Välkommen till Landeryds Hembygdsförening och Landeryds Hembygdspark

Uppdaterad 20180518

LHF-banner_800x157

Hej alla där ute, vi är nu inne i 2018 och ser fram mot ett spännande verksamhetsår. Under fliken Årsprogram kan du läsa om vad vi gör kommande år. Programmet är som vanligt trevligt och omfattande. Föreningen sköter Hembygdsparken helt med ideell arbetskraft. Det är många som hjälper till men fler behövs. Måndagar kl:8  samlas måndagsgruppen som med liv och lust sköter och underhåller parken med dess fina hus och dess härliga omgivningar. Vi har också en vävgrupp som årligen med sin flit bidrar med sina alster till föreningskassan.Vävgänget har alltid plats för några till. Vi är alltid i behov av arbetskraft till park och hus samt till alla de arrangemang föreningen anordnar. Och så har vi kryddträdgården som skall skötas från ogräs. När det gäller husen kommer dessa att rödfärgas under den varmare årstiden.

Arbetet med Lenastugan som flyttades till hembygdsparken 2015 kommer att påbörjas igen efter ett par år i dvala. Westman-Wernerska stiftelse har beviljat 370 000 kr till färdigställande. Det blir alltså mycket att ta tag i.

Ta med dig målarbyxorna och kom och hjälp till och ha trevligt bland andra Landerydsbor. Du kan maila vår sekreterare Lars Andersson på e-post                            sekreterare@landerydhbf.se eller så dyker du upp någon måndagsförmiddag.

Väl mött i Landeryds Hembygdspark  2018