Välkommen till vår hemsida

Uppdaterad 20191113                                                  Landeryd på Wikipedia

Julmarknad i Hembygdsparken 24 november kl. 11-16
Hantverkare-Lotterier-Julmys-Eldar-Korv-Kaffeservering-Loppis
Välkomna….

Lite om Landeryd, dess socken och medeltida ursprung.
Före 1887 hörde 18 kvadratkilometer av socknen till Bankekinds härad[3]. Den hörde därefter helt till Hanekinds härad. År 1887 överfördes Svistad och Månestad från Vårdsbergs socken till Landeryds socken. Samtidigt överfördes Rogestad och Vång från Landeryds socken till Vårdsbergs socken.
Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Landeryds församling och för de borgerliga frågorna till Landeryds landskommun. Landskommunen inkorporerades 1963 i Linköpings stad och ingår sedan 1971 i Linköpings kommun.[2] År 1977 överfördes kvarteren Rotborsten, Rotfrukten och Rottråden inom stadsdelen Vidingsjö till Linköpings Berga församling.
1 januari 2016 inrättades distriktet Landeryd, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000. Socknen har tillhört samma fögderier och domsagor som Hanekinds härad. De indelta soldaterna tillhörde Första livgrenadjärregementet, Stångebro kompani och Andra livgrenadjärregementet, Linköpings kompani.

1982 bildades Landeryds Hembygds Förening med syfte att dokumentera Landeryds historia, värna och vårda om bygdens kulturarv samt att föra detta vidare till kommande generationer. 1991 började planering och skapande av Landeryds Hembygdspark som nu består av 10 byggnader. Föreningen har idag ca. 800 medlemmar. 

Nytt på hemsidan!!!!!

  • Landeryds bebyggelse 1949 (Källa Sveriges bebyggelse 1949) 
    Landeryds bebyggelse 1949.
  • Nu jobbar vi med att placera in alla torp på kartan. Ett omfattande arbete som omfattar ca 150 torp inom Landeryd. Beräknas vara klar till sommaren 2020.

 Soldattorp nr 15, Vulcantorpet. – Bogestads soldattorp med ladugård fanns 1701. Bostad för soldat nummer 15 i Första Livgrenadjärregementet, Stångebro kompani. Sista boende till någon gång mellan 1975-85 var Britta Vulkan som var född i torpet och dotter till siste soldaten Filip Vulkan. Hon hade sedan torpet som sommarbostad till sin död 2009. Ägare sedan 1987 Linköpings kommun. Landeryds Golfklubb renoverade torpet och har använt det som arbetarbostad. Nr 129 i Torpboken
(Lat, Long) 58.36294, 15.71290

Välkommen till höst i Hembygdsparken

Till Startsidan