Hackefors Porslin #

Hackefors porslin text

Hackefors Porslinsfabrik grundades 1929 av bankdirektör John O. Nilsson i Hackefors strax utanför Linköping. Till sin hjälp hade han den f.d. verkmästaren på Karlskrona Porslinsfabrik Erik Reinhold Jyberg och som kamrer och senare disponent tillsattes KarlErik Möller, även han från Karlskrona. Övriga styrelsemedlemmar var godsägaren och greven Johan Falkenberg och disponent Fritz Nilsson. Syftet med fabriken var att importera porslin i halvfabrikat som man sedan kunde dekorera och sälja under eget namn. En del av porslinsmålarna hämtades från Karlskrona med hjälp av Jyberg, andra anställdes på prov under en period för att lära sig yrket. Inledningsvis hade de ca 20 anställda. 1934 startades egen tillverkning av Prydnads- och elektrotekniskt porslin med bl.a. Hertha Bengtson som formgivare och avdelningschef. Andra designers som anställdes var Yngve Norberg, Gunther FrahmJansen och Marita Sjölund. 1942 byggdes fabriken ut och då uppgick personalstyrkan till ca 150 personer. Den egna tillverkningen pågick fram till 1957, då såldes fabriken till Åke Elmberg och Elo Ylve. De beslutade att upphöra med porslinstillverkning och istället återgå till att att importera porslin i halvfabrikat som sedan dekorerades i Linköping. Antalet anställda minskade samtidigt med 80%. Åren därefter och fram till 2007 hade fabriken flera ägare, bl.a. Upsala Ekeby. Idag tillhör Hackefors “Porslinsfabriken i Lidköping”, d.v.s. samma bolag som äger Guldkroken. Personer vid fabriken: Hertha Bengtsson, Erik Wessel Fougstedt, Åke Elmberg, Gunther Frahm Jansen,
Cecilia Hall, Erik Reinhold Jyberg, Hans Johansson, John O. Nilsson, Yngve Norberg, Marita Sjölund samt Elo Ylve m.fl. I sammanhanget kan nämnas att grundaren till fabriken, John O. Nilsson, förutom Porslinsfabriken, även grundade Hjulsbroverken, Nordstjärnans Knäckebrödsfabrik, Lidköpings Elektrisitetverk m.fl. under sin livstid. En minnessten skapad av Anders Wissler restes till Nilssons ära i Hackefors 1952. På stenen noteras de 10 företag Nillson grundade under sin livstid.

För större bild klicka med höger musknapp på bilden, därefter på på Öppna i ny flik och sedan på menylisten högst upp på sidan. För större bild skrolla på musens hjul.

Axplock ur Hackefors porslins sortiment.

Blåklint10
Blåklint11
Blåklint3
Blåklint2
Blåklint4
Blåklint1
Viol1
Viol2
Vinranka2
 
Vinranka1
Tussilago2
Tussilago
Syren2
Syren1
Silvia 1977
Rand1
Rand2
orkide2
 
Orkide1
Ljung2
Ljung1
Magmolia
Linnea2
Linnea1
Liljekonvalj2
Liljekonvalj1
Antikblå2
 
Antikblå1
Antikros2
Antikros1
Fleur2
Fleur1
Blå ros1