Bygdeband

LHF-banner_800x157

Landeryds Hembygdsförening är med i Bygdeband.

Föreningen använder i dagsläget inte databasen Bygdeband.
Föreningen har egen hemsida med databas.

EHF47 egnahemmet Eklunda
EHF47 egnahemmet Eklunda

Bygdeband är en databas där föreningen matar in socknens och församlingens byar, gårdar, torp och hus samt boende. Det är ett evighetsprojekt men samtidigt ett verktyg för att ge information till hembygdsforskare, släktforskare och intresserade om vad hembygdsföreningen vet om bygden. Här nedan är en länk till alla hittills inlagda hus i Landeryd.

Bygdeband Landeryd

När du klickar på denna länk till Bygdeband så kommer du till listan med hus, om du klickar på ett husnamn så får du fram lite information om huset. Då kan du i menyn till höger klicka på “personer” som är kopplade till detta hus.