Hageby Prästgårds ägor

P
Hageby Prästgård

Hageby var från början en vanlig bondgård. Men när prästgården i kyrkbyn (senare komministergården) inte kunde få tillräckligt med mark vilket behövdes för att få avkastning till prästens lön, så införskaffades Hageby.

Hageby prästgårds manbyggnad brann ned 1741. Nuvarande byggnaden uppfördes på 1740-talet. Två flygelbyggnader är uppförda på 1600-talet varav den ena fungerade som prästgård efter branden och senare som arrendatorsbostad. Hageby Prästgård var från 1600-talet till 1910 en prebendegård för lektorn i kristendom vid Linköpings Gymnasium. Det innebar att innehavaren av nämnda lektorstjänst fick gårdens avkastning som lön. Inga kyrkoherdar bodde alltså här förrän 1910. År 1996 sålde kyrkan gården till en privatperson.

Djurhållningen vid prästgården upphörde 1972 och jordbruket 1983. Nu håller Hjulsbro Ryttarförening till i den gamla ladugården från 1890-talet.

Hageby Arrendatorsbostad

Byggt 1922.

Hageby skola

Skolbyggnad byggd 1918, riven omkring 1980. Jordkällare finns kvar.

Hagen
Hagen

 

Torp på en utjord 5 km från Hageby. Torparen var tvungen att gå dessa kilometer fram och tillbaks varje dag för att göra dagsverken vid prästgården. Ett av Landeryds äldsta bevarade torp troligtvis från 1600-talet. Ägs numer av Landeryds Scoutkår. Nr 33 i Torpboken.

Hjulsbro Slusstation

Slussvaktbostad byggd 1870 med fähus.

Hjulsbro station

Stationshus vid Östra Centralbanan byggt 1901-1902. Med poststation. Rivet 1959 ersatt av ny byggnad. Från 1970-talet  var det inte längre någon persontrafik, endast fraktgods hanterades vid stationen. 1979 upphörde tjänsten för fraktgodshantering i Hjulsbro. Postkontoret upphörde 1993.

Parkvillan

Byggd 1905. Traktens telefonväxel var inrymd här.

Walhall

Torp byggt 1815, tomt efter 1839. rivet, plats okänd, men sannolikt vid ekbacken Walhall som ligger på prästgårdens forna ägor mot Månestad.