Gårdar, torp och industri

Landeryds gårdar och torp i alfabetisk ordning.

Denna lista innehåller namn i alfabetisk ordning på alla torp och gårdar som funnits och finns i Landeryd. Saknar du något namn eller hittar något fel så informera oss gärna via meddelande på ragnarlanderyd@gmail.com

Landeryds socken har eller har haft cirka 152 torpställen och backstugor. Anledningen till att det är ett cirka-tal är att det har funnits stugor utan namn, dessa finner man inte i husförhörslängderna. Men det visar i alla fall att Landeryds förhållandevis lilla socken har varit ganska torptät.

Ytterligare finns att läsa i “Torpboken” och i “Linköping södra – Från landsbygd till stadsdel” som finns att köpa. Se fliken Media i menyn.  

Till Startsidan

Andersborg – mer info under Skonberga ägor
Asplund – mer info under Trädgårdstorp ägor

Bergdalen – mer info under Harvestad ägor
Berget – mer info under Hackefors ägor
Berget – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Berglund -mer info under Trädgårdstorp ägor
Bergstugan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Bergsäter – mer info under Sörby ägor
Bergsäter -mer info underMånestad ägor
Betanien – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Björkelund – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Björkhagen – mer info under Edsberga ägor
Björklund – mer info under Harvestad ägor
Björklund – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Björklund mer info under Månestad ägor
Björksätter – mer info under Sörby ägor
Blidsäter – mer info under Månestad ägor
Bogestad Mellangård – mer info under Bogestad ägor
Bogestad Västergård – mer info under Bogestad ägor
Bogestad Östergård – mer info under Bogestad ägor
Bostället – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Brostugan – mer info under Sörby ägor
Bruket – mer info under Uggletorps ägor
Bygget – mer info under Bogestad ägor
Bygget mer info under Sviestad ägor
Båtvarvet” – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Dalhem – mer info under Ullstämma ägor
Dockebo – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Docketorp – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Docketorps Grindstuga – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Dockulla – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Edsberga Bostället – mer info under Edsberga ägor
Edsberga Bränngård – mer info under Edsberga ägor
Edsberga Frälsegård – mer info under Edsberga ägor
Edsberga Kornettgården – mer info under Edsberga ägor
Edsberga Kronogård – mer info under Edsberga ägor
Edsberga Löjtnantsbostället – mer info under Edsberga ägor
Edsberga Skattegård, Västergård – mer info under Edsberga ägor
Edsberga Trumpetaregården – mer info under Edsberga ägor
Ekbacka – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Ekbacken – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Ekbacken – mer info under Ullstämma ägor
Ekdalen – mer info under Ullstämma ägor
Ekebacken – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Ekelund – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Ekelund – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Ekholmen gård – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Ekhult -mer info underMånestad ägor
Eklund – mer info under Edsberga ägor
Eklund – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Enbacken – mer info under Bogestad ägor

Fattigstugan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Flitinge – mer info under Edsberga ägor
Flygaregården – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Flygelgården – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Flygelgårdens arrendatorsbostad – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Fredriksborg – mer info under Udderstorp ägor
Fredrikslund – mer info under Ullstämma ägor
Fridhem – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Fågelsången – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Gatan – mer info under Sörby ägor
Gluggen” – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Gläntan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Glänta – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Glänta – mer info under Sörby ägor
Gläntlyckan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Granbacken – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Gransätter – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Grantorpet – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Grindstugan – mer info under Harvestad ägor
Grindstugan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Grindstugan – mer info under Sörby ägor
Grindstugan – tillhör Trädgårdstorp ägor
Grindtorpet – mer info under Ullstämma ägor
Gräslösa – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Grönlund – mer info under Hackefors ägor
Grönlöten – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Hackefors nedre – mer info under Hackefors ägor
Hackefors Norrgård – mer info under Hackefors ägor
Hackefors Norrgårds kvarnbostad – mer info under Hackefors ägor
Hackefors slusstation – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Hackefors Södergård – mer info under Hackefors ägor
Hackefors Södergårds kvarnbostad – mer info under Hackefors ägor
Hackefors övre – mer info under Hackefors ägor
Hackeforsgården – mer info under Hackefors ägor
Hagalund -mer info under Månestad ägor
Hagalund – mer info under Sviestad ägor
Hagalund – mer info under Ullstämma ägor
Hageby arrendatorsbostad – mer info under Hageby Prästgårds ägor
Hageby Prästgård – mer info under Hageby Prästgårds ägor
Hageby skola – mer info under Hageby Prästgårds ägor
Hagen – mer info under Edsberga ägor
Hagen – mer info under Hageby Prästgårds ägor
Hagstugan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Hagstugan – mer info under Sörby ägor
Hagtorpet – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Hamra – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Harfvesta Grind – mer info under Harvestad ägor
Harvestad – mer info under Harvestad ägor
Hjulsbro – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Hjulsbro slusstation – mer info under Hageby Prästgårds ägor
Hjulsbro Station – mer info under Hageby Prästgårds ägor
Hjulsbrovarvet” – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Holmlyckan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Hultet – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Humpen – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Humpen – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Humpen – mer info under Slattefors herrgårds ägor
En stuga vid Humpen” – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Humpestufva – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Hägertorpet – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Högsbacken – mer info under Harvestad ägor
Högtorp – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor

Karlsro – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Klangtorpet” – mer info under Sörby ägor
Klockarehumpen – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Knekttorpet – mer info under Sörby ägor
Komministerbostället – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Komministergården – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Kransbacken” – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Kranslund -mer info under Rogestad ägor
Kratzbacken” – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Kristineberg -mer info underMånestad ägor
Krustorpet – mer info underRogestad ägor
Kulla -mer info under Harvestad ägor
Kullen – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Kungshagen – mer info under Åhagen ägor
Kungshäll -mer info under Lund ägor
Kvinneby – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Kvistrum – mer info under Sviestad ägor
Kyrkskolan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Källsäter – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Källsäter, Betanien – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Källtorpet – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Kõven” – mer info under Bogestad ägor

Labacken – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Laholm – mer info under Skonberga ägor
Landeryds boställe – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Landeryds Flygaregård – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Landeryds Flygelgård – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Landeryds församlingshem – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Landeryds Kyrkskola – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Landeryds Mellangård – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Landeryds Norrgård – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Landeryds Södergård – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Landerydssveden – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Lenastugan – mer info under Ullstämma ägor
Lilla Holmlyckan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Lilla Lund – mer info under Lund ägor
Lilla Stensäter – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Lillstugan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Lillängen – mer info under Ullstämma ägor
Lindesberg – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Ljungsborg – mer info under Edsberga ägor
Lordtorpet” – mer info under Sörby ägor
Lugnet – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Lugnet – mer info underUdderstorp ägor
Lundsgatan – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Lundängen – mer info under Edsberga ägor
Lundängstorpet – mer info under Edsberga ägor
Långkärr – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Långkärr – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Lönnsberg – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Lötaborg – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Löten – mer info under Ullstämma ägor
Lötheborg – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Lötlöckan – mer info under Ullstämma ägor
Lövsäter – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Mariedal – mer info under Ullstämma ägor
Mellan Lillängen – mer info under Ullstämma ägor
Minkfarmen – mer info under Ullstämma ägor
Missionshuset Betanien – mer info under Åhagen ägor
Mitten” – mer info under Edsberga ägor
Mor Annas stuga” – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Mor Karins stuga” – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Mossen – mer info under Harvestad ägor
Månestad Frälsegård -mer info underr Månestad ägor
Månestad Lillgård – mer info under Månestad ägor
Månestad Mellangård -mer info under Månestad ägor
Månestad Nedergård -mer info under Månestad ägor
Månestad Norrgård – mer info under Månestad ägor
Månestad Storgård -mer info under Månestad ägor
Måsen – mer info under Harvestad ägor
Möjetorp – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Mörttorpet -mer info underRogestad ägor
Môsen” – mer info under Harvestad ägor

Nain Bostället – mer info under Edsberga ägor
Nain – mer info under Edsberga ägor
Nain, Nybygget – mer info under Edsberga ägor
Nain, Sandsätter – mer info under Edsberga ägor
Nain, Stensätter – mer info under Edsberga ägor
Nedre Lillängen – mer info under Ullstämma ägor
Nedre Norrgården – mer info under Edsberga ägor
Nedre Ullstämma Rusthållet – mer info under Ullstämma ägor
Nordangärdet – mer info under Harvestad ägor
Nya Komministergården – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Nybro, gamla – mer info under Harvestad ägor
Nybro, nya– mer info under Harvestad ägor
Nybygget – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Nybygget -mer info under Rogestad ägor
Nybygget – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Nybygget – mer info under Ullstämma ägor
Nyhagen – mer info under Ullstämma ägor
Nykro – mer info under Ullstämma ägor
Nystugan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Nysätter – mer info under Harvestad ägor

Oskarsberg – mer info under Edsberga ägo

Pettersborg – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Plöjan – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Rabo – ter info underTrädgårdstorp ägor
Rodins stuga – mer info under Rogestad ägor
Rogstahagen – mer info underRogestad ägor
Rosenlund – mer info underRogestad ägor
Roshyddan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Ryttarehagen – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Ryttaretorp 116 – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Ryttaretorp – mer info under Harvestad ägor
Ryttaretorp – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Ryttarlyckan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Sallbergstorpet – tillhör Sviestad ägor
Sand – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Sandbacken – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Sandelltorpet” – mer info under Edsberga ägor
Sandstuga – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Sandsätter – mer info under Bogestad ägor
Skogaholm – mer info under Ullstämma ägor
Skogen – mer info under Bogestad ägor
Skogen – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Skogen – mer info under Harvestad ägor
Skoglund – mer info under Hackefors ägor
Skoglund – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Skogsstugan – mer info Slattefors herrgårds ägor
Skogstorp – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Skogstorp – mer info Slattefors herrgårds ägor
Skolhuset – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Skomakare Landelius stuga – mer info under Edsberga ägor
Skonberga Mellangård – mer info under Skonberga ägor
Skonberga Nergård – mer info under Skonberga ägor
Skonberga Västergård – mer info under Skonberga ägor
Skonberga Östergård – mer info under Skonberga ägor
Skumninga” – mer info under Harvestad ägor
Slattefors Anhalt – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Slattefors gård – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Slattefors slusstation – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Smatten – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Smedjan – mer info under Harvestad ägor
Smedjan – mer info under Sörby ägor
Smedjebacken – mer info under Harvestad ägor
Smedstorpet – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Smedstorp – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Smörbacka – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Snåret – mer info under Harvestad ägor
Sockenstugan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Sofialund – mer info under Sörby ägor
Sofielund – mer info under Sörby ägor
Solberget – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Soldattorp 15 – mer info under Bogestad ägor
Soldattorp 16 – tillhör Lund ägor
Soldattorp 17 – mer info under Edsberga ägor
Soldattorp 18 – mer info under Sörby ägor
Soldattorp 20 -mer info under Rogestad ägor
Soldattorp 21 – mer info under Skonberga ägor
Soldattorp 22 – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Soldattorp 30 – mer info under Sörby ägor
Soldattorp 107 – mer info underMånestad ägor
Soldattorp 108 -mer info under Månestad ägor
Soldattorp 109 -mer info under Sviestad ägor
Soldattorp 110 – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Soldattorp 111 – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Soldattorp 112 – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Soldattorp 113 – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Soldattorp 114 – mer info under Harvestad ägor
Soldattorp 115 – mer info under Ullstämma ägor
Solgård – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Spången – mer info under Harvestad ägor
Statarbostad – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Stensnäs – mer info under Bogestad ägor
Stensätter – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Stensäter – mer info under Ullstämma ägor
Stockmyra – mer info under Sörby ägor
Stora Holmlyckan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Stora Lund – mer info under Lund ägor
Stora Stensäter – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Stubbetorp 12 – mer info under Hackefors ägor
Stubbetorp 13 – mer info under Hackefors ägor
Stöfvelsäter – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Sundet – mer info under Bogestad ägor
Sundsbro – mer info under Sörby ägor
Sunnanbro – mer info under Harvestad ägor
Sunnangärdet – mer info under Harvestad ägor
Sveden – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Sveden – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Svennersborg – mer info under Edsberga ägor
Svensborg – mer info under Edsberga ägor
Sviestad -mer info under Sviestad ägor
Sviestadlund – mer info under Sviestad ägor
Sågarestugan – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Sågen – mer info under Harvestad ägor
Sången – mer info under Ekholmen/Qvinneby ägor
Sörby Mellangården – mer info under Sörby ägor
Sörby Nergården – mer info under Sörby ägor
Sörby Nygrannegården – mer info under Sörby ägor
Sörby Sadelmakaregården – mer info under Sörby ägor
Sörby Östergården – mer info under Sörby ägor
Sörby Övergården – mer info under Sörby ägor
Sörholmen – mer info under Landeryds kyrkbys ägor

Tegelbruket” – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Tobo – mer info under Edsberga ägor
Trappstugan” – mer info under Sörby ägor
Trädgårdstorp – tillhör Trädgårdstorp ägor
Trägår´n” – mer info under Hackefors ägor
Tysklyckan – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Tysktorpet – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Udderstorp – mer info underUdderstorp ägor
Uggletorp – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Uhrbomsstugan – mer info under Lund ägor
Ullaberg – mer info under Harvestad ägor
Ullstämma Frälsegård – mer info under Ullstämma ägor

Varvet” – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Vulcantorpet” – mer info under Bogestad ägor

Åhagen – mer info under Åhagen ägor
Åhagens Missionshus – mer info under Åhagen ägor
Ålderdomshemmet – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Åtorpet – mer info under Åhagen ägor

Ängen – mer info under Slattefors herrgårds ägor
Ängstugan – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Ängstugan – mer info under Ullstämma ägor
Ängstugan – mer info under Ullstämma ägor
Ängtorpet – mer info under Slattefors herrgårds ägor

Östangärdet – mer info under Harvestad ägor
Övre Lillängen – mer info under Ullstämma ägor
Övre Norrgården – mer info under Landeryds kyrkbys ägor
Övre Ullstämma Mellangården – mer info under Ullstämma ägor
Övre Ullstämma Norrgården – mer info under Ullstämma ägor
Övre Ullstämma Sörgården – mer info under Ullstämma ägor
 Till Startsidan