Fd. Styrelser

Landeryds Hembygdsförenings styrelser 1982-2020

2020 – Lars E Sandström ordf, Lars Andersson sekr, Håkan Johansson kassör, Per Edoff, Göran Eriksson, Sofia Ellis, Margareta Berger-Gylling, Håkan Enquist, Eva Stenberg, Göran Johansson, Catarina Tegin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019Lars E Sandström ordf, Lars Andersson sekr, Håkan Johansson kassör, Lasse Ström, Per Edoff, Göran Eriksson, Sofia Ellis, Margareta Berger-Gylling, Håkan Enquist, Eva Stenberg.

2018 – Lars E Sandström ordf, Lars Andersson sekr, Håkan Johansson kassör, Lasse Ström, Per Edoff, Göran Eriksson, Per-Arne Johansson, Sofia Ellis, Margareta Berger-Gylling, Håkan Enquist,


1982 – ordf. Gunnar Rogestam, v. ordf. Eber Thomasson, sekr. Signe Hjälmdahl, kassör Vitalis Karlsson, Margit Carlsson, Ragnar Berglund.

1983 – ordf. Gunnar Rogestam, v. ordf. Eber Thomasson, sekr. Birgitta Ljungqvist, kassör Vitalis Karlsson, v. sekr. Margit Carlsson, Ragnar Berglund, Henning Haraldsson.

1984 – ordf. Gunnar Rogestam, v. ordf. Eber Thomasson, sekr. Birgitta Ljungqvist, kassör Vitalis Karlsson, v. sekr. Margit Carlsson, Ragnar Berglund, Henning Haraldsson.

1985 – ordf. Gunnar Rogestam, v. ordf. Eber Thomasson, sekr. Birgitta Ljungqvist, kassör Vitalis Karlsson, v. sekr. Margit Carlsson, Ragnar Berglund, Henning Haraldsson, S-O Ericson, Lars Björkroth.

1986 – ordf. Gunnar Rogestam, v. ordf. Eber Thomasson, sekr. Birgitta Ljungqvist, kassör Vitalis Karlsson, v. sekr. Signe Hjälmdahl, Ragnar Berglund, Henning Haraldsson, S-O Ericson, Lars Björkroth.

1987 – ordf. Gunnar Rogestam, sekr./ v. ordf. Birgitta Ljungqvist, kassör Vitalis Karlsson, v. sekr. Signe Hjälmdahl, Ragnar Berglund, Henning Haraldsson, S-O Ericson, Lars Björkroth, Lennart Samuelsson.

1988 – ordf. Gunnar Rogestam, sekr./ v. ordf. Birgitta Ljungqvist, kassör Vitalis Karlsson, v. sekr. Signe Hjälmdahl, Ragnar Berglund, Henning Haraldsson, S-O Ericson, Lars Björkroth, Lennart Samuelsson.

1989 – ordf. Gunnar Rogestam, sekr./ v. ordf. Birgitta Ljungqvist, kassör Vitalis Karlsson, v. sekr. Signe Hjälmdahl, Ragnar Berglund, Henning Haraldsson, S-O Ericson, Lars Björkroth, Lennart Samuelsson.

1990 – ordf. Filip Bruhn, v. ordf. S-O Ericson, sekr. Birgitta Ljungqvist, kassör Vitalis Karlsson, v. sekr. Signe Hjälmdahl, Ragnar Berglund, Lars Björkroth, Lennart Samuelsson, Lennart Carlsson.

1991 – ordf. Filip Bruhn, v. ordf. S-O Ericson, sekr. Christina Andersson, kassör Vitalis Karlsson, v. sekr. Signe Hjälmdahl, Ragnar Berglund, Lars Björkroth, suppl. Lennart Samuelsson, suppl. Lennart Carlsson.

1992 – ordf. Filip Bruhn, v. ordf. S-O Ericson, sekr. Christina Andersson, kassör Vitalis Karlsson, Ingegerd Jonsson, Lars Björkroth, suppl. Lennart Samuelsson, suppl. Ivar Johansson, suppl. Folke Karlsson.

1993 – ordf. Filip Bruhn, v. ordf. S-O Ericson, sekr. Christina Andersson, kassör Bengt Nilsson, Lars Björkroth, Ingegerd Jonsson, Folke Karlsson, suppl. Lennart Samuelsson, suppl. Ivar Johansson, suppl. Gert Johansson.

1994 – ordf. t.o.m 1994-06-10 Filip Bruhn, v. ordf./ tf ordf. fr.o.m. 1994-06-10 S-O Ericson, sekr. Christina Andersson, kassör Bengt Nilsson, v. ordf. 1994-06-10 Sture Svensson,  Ingegerd Jonsson, Folke Karlsson, suppl. Lennart Samuelsson, suppl. Ivar Johansson, suppl. Gert Johansson.

1995 – ordf. S-O Ericson, vice ordf. Sture Svensson, sekr. Barbro Hallström, kassör Bengt Nilsson, Ingegerd Jonsson, Folke Karlsson, Ivar Johansson, suppl. Christina Andersson, suppl. Åke Andersson, suppl. Nils-Ove Bäck.

1996 – ordf. S-O Ericson, vice ordf. Sture Svensson, sekr. Barbro Hallström, kassör Bengt Nilsson, Ingegerd Jonsson, Folke Karlsson,Åke Andersson, suppl. Christina Andersson, suppl. Nils-Ove Bäck, suppl. Sören Rydgren.

1997 – ordf. t.o.m. 1/10 1997 S-O Ericson, vice ordf. tf. ordf. fr.o.m. 1/10 1997 Sture Svensson,  sekr. Barbro Hallström, kassör Bengt Nilsson, Ingegerd Jonsson, v. ordf. 1/10 1997 Sören Rydgren, Åke Andersson, suppl. Christina Andersson, suppl. Bengt Gustavsson, suppl. Folke Karlsson.

1998 – ordf.  Sture Svensson, v. ordf. Sören Rydgren, sekr. Barbro Hallström, kassör Lars Larsson, t.o.m. 1998-04 Ingegerd Jonsson,Åke Andersson, Bengt Gustavsson, suppl. Christina Andersson, suppl. Bengt Nilsson, suppl. Folke Karlsson, suppl. Kristina Hahn.

1999 – ordf. Lars Larsson, v. ordf. Sören Rydgren, sekr. Barbro Hallström, kassör Lennart Carlsson, Åke Andersson, Bengt Gustavsson, Kristina Hahn, suppl. Folke Karlsson, suppl. Kerstin Samuelsson, suppl. Joakim Johansson.

2000 – ordf.  Lars Larsson, v. ordf. Sören Rydgren, sekr. Barbro Hallström, kassör Lennart Carlsson, Bengt Gustavsson, Kristina Hahn, Joakim Johansson, suppl. Bengt Aktö, suppl. Leif Johansson.

2001 – ordf. Lars Larsson, v. ordf. Joakim Johansson, sekr. Barbro Hallström, kassör Lennart Carlsson, Bengt Gustavsson, Kristina Hahn, Bengt Aktö, suppl. Leif Johansson, suppl. Göran Ström.

2002 – ordf. Lars Larsson, v. ordf. Joakim Johansson, sekr. Leif Johansson, kassör Lennart Carlsson, Bengt Gustavsson, Kristina Hahn, Bengt Aktö, suppl. Göran Ström, suppl. Maj-Britt Karlsson.

2003 – ordf. Lars Larsson, v. ordf. Joakim Johansson, sekr. Leif Johansson, kassör Lennart Carlsson, Bengt Gustavsson,  Bengt Aktö, Ingegerd Bäck, suppl. Göran Ström, suppl. Maj-Britt Karlsson.

2004 – ordf. Joakim Johansson,  v. ordf. Bengt Aktö, sekr. Leif Johansson, kassör Lennart Carlsson, Bengt Gustavsson, Ingegerd Bäck, Sören Rydgren, suppl. Göran Ström, suppl. Maj-Britt Karlsson.

2005 – ordf. Joakim Johansson, sekr./ v. ordf. Leif Johansson, kassör Lennart Carlsson, Ingegerd Bäck, Sören Rydgren, Sören Steinkellner, Siv Larsson, suppl. Göran Ström, suppl. Brita Ljunggren.

2006 – ordf. Joakim Johansson, v. ordf. Sören Steinkellner, sekr. Leif Johansson, kassör Lennart Carlsson, Ingegerd Bäck, Sören Rydgren, Siv Larsson, suppl. Brita Ljunggren, suppl. Anne Landin.
styrelse 2006
Landeryds Hembygdsförenings styrelse 2006
Stående fr.v:
 Leif Johansson, Sören Rydgren, Joakim Johansson, Sören Steinkellner och Lennart Carlsson.
Sittande fr.v: Anne Landin, Siv Larsson, Brita Ljunggren och Ingegerd Bäck.

2007 – ordf. Joakim Johansson, v. ordf. Sören Steinkellner, sekr. Leif Johansson, kassör Lennart Carlsson, Ingegerd Bäck, Sören Rydgren, Siv Larsson, suppl. Brita Ljunggren, suppl. Anne Landin, suppl. Per-Arne Johansson.

2008 – ordf. Joakim Johansson, v. ordf. Sören Steinkellner, sekr. Leif Johansson, kassör Lennart Carlsson, Ingegerd Bäck, Siv Larsson, Per-Arne Johansson, suppl. Brita Ljunggren, suppl. Nils-Holger Carlsson.
styrelsen2008
Landeryds Hembygdsförenings styrelse 2008
Stående fr.v: Nils-Holger Carlsson, Sören Steinkellner, Leif Johansson, Joakim Johansson, Per-Arne Johansson, och Lennart Carlsson.
Sittande fr.v: Ingegärd Bäck, Siv Larsson och Brita Ljunggren.
Foto efter årsmöte 25 februari 2008 i Landeryds Församlingshem.

2009 – ordf. Joakim Johansson, v. ordf. Sören Steinkellner, sekr. Leif Johansson, kassör Lennart Carlsson, Siv Larsson, Per-Arne Johansson, Brita Ljunggren, suppl. Nils-Holger Carlsson och Lars Ström.

2010 – ordf. Joakim Johansson, v. ordf. Per-Arne Johansson, sekr. Leif Johansson, kassör Lennart Carlsson, Siv Larsson, Brita Ljunggren, Nils-Holger Carlsson, suppl. Sören Steinkellner, Lars Ström och Mats Franzén.

2011 – ordf. Joakim Johansson, v. ordf. Per-Arne Johansson, sekr. Leif Johansson, kassör Lennart Carlsson, Brita Ljunggren, Nils-Holger Carlsson, Lars Ström. suppl. Sören Steinkellner, Mats Franzén och Göran Larsson.

2012 – ordf. Joakim Johansson, v. ordf. Per-Arne Johansson, sekr. Leif Johansson, kassör Lennart Carlsson, Brita Ljunggren, Nils-Holger Carlsson, Lars Ström. suppl. Mats Franzén, Elisabeth Sjölund och Lars Andersson.
styrelse-2012
Landeryds Hembygdsförenings styrelse 2012
Stående fr.v
: Nils-Holger Carlsson, Lars Ström, Lars Andersson, Per-Arne Johansson, Lennart Carlsson, Mats Franzén och Leif Johansson.
Sittande fr.v: Brita Ljunggren, Joakim Johansson och Elisabeth Sjölund.
Foto vid styrelsemöte 16 april 2012.

2013 – ordf. Joakim Johansson, v. ordf. Per-Arne Johansson, sekr. Leif Johansson, kassör Lennart Carlsson, Nils-Holger Carlsson, Lars Ström och Lars Andersson. suppl. Mats Franzén, Elisabeth Sjölund och Katarina Hafström. Adjungerad Brita Ljunggren

2014 – ordf. Per-Arne Johansson, v. ordf. Lars Andersson, sekr. Leif Johansson, kassör Lennart Carlsson, Nils-Holger Carlsson, Lars Ström och Mats Franzén.  suppl. Elisabeth Sjölund, Göran Larsson och Christer Schmiedt.

2015 – ordf. Per-Arne Johansson, v. ordf. Lars Andersson, sekr. Leif Johansson, kassör Lennart Carlsson, Lars Ström, Mats Franzén och Pelle Edoff.  suppl. Elisabeth Sjölund, Göran Larsson och Ping Sidbo.

2016 – ordf. Per-Arne Johansson, v. ordf. Lars Andersson, sekr. Leif Johansson, kassör Lennart Carlsson, Lars Ström, Pelle Edoff och Göran Larsson.  suppl. Elisabeth Sjölund, Göran Eriksson och Ping Sidbo.

2017 – ordf. Per-Arne Johansson, v. ordf. Lars Andersson, sekr. Leif Johansson, kassör Håkan Johansson, Lars Ström, Göran Larsson och Pelle Edoff.  suppl. Göran Eriksson, Lars E. Sandström och Ping Sidbo.