Personer i Landeryd-Grupper

HC1 Carlsson Ekhaga sid 114 LKPG södra

GN 009

GBi9 sid 162 LKPG södr

GBi8 mellangården sörby Ingrid Gustavsson och Ingemar Billeson

GBi6

GBi5

GBi4 familjen Tage Gustavsson i Sörby Mellangård

EA6

?

Bildtext 1-1396 Landeryd