Hjulsbro tråddrageri- och spikfabrik

LHF-banner_800x157

 

 

 

 

År 1907 lät det bolag som ägdes av Dejenbergarna i Göteborg, August Lindberg i Mariedam och grosshandlare Emil Eliasson i Stockholm, riva kvarnen på västra sidan av Stångån i Hjulsbro.

Jonn O. Nilson

På samma plats uppfördes en anläggning för framställning av trådspik och klippspik med turbindrift från det vattenfall som Stångån bildade. Företaget kallades Hjulsbro tråddrageri- och spikfabrik och grunden hade därmed lagts till den industri, som 1964 övertogs av Halmstad Järnverks AB.. Den tekniska utveckling, som påbörjats i mitten av 1800-talet, hade skapat goda möjligheter för industri i den här branschen.

I februari 1908 började fabrikationen med tolv maskiner, fem klippmaskiner, sex för trådspik och en dragbänk. Det visade sig emellertid att Boxholms Bruk var en svår konkurrent på klippspik. Efter ett år ersatte man klippmaskinerna med maskiner för trådspik. Efter en tid hade man 18 trådspiksmaskiner.