Styrelse 2021/2022

Lars E. Sandstöm ordf. ordforande@landerydhbf.se 

Margareta Gylling, vice ordf. viceordforande@landerydhbf.se

Lars Andersson, sekreterare. sekreterare@landerydhbf.se

Håkan Johansson, kassör. kassor@landerydhbf.se

Pelle Edoff, ledamot

Håkan Enquist, ledamot

Sofia Ellis, ledamot

Siv Andersson, suppleant

Göran Johansson, suppleant

Catharina Tegin, suppleant

Björn Karlsson, revisor

Roland Carlsson, revisor

Johan Hägg, adjungerad, projektledare, inventering. 076 0518070,  johanlanderydhbf@gmail.com

Ragnar Ronneteg, adjungerad, projektledare, fotomuseum, hemsida, inventering, ansökningar. 070 8141590,  ragnarlanderyd@gmail.comandström