Månestad uppdateras

 

Månestad Mellangård. (Källa Klipp ur Gods o Gårdar 1939) Postadr.: Hjulsbro. Tel. 10. Areal: Total 27 har, därav 20 åker, 5 skogs- o. hagmark, 2 kultiv. betesmark. Tax.-v, 24.900. Jordart: Dungjord o. lerjord på lerbotten. Manbyggn.uppf. i början av 1800-talet, renov. Ekonomibyggn. uppf. 1906, tegeltaktäckta 1937. 3 hästar, 10 kor, 5 ungdjur, 10 svin, 50 höns. Gården inköptes av nuv. äg. år 1936. Äg.: Carl Axel Carlsson f. 30/1 1896. Gift 28 med Ester Maria f. Krän. Barn: Ann-Marie.


Månestad och Hamra Nedergård. ( Källa Kipp ur Gods o Gårdar 1939). Postadr.: Hjulsbro. Tel. till äg. 21, till arr. 33. Areal: Total 20 har, därav 12 åker, 8 skogs- o. hagmark. Tax.-v. 18.500. Jordart: Dunglera. Manbyggn. uppf. i början av 1840-talet, renov. 1937. Magasin uppf. 1785, loge 1883, ladug. 1906, svin- o. brygghus 1931. 2 hästar, 7 kor, 2-3 ungdjur, 5 svin, 15 höns. Gården till släkten 1877 genom köp. Nuv. äg. övertog gården genom arrende 1915 o. köp 1921. Äg.: Joh. Bernhard Andersson f. 23/5 1881. Son till lantbrukare Joh. Alfred Andersson o. h. h. Jaquette f.Köhler. Gift 29 med Gerda Maria f. Olsson. Äg.: Ordf. i fattigv.-styr. o. föreståndare för ålderdomshemmet, skolkassör, led. av komm.-fullm., skolstyr. o. barnav.-nämnd. samt godeman. Äger Hamra Lilla, vilken han bebor. Arr. (sedan 1930) : Karl Alg. Karlsson f. 17/4 1892. Gift 20 med Dagny f. Andersson. Barn: Goty, Dagmar, Bengt.


Månestad Storgård, Lillgård och Norrgård. (Källa klipp ur Gods o Gårdar 1939) Postadr.: Hjulsbro. Tel. 44. Areal: Total 70 har, därav 38,5 åker, 20 skog, 10 kultiv. betesmark, 1,5 övr. mark. Tax.-v. 60.100. Jordart: Medelstyv ler- o. klapperstensmylla på lerbotten, något mulljord på lerbotten. Manbyggn. uppf. resp. i mitten av 1700-talet o. i början av 1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. 1900 0. 1924. 5 hästar, 1 varmblodigt sto, 1 unghäst, 2 tjurar, 18 kor, 23 ungdjur, 2 modersuggor, 4 gödsvin, 1 stambagge, 3 ungbaggar, 16 modertackor, 8 ungtackor, 30 höns. Reakt.-fri S. R. B.- besättn. Traktordrift. Gården till släkten 1866 genom köp. Nuv. äg. övertog den genom arrende 1910 o. köp 1922. Äg.: Oscar Fredrik Brodin f. 16/9 1885. Son till nämndemannen Frans Oskar Brodin o. h. h. Amanda f. Arvidsson. Gift 30 med Ingeborg f. Törnvall. Äg.: Ordf. i komm.-fullm. o. komm.-stämman samt skolstyr., nämndeman, kyrkovärd, egnahemsombud, kronoombud. Ordf. i Östergötlands centralkassa för jordbrukskredit. Diplom o. medaljer för nötboskapens o. hästavelns främjande o. för fröförädling.


Månestad Storgård och Lillgård (Källa: Klipp ur Gods o Gårdar 1939) Postadr.: Hjulsbro. Tel. 48. Areal: Total 27 har, därav 12 åker, 15 skogs- o. hagmark. Tax.-v. 16.700. Jordart: Lätt ler- o. svartmylla. Manbyggn. uppf. På 1850- o. 1860-talen. Ekonomibyggn. uppf. på 1890-talet, magasin 1912. 2 hästar, 1 tjur, 6-7 kor, 2 ungdjur, 3 svin, 50 höns samt ankor. Gården till släkten 1905. Äg.: David Gunnar Niklasson f. 8/6 1885. Son till C. J. Niklasson o. h. h. Augusta Charlotta f. Johansson. Gift 14 med Rut Lydia Danielsson f. 1885, död 31. Barn: Margareta, Sonja, Rune, Sven Olof.


Theme: Overlay by Kaira