Medlemskap

Landeryds Hembygdsförening är en mycket aktiv och levande föreningsom har ca. 800 medlemmar.

Skulle Du vara intresserad av att stödja föreningen genom att bli medlem är avgiften för familj 200 kr per år och 100 kr för en person. Du får fyra medlemsblad per år, med information om föreningens program och historia om Landeryd och Du stöder arbetet för Landeryds kultur och natur.

Sekreterare: Kristina Hahn 072 – 516 50 80 sekreterare@landerydhbf.se

Inbetalning kan ske på bankgiro 235-6202.  Glöm inte att märka med namn, adress och mailadress.

Theme: Overlay by Kaira