Inventering/digitalisering

LHF-banner_800x157

Detta-har-hänt-2006_67

Hackefors porslin

Under 2017 påbörjades ett långsiktigt projektarbete med att inventera och digitalisera föreningens samlingar. Arbetet utförs av Ragnar Ronneteg som blev ny medlem under året. Ragnar har tidigare arbetat som projektledare i ett antal föreningar med inventering och digitalisering.

Ragnar ansvarar för ansökningar om bidrag till föreningens mer kostnadskrävande insatser för främst Hembygdsparken och dess byggnader. Under 2017 har föreningen ansökt om medel från Westman-Wernerska stiftelsen för färdigställande av Lenastugan som flyttades till Hembygdsparken 2015. Byggnation av toaletter och personalrum samt utbyggnad av verkstad, förråd och garage är också ett önskemål då förråden idag är fulla av inventarier.