Styrelse 2018

Namn                                            
                             
Mobil

 

Mail

 

Per-Arne Johansson, ordf. 070 580 63 94 ordforande@landerydhbf.se
Lars E. Sandstöm, vice ordf. 070 603 13 73 vice_ordforande@landerydhbf.se
Lars Andersson, sekr. 073 033 15 76 sekreterare@landerydhbf.se
Håkan Johansson, kassör 070 313 63 41 kassor@landerydhbf.se
Pelle Edoff, ledamot 070 592 94 09 ledamot_1@landerydhbf.se
Lasse Ström, ledamot 076 882 77 50 ledamot_2@landerydhbf.se
Göran Eriksson, ledamot 073 815 22 59 ledamot_3@landerydhbf.se
Margareta Gylling, suppleant 073 530 39 88 suppleant_1@landerydhbf.se
Håkan Enquist, suppleant 070 741 32 78 suppleant_2@landerydhbf.se
Sofia Ellis, suppleant 072 926 97 11 suppleant_3@landerydhbf.se
Ragnar Ronneteg, adjungerad   Hemsida/data/inventering 070 814 15 90 ragnarlanderyd@gmail.com.

Bild ovan från vänster: Håkan Enquist, Lars E Sandström, Lars Andersson, Håkan Johansson, Lasse Ström, Per Edoff, Göran Eriksson, Per-Arne Johansson, Sofia Ellis, Margareta Berger-Gylling