Bilder från Landeryd I (S-O Ericson)

Ur Märta Carlssons fotosamling, född 15/8 1899 i Stubbetorp Landeryd. död 1997
Gift med Erik Karlsson född 19/12 1897. död 1980. De flyttade till Dockebo 1951.

Klicka på blå pdf.fil så öppnar sig dokumentet…
Bildtext till bilder Landeryd I
(klicka på resp. bild så blir den större)

Soe001
Soe003
Soe003b
Soe004
Soe005
Soe006
Soe007
Soe008
Soe009
Soe010b
Soe012
Soe013
Soe017
Soe018
Soe019
Soe021
Soe022
Soe024