Landeryds Hembygdspark

LHF-banner_800x157

Landeryds hembygdspark

Entusiaster i Landeryds Hembygdsförenings hade länge letat efter en plats för en egen hembygdsgård när övertagandet av Smedjan, Harvestad skedde 1991. Planerna på att skapa en trivsam plats vid Smedjan, en hembygdspark, fortskred snabbt efter tillträdet. 1992 skedde första flytten till platsen. Det var klockstapeln från närliggande gården Harvestad som ställdes upp på backen.

skylt

Kontakt togs 1993 med Länsarbetsnämnden som i projektet Hembygdsparken Harvestad lät arbetslösa vara med att bygga upp en hembygdspark. På en åkerlapp ovanför bergsknallen vid Smedjan arbetade Linköping kommun hjälpsamt fram en detaljplan för området. Hembygdsparken byggdes till stor del med hjälp av den höga arbetslösheten som fanns då i början av 1990-talet. Hembygdsentusiaster och ALU-arbetare, som det då hette, arbetade sida vid sida med att renovera smedjan, montera ned byggnader, flytta och montera upp dem. Sammanlagt under åren 1993-1997 var det ett 70-tal arbetslösa personer som jobbade några månader var med hembygdsparken. 7 juni 1998 invigdes torpet Nain i hembygdsparken och den 6 juni 2008 invigdes kaffestugan Dalhemsboden av landshövding Björn Eriksson.

Hembygdsparken är tänkt som ett område där ung som gammal kan samlas till olika evenemang och sammankomster samt i förevisande syfte visa hur man levde och verkade förr i tiden. Hembygdsparken är en rofylld plats som är öppen året om att njuta av för alla.

smedjebackens scen 
Smedjebackens scen
 
Smedjan ligger invid en vacker ekbacke som hembygds föreningen sedan invigningen av in utescen 2005 kallar för Smedjebacken. Namnet kommer av att Smedjans gamla namn var just Smedjebacken och det blev ett passande namn på backen. Ett vackert motiv på fondväggen är målat av en medlem.

landerydseken
Landerydseken Strax ovanför Smedjan står den imponerande Landerydseken med en
beundransvärd ålder. Eken tros vara mellan 600-800 år. Det är svårt att avgöra eftersom den är så gott som ihålig. Eken har överlevt tack vare den vattenåder som rinner från berget och som syns tydligast varje vår och höst när vatten tränger upp ur marken ovanför eken. Med hjälp av Skogsstyrelsen har stöttande stolpar satts under ekens grova grenar och ett stort järnband håller ihop stammen som har en omkrets på 7 meter.


 


 

ortagarden
Örtagården. I augusti 1991 fick hembygdsföreningen en förfrågan om att överta en örtagård om 130 växter som fanns vid ett fritidshus i Valdemarsvik.                                                                             Så skedde och förflyttning av växterna var det första som gjordes i det som skulle bli hembygdsparken. Tre äppleträd planterades i slutet av maj 1995.Örtagården är ett omtyckt och av besökare välstuderat inslag i hembygdsparken.


 


 

ekbackeekbacken

Långhorning, gravar och stormskador. Den vilda naturen finns tätt inpå knuten vid hembygdsparken. Berget i parkens mitt har sin rygg ut mot söder där ekbacken tar vid. Söder om parken finns även ett område med mycket asp och död ved. Detta område bevaras orört. Alla döda träd måste få ligga kvar för det är ett värdefullt område för insekter. Bland annat har den sällsynta skalbaggen gulröd smalhalsbock, “långhorningen” påträffats här.

 

Området söder och öster om hembygdsparken är ett fornminnesrikt område med många gravhögar och stensättningar. Det finns faktiskt en grav även inne i hembygdsparken i ekbacken ovanför Smedjan. En större ek växer mitt i graven som syns på bilden nedanför. När stormen Gudrun drog över Sverige 8 januari 2005 lämnade den spår även i Landeryds Hembygdspark.
En välväxt ek, den näst största i området efter Landerydseken, hade sitt fäste mot berget och därför inga rötter mot det håll det blåste från. Stormen drog ned eken tvärs över loftboden, vars takfot knäcktes, en smärre skada om man ser till hur trädet kunde ha knäckt hela byggnaden mitt itu om det gått illa. Nu står stubben kvar som ett minne efter Gudrun.

 

Minneststenen. Patron Ivar Samuelsson på Harvestad gård donerade gården till Hushållningssällskapet 1956. Minnesstenen restes då i parken vid Harvestad gård. 1975 försålde sällskapet gården till Linköpings kommun varefter stenen kom att bli nedtagen och liggandes vid gårdens magasin. På hembygdsföreningens initiativ, med Linköpings Kommuns och Hushållningssällskapets stöd, flyttades stenen av föreningens medlemmar till Hembygdsparken år 2002. Marken häromkring tillhörde Harvestad varför placeringen bredvid Harvestads klockstapel kändes rätt. Här kan Patron Samuelsson blicka ut över sina forna ägor. Bronsplaketten med porträtt av I. Samuelsson skapades av konstnären Astri Bergman-Taube. Hennes signatur syns i nedkanten av porträttet.

 

Kvarnstenarna. Kvarnstenen som ligger bredvid minnesstenen i hembygdsparken kommer från Slattefors kvarn. Kvarnen revs omkring 1959. Stenen forslades till Grimsmålen. i grannsocknen Vist, där den lades upp som prydnad i trädgården. 2005 fick Landeryds Hembygdsförening återbörda den till rätt socken.
Den andra kvarnstenen som fungerar som bord i parken skänktes av en medlem när allt byggdes upp, det är okänt varifrån den kommer.

Hembygdsleden
1993 påbörjade föreningsmedlemmar att planera en vandringsled genom delar av Landerydsbygden. Leden är 6,6 km lång men har en genväg  del på 4,2 km. Längs leden finns informationstavlor som berättar om fornlämningar, bebyggelse och naturen.
En karta med vandringsledens sträckning finns även tillgänglig vid startpunkten som är vid Hembygdsparken.
Hembygdsföreningen arbetar ständigt för bevarandet av den gamla kyrkvägen mellan Harvestad gård och Landeryds kyrka. Vägen passerar förbi Landeryds Hembygdspark och går över Spången över Stångån. Det är fortfarande tack vare hembygdsföreningen en grusväg precis som det var på 1870-talet när överste Mörner på Harvestad ville ha den två kilometer långa vägen krattad varje söndag. Även den gamla byvägen från Harvestad till Bogestad by bevarades tack vare hembygdsföreningen när golfbanan anlades i slutet av 1980-talet.
Den vägen passerar också på en sida av hembygdsparken samt utgör en del av Hembygdsledenhembygdsparken.