Skonberga ägor

Byn är förlagd på en kulle som utgör Östergötlands mittpunkt. Skonberga består av Västergården, Mellangården, Östergården och Nedergården. Vid laga skifte på 1870-talet flyttades Östergården och Nedergården ut ur byn. Nedergården är riven. Av alla gårdars ladugårdar så är det endast Mellangårdens ladugård som finns kvar. Mellangården och Västergården med mark köptes av Gullringshus 1966 och bostadsområdet Skonberga växte upp. Östergården och Nedergården köptes av Linköpings kommun 1960.

Andersborg

Villa byggd i byn 1912. Kallad “Gula villan”. Nr 88 i Torpboken (felaktigt kallad Anderstorp)

Soldattorp 21, Laholm

Låg först vid vägen mellan Skonberga och Udderstorp. Flyttades 1871 i samband med laga skifte till nuvarande läget. Fick namnet Laholm. Nr 86 i Torpboken.