Sörby ägor

Östergården

 

Nergården

 

Mellangården

 

Sadelmakaregården

 

Nygrannegården, Övergården

 

Sofialund, Sofielund, “Klangtorpet”

Torp. rivet efter 1908. Nr 4 i Torpboken

Björksätter, “Lordtorpet”, Björklund

Torp. ej bebott efter 1909, rester fanns kvar på 1940-talet. Nr 5 i Torpboken. Kallat Björklund på häradskartan 1877 och i torpboken

Hagstugan, “Trappstugan”

Rivet efter 1925. Nr 6 i Torpboken.

Gatan (samt ett öknamn som inte passar i möblerade rum)

Torp som fanns 1789, rivet någon gång under 1900-talets första tio år. Nr 1 i Torpboken.

Brostugan, Sundsbro

Torp som fanns 1789. Ersattes med brovaktarbostad 1870. Finns kvar idag. Nr 21 i Torpboken.

Grindstugan, Smedjan

Torp som fanns 1789. Finns kvar idag. Nr 3 i Torpboken.

Bergsäter, Bergstugan, Glänta

Torp, namnet tillkom någon gång mellan 1806-10 eftersom det låg vid ett berg, oklart om stugan fanns sedan tidigare. Tillhörde först Flygelgården men efter 1861 Sörholmen. Det låg på gränsen till Sörby och i slutet av 1880-talet kom det att tillhöra Sörby ägor med namnet Bergsäter. Namnet Glänta användes endast på häradskartan 1877. Rivet 1959 och ersatt med villa. Nr 19 i Torpboken.

Soldattorp 18

soldattorp rivet efter 1920. Grund finns kvar. Nr 7 i Torpboken

Soldattorp 30, Knekttorpet

Soldattorp som fick namnet Knekttorpet då det från 1963 arrenderades av Motorförarnas Helnykterhets Förbund. Friköptes av medlemmar i förbundet 1986. Nr 8 i Torpboken.

Stockmyra

Namnet Stokkamyr nämns 1408 på pergamentslapp påfästad ett huvudbrev rörande Landeryd (ur svenskt diplomatorium) Torp fanns 1789. Ersatt av villa 1945. Nr 9 i Torpboken.