Hackefors ägor

LHF-banner_800x157

 

 

 

Flyg 1931 Hackefors

Hackefors kommer enligt ortnamnsforskningen av mansnamnet Hake. Hakes fors.

Hackefors by bestod av Hackefors Södergård  och Hackefors Norrgård. Södergården hade en egen kvarn i forsen vid Hackefors. Ytterligare en kvarn, Klosterkvarn kallad, var privatägd. År 1832-36 skedde laga skifte i byn. Södergården behöll sin ursprungliga plats vid forsen men Norrgården flyttades ut ur byn. Den utflyttade gården kom att kallas Hackefors övre och södergården kallades Hackefors nedre.

Till Hackefors by hörde en utjord, det vill säga mark som låg en bit från byn, i detta fall i Landeryds socknens sydöstra del. Det var två gårdar som hette Stubbetorp.

 

 

Flyg 1931 Vårgård

LHF0302 Molijns väg, Flygfoto Lars Björkroth

LHF0301 Hackefors, Flygfoto Lars Björkroth

 

 

 

Torp under gården Hackefors​

Hackefors Norrgård, Hackefors övre, Hackeforsgården

Utflyttad 1836. Ödegård från 1960. Riven någon gång mellan 1974 och 1980. Ersatt 1980 med församlingsgård med namnet Hackeforsgården.

Hackefors Klosterkvarns kvarnbostad.

Mjölnarbostad byggd i i slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet. Kvarnverksamhet upphörde troligtvis 1885, vartefter kvarnen revs. Bostaden ombyggd 1935 till maskinistbostad till Hackefors kraftstation. Finns kvar vid ån.

Hackefors Södergård, Hackefors nedre

Gård som bibehöll sitt läge vid ån vid skiftet på 1836. Manbyggnaden från 1700-talet riven omkring 1966, endast flygelbyggnad och magasin kvar.

Hackefors Södergårds kvarnbostad

Mjölnarbostad riven omkring sekelskiftet 1900. Kvarnverksamheten upphörde dock först 1929 varefter kvarnen revs. Möjligtvis bodde dessa mjölnare i Norrgårdens kvarnbostad efter 1900.

Grönlund

Torp. Fanns 1789. Låg nära gränsen mot Sviestad ägor, längs vägen till Hackefors by. I skogsbacken vid Laholm. Rivet.

Skoglund, Berget

Backstuga byggd 1860 och ägd av P.J. Johansson i Stubbetorp (12). Namnet Skoglund försvann i början av 1900-talet. Namnet blev senare Berget och är så fortfarande. Men stugan kan ha kallats det redan tidigare, anledningen, den ligger på ett berg. Nr 10 i Torpboken.

Stubbetorp 13, “Trägår´n”

Gård fanns 1789. Nytt reveterat hus byggt 1875. Rivet efter 1955. Ingen grund kvar. Nr 12 i Torpboken.

Stubbetorp 12

Gård fanns 1789. Finns kvar som åretruntbostad. Nr 11 i Torpboken.