Bilder från Landeryd I (S-O Ericson)

Ur Märta Carlssons fotosamling, född 15/8 1899 i Stubbetorp Landeryd. död 1997
Gift med Erik Karlsson född 19/12 1897. död 1980. De flyttade till Dockebo 1951.

Klicka på blå pdf.fil så öppnar sig dokumentet…
Bildtext till bilder Landeryd I
(klicka på resp. bild så blir den större)

Soe001
Soe003
Soe003b
dddd
Soe004
Soe005
Soe006
Soe007
Soe008
Soe009
Soe010b
Soe012
Soe013
Soe017
Soe018
Soe019
Soe021
Soe022
Soe024
Soe026
Soe027
Soe028
Soe029
Soe030
Soe031
Soe032
Soe034
Soe036
Soe037
Soe038
Soe040
Soe041
Soe042
Soe043
Soe044
Soe045
Soe046
Soe047
Soe049
Soe050
Soe051
Soe052
Soe053
Soe054
Soe055
Soe059
Soe061
Soe062
Soe064
Soe065
Soe066
Soe070
Soe071
Soe072
Soe075
Soe077
Soe078
Soe079
Soe080
Soe081
Soe082
Soe083
Soe093
Soe094
Soe095
Soe096
Soe097
Soe099
Soe101
Soe104
Soe089
Soe105
Soe106
Soe107
Soe108
Soe109
Soe110
Soe111
Soe112
Soe113
Soe114
Soe115
Soe116
Soe117
Soe118
soe0119
Soe120
Soe121
Soe122
Soe123
Soe124
Soe125
Soe126
Soe127
Soe128
Soe129
Soe130
Soe131
Soe132
Soe133
Soe139
Soe141
Soe142
Soe143
Soe145
Soe146
Soe147
Soe148
Soe149
Soe150
Soe151
Soe151b
Soe156
Soe157
Soe158
Soe159
Soe160
Soe161
Soe163
Soe164
Soe166
Soe167
Soe168
Soe169
Soe170
Soe172
Soe175
Soe178
Soe179
Soe181
Soe182
Soe183
Soe184
Soe185
Soe186
Soe187
Soe188
Soe191
Soe192
Soe193
Soe194
Soe195
Soe196
Soe197
Soe198
Soe199
Soe200
Soe202
Soe204
Soe206
Soe207
Soe208
Soe209
Soe213
Soe215
Soe216
Soe217
Soe223
Soe248
Soe249
Soe250
Soe251
Soe252
Soe258
Soe259
Soe273
Soe274
Soe276
Soe282
Soe283
Soe284
Soe285
Soe286
Soe287
Soe299
Soe300
Theme: Overlay by Kaira