Välkommen till Landeryds Hembygdsförening och Landeryds Hembygdspark

Uppdaterad 20181213

Vi önskar Er alla en god
och fridefull jul

Flygfoto över Ekholmen/Kvinneby 1966-1972-1978

Nytt om Landeryd före 1940

 ​Läs Herbert Davidsons berättelse om Landeryds sockens historia

från 1633 till 1940.
Klicka på länken Landeryds kommunalliv tom 1940


Kassaskåpskupp

Natten till söndagen den 29 mars 1953 drabbades Hjulsbro Möbelfabrik av inbrott. Från fabrikens kontor hade tjuvarna tagit med sig ett omkring 400 kilo tungt kassaskåp. Med hjälp av en cykelkärra hade skåpet transporterats till skogen på Harvestads ägor strax söder om samhället. På söndagsmorgonen påträffade rättaren vid Harvestad, Erik Knutsson det sprängda skåpet och larmade polisen. Tjuvarnas byte blev knapert. Förutom diverse handlingar förvarades endast 10 kronor i skåpet.