Lenastugan

2006-04-05 Lenastugan vid Ullstämma

Under några månaders tid har flera av föreningens medlemmar utfört arbete vid Lenastugan, med att plocka ned taktegel, demontera och plocka ned skorsten och murstock, gräva sin under torpet för att kunna skjuta in balkar under stugan, samt med hjälp av domkrafter höja huset för att ta bort grunden (stenarna).

Samt vid hembygdsparken schakta och gräva en grund, jämna till med grus och därefter flytta grunden (stenarna) till den nya platsen i hembygdsparken.
Den 26 november 2015 – landade Lenastugan i Hembygdsparken
Lenastugan Jockes

Ta fram kameran och ta en tur till hembygdsparken torsdag fm. Det är inte bara till Gamla Linköping man flytta hela hus!

VILL DU HJÄLPA FÖRENINGEN ATT RO DETTA PROJEKT ILAND.
GE ETT BIDRAG
Som Lenastugan Guld sponsrar Du med 5 000:-
Som Lenastugan Silver sponsrar Du med 2 500:-
Som Lenastugan Brons sponsrar Du med 1 000:-

Sätt in ditt bidrag på plusgiro 43 85 27 – 4 och märk din insättning med Lenastugan!
Om du uppger namn kommer Du att omnämnas på plats i den färdiga stugan! – Men man kan också vara anonym