackeforsgården – mer info under Hackefors ägor

Hagalund – tillhör Månestad ägor

Hagalund – tillhör Sviestad ägor

Hagalund – mer info under Ullstämma ägor

Hageby arrendatorsbostadmer info under Hageby Prästgårds ägor

Hageby Prästgård – mer info under Hageby Prästgårds ägor

Hageby skola – mer info under Hageby Prästgårds ägor

Hagen – mer info under Edsberga ägor

Hagen – mer info under Hageby Prästgårds ägor

Hagstugan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Hagstugan – mer info under Sörby ägor

Hagtorpet – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Hamra – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Harfvesta Grind – mer info under Harvestad ägor

Harvestad – mer info under Harvestad ägor

Hjulsbro – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Hjulsbro slusstation – mer info under Hageby Prästgårds ägor

Hjulsbro Station – mer info under Hageby Prästgårds ägor

Hjulsbrovarvet” – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Holmlyckan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Hultet – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Humpen – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Humpen – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Humpen – mer info under Slattefors herrgårds ägor

En stuga vid Humpen” – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Humpestufva – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Hägertorpet – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Högsbacken – mer info under Harvestad ägor

Högtorp – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

I

J

K

Karlsro – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Klangtorpet” – mer info under Sörby ägor

Klockarehumpen – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Knekttorpet – mer info under Sörby ägor

Komministerbostället – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Komministergården – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Kransbacken” – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Kranslund – tillhör Rogestad ägor

Kratzbacken” – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Kristineberg – tillhör Månestad ägor

Krustorpet – tillhör Rogestad ägor

Kulla – tillhör Harvestad ägor

Kullen – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Kungshagen – tillhör Åhagen ägor

Kungshäll – tillhör Lund ägor

Kvinneby – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Kvistrum – tillhör Sviestad ägor

Kyrkskolan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Källsäter – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Källsäter, Betanien – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Källtorpet – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Kõven” – mer info under Bogestad ägor

L

Labacken – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Laholm – mer info under Skonberga ägor

Landeryds boställe – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Landeryds Flygaregård – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Landeryds Flygelgård – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Landeryds församlingshem – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Landeryds Kyrkskola – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Landeryds Mellangård – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Landeryds Norrgård – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Landeryds Södergård – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Landerydssveden – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Lenastugan – mer info under Ullstämma ägor

Lilla Holmlyckan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Lilla Lund – tillhör Lund ägor

Lilla Stensäter – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Lillstugan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Lillängen – mer info under Ullstämma ägor

Lindesberg – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Ljungsborg – mer info under Edsberga ägor

Lordtorpet” – mer info under Sörby ägor

Lugnet – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Lugnet – tillhör Udderstorp ägor

Lundsgatan – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Lundängen – mer info under Edsberga ägor

Lundängstorpet – mer info under Edsberga ägor

Långkärr – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Långkärr – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Lönnsberg – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Lötaborg – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Löten – mer info under Ullstämma ägor

Lötheborg – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Lötlöckan – mer info under Ullstämma ägor

Lövsäter – mer info under Slattefors herrgårds ägor

M

Mariedal – mer info under Ullstämma ägor

Mellan Lillängen – mer info under Ullstämma ägor

Minkfarmen – mer info under Ullstämma ägor

Missionshuset Betanien – tillhör Åhagen ägor

Mitten” – mer info under Edsberga ägor

Mor Annas stuga” – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Mor Karins stuga” – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Mossen – mer info under Harvestad ägor

Månestad Frälsegård – tillhör Månestad ägor

Månestad Lillgård – tillhör Månestad ägor

Månestad Mellangård – tillhör Månestad ägor

Månestad Nedergård – tillhör Månestad ägor

Månestad Norrgård – tillhör Månestad ägor

Månestad Storgård – tillhör Månestad ägor

Måsen – mer info under Harvestad ägor

Möjetorp – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Mörttorpet – tillhör Rogestad ägor

Môsen” – mer info under Harvestad ägor

N

Nain Bostället – mer info under Edsberga ägor

Nain – mer info under Edsberga ägor

Nain, Nybygget – mer info under Edsberga ägor

Nain, Sandsätter – mer info under Edsberga ägor

Nain, Stensätter – mer info under Edsberga ägor

Nedre Lillängen – mer info under Ullstämma ägor

Nedre Norrgården – mer info under Edsberga ägor

Nedre Ullstämma Rusthållet – mer info under Ullstämma ägor

Nordangärdet – mer info under Harvestad ägor

Nya Komministergården – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Nybro, gamla – mer info under Harvestad ägor

Nybro, nya– mer info under Harvestad ägor

Nybygget – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Nybygget – tillhör Rogestad ägor

Nybygget – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Nybygget – mer info under Ullstämma ägor

Nyhagen – mer info under Ullstämma ägor

Nykro – mer info under Ullstämma ägor

Nystugan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Nysätter – mer info under Harvestad ägor

O

Oskarsberg – mer info under Edsberga ägor

P

Pettersborg – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Plöjan – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Q

R

Rabo – tillhör Trädgårdstorp ägor

Rodins stuga – tillhör Rogestad ägor

Rogstahagen – tillhör Rogestad ägor

Rosenlund – tillhör Rogestad ägor

Roshyddan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Ryttarehagen – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Ryttaretorp 116 – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Ryttaretorp – mer info under Harvestad ägor

Ryttaretorp – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Ryttarlyckan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

S

Sallbergstorpet – tillhör Sviestad ägor

Sand – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Sandbacken – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Sandelltorpet” – mer info under Edsberga ägor

Sandstuga – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Sandsätter – mer info under Bogestad ägor

Skogaholm – mer info under Ullstämma ägor

Skogen – mer info under Bogestad ägor

Skogen – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Skogen – mer info under Harvestad ägor

Skoglund – mer info under Hackefors ägor

Skoglund – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Skogsstugan – mer info Slattefors herrgårds ägor

Skogstorp – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Skogstorp – mer info Slattefors herrgårds ägor

Skolhuset – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Skomakare Landelius stuga – mer info under Edsberga ägor

Skonberga Mellangård – mer info under Skonberga ägor

Skonberga Nergård – mer info under Skonberga ägor

Skonberga Västergård – mer info under Skonberga ägor

Skonberga Östergård – mer info under Skonberga ägor

Skumninga” – mer info under Harvestad ägor

Slattefors Anhalt – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Slattefors gård – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Slattefors slusstation – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Smatten – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Smedjan – mer info under Harvestad ägor

Smedjan – mer info under Sörby ägor

Smedjebacken – mer info under Harvestad ägor

Smedstorpet – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Smedstorp – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Smörbacka – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Snåret – mer info under Harvestad ägor

Sockenstugan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Sofialund – mer info under Sörby ägor

Sofielund – mer info under Sörby ägor

Solberget – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Soldattorp 15 – mer info under Bogestad ägor

Soldattorp 16 – tillhör Lund ägor

Soldattorp 17 – mer info under Edsberga ägor

Soldattorp 18 – mer info under Sörby ägor

Soldattorp 20 – tillhör Rogestad ägor

Soldattorp 21 – mer info under Skonberga ägor

Soldattorp 22 – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Soldattorp 30 – mer info under Sörby ägor

Soldattorp 107 – tillhör Månestad ägor

Soldattorp 108 – tillhör Månestad ägor

Soldattorp 109 – tillhör Sviestad ägor

Soldattorp 110 – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Soldattorp 111 – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Soldattorp 112 – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Soldattorp 113 – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Soldattorp 114 – mer info under Harvestad ägor

Soldattorp 115 – mer info under Ullstämma ägor

Solgård – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Spången – mer info under Harvestad ägor

Statarbostad – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Stensnäs – mer info under Bogestad ägor

Stensätter – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Stensäter – mer info under Ullstämma ägor

Stockmyra – mer info under Sörby ägor

Stora Holmlyckan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Stora Lund – tillhör Lund ägor

Stora Stensäter – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Stubbetorp 12 – mer info under Hackefors ägor

Stubbetorp 13 – mer info under Hackefors ägor

Stöfvelsäter – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Sundet – mer info under Bogestad ägor

Sundsbro – mer info under Sörby ägor

Sunnanbro – mer info under Harvestad ägor

Sunnangärdet – mer info under Harvestad ägor

Sveden – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Sveden – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Svennersborg – mer info under Edsberga ägor

Svensborg – mer info under Edsberga ägor

Sviestad – tillhör Sviestad ägor

Sviestadlund – tillhör Sviestad ägor

Sågarestugan – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Sågen – mer info under Harvestad ägor

Sången – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Sörby Mellangården – mer info under Sörby ägor

Sörby Nergården – mer info under Sörby ägor

Sörby Nygrannegården – mer info under Sörby ägor

Sörby Sadelmakaregården – mer info under Sörby ägor

Sörby Östergården – mer info under Sörby ägor

Sörby Övergården – mer info under Sörby ägor

Sörholmen – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

T

Tegelbruket” – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Tobo – mer info under Edsberga ägor

Trappstugan” – mer info under Sörby ägor

Trädgårdstorp – tillhör Trädgårdstorp ägor

Trägår´n” – mer info under Hackefors ägor

Tysklyckan – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Tysktorpet – mer info under Slattefors herrgårds ägor

U

Udderstorp – tillhör Udderstorp ägor

Uggletorp – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Uhrbomsstugan – tillhör Lund ägor

Ullaberg – mer info under Harvestad ägor

Ullstämma Frälsegård – mer info under Ullstämma ägor

V

Varvet” – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Vulcantorpet” – mer info under Bogestad ägor

W

Walhall – mer info under Hageby Prästgårds ägor

Wigesbacken” – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

X

Y

Z

Å

Åhagen – tillhör Åhagen ägor

Åhagens Missionshus – tillhör Åhagen ägor

Ålderdomshemmet – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Åtorpet – tillhör Åhagen ägor

Ä

Ängen – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Ängstugan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Ängstugan – mer info under Ullstämma ägor

Ängstugan – mer info under Ullstämma ägor

Ängtorpet – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Ö

Östangärdet – mer info under Harvestad ägor

Övre Lillängen – mer info under Ullstämma ägor

Övre Norrgården – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Övre Ullstämma Mellangården – mer info under Ullstämma ägor

Övre Ullstämma Norrgården – mer info under Ullstämma ägor

Övre Ullstämma Sörgården – mer info under Ullstämma ägor

Till Startsidan

Andersborg – mer info under Skonberga ägor
Asplund – tillhör Trädgårdstorp ägor
Bergdalen – mer info under Harvestad ägor
Berget – mer info under Hackefors ägor
Berget – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Berglund – tillhör Trädgårdstorp ägor
Bergstugan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Bergsäter – mer info under Sörby ägor
Bergsäter – tillhör Månestad ägor
Betanien – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Björkelund – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Björkhagen – mer info under Edsberga ägor
Björklund – mer info under Harvestad ägor
Björklund – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Björklund – tillhör Månestad ägor
Björksätter – mer info under Sörby ägor
Blidsäter – tillhör Månestad ägor
Bogestad Mellangård – mer info under Bogestad ägor
Bogestad Västergård – mer info under Bogestad ägor
Bogestad Östergård – mer info under Bogestad ägor
Bostället – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Brostugan – mer info under Sörby ägor
Bruket – tillhör Uggletorps ägor
Bygget – mer info under Bogestad ägor
Bygget – tillhör Sviestad ägor
Båtvarvet” – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Dalhem – mer info under Ullstämma ägor
Dockebo – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Docketorp – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Docketorps Grindstuga – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Dockulla – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Edsberga Bostället – mer info under Edsberga ägor
Edsberga Bränngård – mer info under Edsberga ägor
Edsberga Frälsegård – mer info under Edsberga ägor
Edsberga Kornettgården – mer info under Edsberga ägor
Edsberga Kronogård – mer info under Edsberga ägor
Edsberga Löjtnantsbostället – mer info under Edsberga ägor
Edsberga Skattegård, Västergård – mer info under Edsberga ägor
Edsberga Trumpetaregården – mer info under Edsberga ägor
Ekbacka – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Ekbacken – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Ekbacken – mer info under Ullstämma ägor
Ekdalen – mer info under Ullstämma ägor
Ekebacken – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Ekelund – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Ekelund – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Ekholmen gård – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Ekhult – tillhör Månestad ägor
Eklund – mer info under Edsberga ägor
Eklund – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Enbacken – mer info under Bogestad ägor
Fattigstugan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Flitinge – mer info under Edsberga ägor
Flygaregården – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Flygelgården – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Flygelgårdens arrendatorsbostad – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Fredriksborg – tillhör Udderstorp ägor
Fredrikslund – mer info under Ullstämma ägor
Fridhem – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Fågelsången – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Gatan – mer info under Sörby ägor
Gluggen” – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Gläntan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Glänta – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Glänta – mer info under Sörby ägor
Gläntlyckan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Granbacken – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Gransätter – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Grantorpet – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Grindstugan – mer info under Harvestad ägor
Grindstugan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Grindstugan – mer info under Sörby ägor
Grindstugan – tillhör Trädgårdstorp ägor
Grindtorpet – mer info under Ullstämma ägor
Gräslösa – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Grönlund – mer info under Hackefors ägor
Grönlöten – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Hackefors nedre – mer info under Hackefors ägor
Hackefors Norrgård – mer info under Hackefors ägor
Hackefors Norrgårds kvarnbostad – mer info under Hackefors ägor
Hackefors slusstation – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Hackefors Södergård – mer info under Hackefors ägor
Hackefors Södergårds kvarnbostad – mer info under Hackefors ägor
Hackefors övre – mer info under Hackefors ägor
Hackeforsgården – mer info under Hackefors ägor
Hagalund – tillhör Månestad ägor
Hagalund – tillhör Sviestad ägor
Hagalund – mer info under Ullstämma ägor
Hageby arrendatorsbostad – mer info under Hageby Prästgårds ägor
Hageby Prästgård – mer info under Hageby Prästgårds ägor
Hageby skola – mer info under Hageby Prästgårds ägor
Hagen – mer info under Edsberga ägor
Hagen – mer info under Hageby Prästgårds ägor
Hagstugan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Hagstugan – mer info under Sörby ägor
Hagtorpet – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Hamra – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Harfvesta Grind – mer info under Harvestad ägor
Harvestad – mer info under Harvestad ägor
Hjulsbro – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Hjulsbro slusstation – mer info under Hageby Prästgårds ägor
Hjulsbro Station – mer info under Hageby Prästgårds ägor
Hjulsbrovarvet” – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Holmlyckan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Hultet – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Humpen – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Humpen – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Humpen – mer info under Slattefors herrgårds ägor
En stuga vid Humpen” – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Humpestufva – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Hägertorpet – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Högsbacken – mer info under Harvestad ägor
Högtorp – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor