Detta har hänt 2011

LHF-banner_800x157
LHF-banner_800x157

2011-02-21 Årsmöte

Årsmötet hölls i Landeryds församlingshem på måndagskvällen då kylan höll ett fast grepp om Landeryd, vilken den gjort flera dagar. Till kvällens begivenhet tog sig cirka 80 medlemmar. Ordföranden Joakim Johansson hälsade alla medlemmar samt kvällens föredragshållare välkomna. Först hölls en tyst minut för de medlemmar som lämnat oss under verksamhetsåret 2010. Därefter öppnades årsmötet och Lasse Ström valdes att leda årsmötesförhandlingarna. Ur årsberättelsen kan noteras att vi ökade från 797 medlemmar vid årsskiftet 2010 till 852 vid 2011. Joakim Johansson omvaldes som ordförande. Som ledamöter omvaldes Lennart Carlsson och Brita Ljunggren på två år och Lasse Ström nyvaldes på två år. Per-Arne Johansson, Leif Johansson och Nils-Holger Carlson sitter kvar i styrelsen ett år. Ny i styrelsen blev Göran Larsson som suppleant. Kvar som suppleanter sitter Mats Franzén och Sören Steinkellner. Efter avslutade förhandlingar tackade ordföranden för visat nytt förtroende. Därefter intogs kaffe. Kaj Kjellström och Inga-Britt Larsson berättade sedan om gästgiverigårdar och skjutsstationer i Östergötland. Däribland Månestad i Landeryd, eller “Månnsta´” som vi alla var överens om att vi säger på dialekt. Kaj och Inga-Britt avtackades med en torpbok och blommor. Därefter avtackades Siv Larsson som avgående styrelseledamot efter 6 verksamhetsår. S1edan var det lottdragning, då familjen Schmiedt lyckades sälja fem lotterier under kvällen. Därefter avslutades mötet och medlemmarna hälsades välkomna till nästa möte 4 april. Ett stort tack till damerna som hade bakat brödet till kaffeserveringen för kvällen.

2011-04-04 Diskussionskväll

Detta medlemsmöte lockade ett 35-tal personer till församlingshemmet i Landeryd. Vårsolen lyste vackert in genom fönstren när vi samlades kl. 18.30. Ordföranden Joakim hälsade deltagarna välkomna och framförallt kvällens gäst, Dan Malmsten från Östergötlands museum. Han berättade om Kulturarv Östergötland och deras arbete med att samla kulturarvet som finns på internet. Han visade oss runt på hemsidan och beskrev vilka möjligheter som finns till att hitta information och historia. Han avslutade med att visa filmklipp ur projektet “Östgötafilm” som finns på nätet. Efter avslutad redovisning tackades han med en bukett tulpaner och kaffepaus vidtog. Därefter tog Joakim till orda och berättade om det torpprojekt som bland annat Kulturarv Östergötland varit drivande i och som Landeryd medverkar i. Det handlar om att hembygdsföreningar som ofta utfört torpinventeringar ska kunna delge denna information till myndigheter och sammanföra detta för att läggas in i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Joakim visade bilder och kartor och kåserade om några av Landeryds alla torp och deras ofta vackra namn. Sedan företogs lottdragning och kvällen avslutades för denna gång.

2011-04-09 Vandring

Detta-har-hant-2011_1.1

Lördagen bjöd på härligt solsken när det var dags för hembygdsvandring. De tidigare dagarnas regn hade väckt en oro, men solen välkomnade oss. Dock blåste det en del, men det var överkomligt. Klockan nio samlades 14 personer i Månestad, den södra byn, varav en handfull personer var invånare i byn. Jag redogjorde för byns historia och det faktum att Månestad ligger mitt i det område som är riksintresse för sin fornminnes rikedom mellan Landeryd och Vårdsberg kyrkor. Månestad by var fram till 1887 delad så tillvida att Norrgården och Mellangården hörde till Vårdsberg socken. Som Roland Johansson i byn sa; “det är lustigt att man aldrig vetat vem som bott i Rogestad, på andra sidan sockengränsen.” Så stark kan en sockengräns vara trots att byarna ligger ganska nära varann, men intressena och allt dras mot kyrkorna och samhällena i var socken.
Anne Marie Johansson i Mellangården deltog i berättelsen kring byn och berättade en historia om en snickare, som hörde väldigt dåligt, i ett närbeläget hus.
Så vandrade 12 av oss vidare söderut från byn mot den utflyttade Nedergården som idag heter Hagalund 1. Därifrån gick vi genom hagarna och passerade torpgrunderna, Hagalund och Eklund som båda fick sin historia redogjord. Vi gick vidare och stannade till vid Ängtorpet där jag berättade att det var Slattefors äldsta torp, även om som husägarna själva påvisade inget av gamla torpet finns kvar, men byggningstomten är densamma som från 1600-talet. Vi passerade Plöja och stannade till vid en torpgrund där jag lät deltagarna gissa torpnamn; “Det är ju en vacker ekbacke med många ekar i den här backen, vad tror ni detta torp hette?” … Ekbacken, givetvis. Där stannade vi för en trevlig fikastund. Vi passerade sedan genom stängsel och trådar mellan olika backar och hagar för att passera ytterligare en torpplats. Vi passerade Nedre Norrgården och tog oss genom skogen tillbaka till Månestad by. En härlig lördagsvandring som gav flera av oss upptäckter av nya platser och spännande diskussioner om bygdens historia.

2011-04-10 Tipspromenad

I vårsolens härliga värme startades tips- och trim bingo promenaderna vid hembygdsparken. Parkens gräsmatta var förhållandevis torr och själva rundan var hyfsad men hade ett och annat surhål som man fick kryss över. Det var Lasse Ström som återigen lika välvilligt ställt upp och anordnat frågor och arbeten kring tipsrundan. I kaffestugan och vid lotterierna syntes Leif, Christer och Agneta bland oset från våffeljärnen som fick gå hett. 85 personer besökte kaffestugan varav 71 gick promenaden. Vi tackar våra funktionärer för en fortsatt tradition som verkligen är uppskattad av alla besökare. Ytterligare fyra söndagar under våren mellan 10-13 kan man gå tipspromenad.

2011-09-24 Vandring

Söndagens härliga solsken var perfekt för hembygdsvandring. Klockan nio samlades 15 personer vid vagnslidret i Slattefors. Kortfattat berättades om Slattefors historia innan färden började längs den gamla körvägen mot Lund och förr även enda vägen mot Sörby. Mittemot Uveberg eller Korpberget som en del kallar det stannade vi till och blickade ut över det imponerande berget och bort mot ödegården Tacketorp i Vist. Vidare upp emot Lund stannade vi till och jag berättade om hur dåligt med information det finns om den gamla byn Lund som förr bestod av tvenne gårdar, uppgården och nergården. Idag är de båda gårdarnas platser beväxt med skog och sly och inte mycket mer än kartor vittnar om att de funnits där. Vi fick sedan möjlighet att gå upp till den lilla undantagsstugan Lilla Lund och med gårdsägarnas vänlighet även titta in i den låga stugan. Vidare stannade vi till vid Lunds soldattorp, Kungshäll, Grindstugan vid Trädgårdstorp och Kungshagen vid Åhagen, alla tre liggandes intill varandra. Vi promenerade sedan bort mot de nyare villorna vid Åhagen och upp längs grusvägen mot Rosenlund. Där i en solig skogsbacke var det dags att stanna till och ta en välbehövlig kafferast. Sedan gick vi över ängarna bakom Trädgårdstorp och fick möjlighet att titta in i Docketorps gamla soldattorp Kullen där ägaren Bengt Gustavsson gärna visade oss runt. Sedan gick vi längs asfaltsvägarna tillbaka till Slattefors och var för dagen nöjda med att få ha hört om bygdens torp och människor och även se hus och natur på nära håll.