Hackefors Porslin

LHF-banner_800x157

Hackefors Porslinsfabrik grundades 1929 av bankdirektör John O. Nilsson i Hackefors strax utanför Linköping. Till sin hjälp hade han den f.d. verkmästaren på Karlskrona Porslinsfabrik Erik Reinhold Jyberg och som kamrer och senare disponent tillsattes KarlErik Möller, även han från Karlskrona. Övriga styrelsemedlemmar var godsägaren och greven Johan Falkenberg och disponent Fritz Nilsson. Syftet med fabriken var att importera porslin i halvfabrikat som man sedan kunde dekorera och sälja under eget namn. En del av porslinsmålarna hämtades från Karlskrona med hjälp av Jyberg, andra anställdes på prov under en period för att lära sig yrket. Inledningsvis hade de ca 20 anställda. 1934 startades egen tillverkning av Prydnads- och elektrotekniskt porslin med bl.a. Hertha Bengtson som formgivare och avdelningschef. Andra designers som anställdes var Yngve Norberg, Gunther FrahmJansen och Marita Sjölund. 1942 byggdes fabriken ut och då uppgick personalstyrkan till ca 150 personer.
Den egna tillverkningen pågick fram till 1957, då såldes fabriken till Åke Elmberg och Elo Ylve. De beslutade att upphöra med porslinstillverkning och istället återgå till att att importera porslin i halvfabrikat som sedan dekorerades i Linköping. Antalet anställda minskade samtidigt med 80%. Åren därefter och fram till 2007 hade fabriken flera ägare, bl.a. Upsala Ekeby. Idag tillhör Hackefors “Porslinsfabriken i Lidköping”, d.v.s. samma bolag som äger Guldkroken. Personer vid fabriken: Hertha Bengtsson, Erik Wessel Fougstedt, Åke Elmberg, Gunther Frahm Jansen,
Cecilia Hall, Erik Reinhold Jyberg, Hans Johansson, John O. Nilsson, Yngve Norberg, Marita Sjölund samt Elo Ylve m.fl. I sammanhanget kan nämnas att grundaren till fabriken, John O. Nilsson, förutom Porslinsfabriken, även grundade Hjulsbroverken, Nordstjärnans Knäckebrödsfabrik, Lidköpings Elektrisitetverk m.fl. under sin livstid. En minnessten skapad av Anders Wissler restes till Nilssons ära i Hackefors 1952. På stenen noteras de 10 företag Nillson grundade under sin livstid.

Hackefors porslin text

Hackefors Porslin 1930

Flygfoto Hackefors Porslin

Hackefors Porslin 1957