Uppdaterad 20200915

grund av rådande coronavirus ställer vi in vissa aktiviteter i Hembygdsparken (se under programfliken). 

En gammal dröm blir verklighet….
Hembygdsföreningen har fått bidrag från Linköpings Kommun, Länsstyrelsen och Jordbruksverket att förverkliga en gammal dröm, nämligen att få möjligheter att i Hembygdsparken dra in vatten och avlopp och därmed kunna bygga tre toaletter, tre nya förråd samt ett mycket välbehövligt personalrum. Läs mer om detta under fliken Projekt Tillbyggnad.

 ….och nu lite om Landeryd, dess socken och medeltida ursprung.
Före 1887 hörde 18 kvadratkilometer av socknen till Bankekinds härad[3]. Den hörde därefter helt till Hanekinds härad. År 1887 överfördes Svistad och Månestad från Vårdsbergs socken till Landeryds socken. Samtidigt överfördes Rogestad och Vång från Landeryds socken till Vårdsbergs socken. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna Landeryds församling och för de borgerliga frågorna till Landeryds landskommun.​

Landskommunen inkorporerades 1963 i Linköpings stad och ingår sedan 1971 i Linköpings kommun.[2] År 1977 överfördes kvarteren Rotborsten, Rotfrukten och Rottråden inom stadsdelen Vidingsjö till Linköpings Berga församling.
1 januari 2016 inrättades distriktet Landeryd, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000. Socknen har tillhört samma fögderier och domsagor som Hanekinds härad. De indelta soldaterna tillhörde Första livgrenadjärregementet, Stångebro kompani och Andra livgrenadjärregementet, Linköpings kompani.

1982 bildades Landeryds Hembygds Förening med syfte att dokumentera Landeryds historia, värna och vårda om bygdens kulturarv samt att föra detta vidare till kommande generationer. 1991 började planering och skapande av Landeryds Hembygdspark som nu består av 11 byggnader. Föreningen har idag ca. 800 medlemmar. 

Nytt på hemsidan!!!!!

Nu jobbar vi med att placera in alla torp/gårdar på kartan. Ett omfattande arbete som omfattar en stor mängd torp och gårdar inom Landeryds gamla kommundel  (Bogestad, Edsberga, Ekholmen/Qvinneby, Hackefors, Hageby och Landeryds kyrkby är klara). Övriga klara under 2021.

Ett exempel här…..

Hästhagsstugan – Torpets namn förekommer bara på ett vykort från 1903. Torpet låg på gränsen till S:t Lars socken längs gamla vägen förbi Ekholmen gård. Torpet finns markerat på karta 1819, men utan namn. Sannolikt bodde arbetare vid Ekholmen gård i stugan. Låg vid nuvarande Jungfrubergsvägen 27. (Lat, Long) 58.38549, 15.68390

                  Webbmaster: ragnarlanderyd@gmail.com