Skrifter och försäljning

En 270-sidig bok med drygt 600 fotografier och historia från Landerydsbygden.
Boken visar bygdens utveckling från landsbygd i slutet av 1800-talet till egnahemsbebyggelse och småsamhällena Hjulsbro och Hackefors till 1960- och 70-talets bebyggelse miljonprogram.

Av Jakob Carlander i Corren 2014-11-19
Det finns en scen i filmen “Döda poeters sällskap” där läraren John Keating, spelad av Robin Williams, låter sina elever träda fram inför fotografierna av sedan länge bortgångna elever i deras skola. De på bilderna inom glas och ram står där i ålderdomliga fotbollskläder 80 år tidigare och tittar med allvarlig blick in i kameran som om de iakttog sina betraktare. Samma plats men i helt annan tid. Keating väser fram några ord och låter de unga männen på bilden tala: Carpe diem.

När jag läser och betraktar Joakim Johansson och Göran Billeson fantastiska bok ”Linköpings södra” är det som om jag har en John Keating bakom axeln: Carpe diem! Fånga dagen!
Genom fotografiets historia, från sent 1800-tal till nutid, sicksackar dessa två herrar mellan Stångån i Hjulsbro, Landeryd, Tallboda och Slattefors, decennium efter decennium. Berättar om gårdar, hus, verkstäder och människor, gör nedslag i historien och, framförallt, presenterar ett bildmaterial som är helt unikt.
Joakim Johansson, författare, hembygdsforskare och mångsysslare och Göran Billeson, fotograf, vet precis vad de gör. De står båda två i Landerydska myllan upp till axlarna, för att inte säga nästippen, med generationer bakom dem som levt och verkat på denna plats.
På ett sällsamt sätt har de fångat platserna och deras utveckling i text och bild. Ett gammalt vykort eller familjeporträtt kontrasteras av en nytagen bild av Göran Billeson med exakt samma perspektiv och vinkel.
Ibland blir fotografierna nästan kusligt lika, som den krokiga tallen utmed vägen vilken inte förändrats ett barr under hundra år. Vid andra tillfällen är olikheterna fatala som då en landsbygdsscen från förr, idag är ett stycke interiör på Ica Signalen
Mer pedagogiskt, poetiskt och personligt än så här kan man inte skildra en bygds historia. Människor på en plats, vid ett hus, en affär eller en arbetsplats, med blickarna fästa mot kameran och mot läsaren, idag utbytta mot andra personer vid samma ställe. Ett Carpe diem. Ta tillvara den stund vi har. Även vår morgondag kommer att se annorlunda ut.
”Linköping södra” är ett praktverk som borde ligga inslaget i många paket detta år. Den visar också på fördelarna med att låta en och samma person skriva all text, även där äldre människor har intervjuats. Det skapar en enhetlig och kontinuerlig ton genom hela boken. Ett mästerligt samspel mellan författare och fotograf-

Läs Correns recension av boken, klicka på länken nedan:
Hembygdshistoria som berör

Här kan du köpa boken
ICA Flamman, Hjulsbro
Akademibokhandlarna
Nygatan 20

Ordinarie pris 300 kronor.
Medlemspris 250 kr
(Gäller endast vid hembygdsföreningens försäljningar, då vi har tillgång till medlemsregister)

Alternativ till dig som medlem
Ring föreningens sekreterare Lars Andersson 073 033 15 76 eller mejla till
 sekreterare@landerydhbf.se

Boken “Kinda kanal och Linköpings hamn – en historisk fotobok” av Joakim Johansson kostar 300 kronor.
Den finns att köpa på följande ställen:
ICA Flamman i Hjulsbro
Akademibokhandeln Nygatan
Akademibokhandeln Storgatan
Akademibokhandeln Tornby
Handelsboden i Gamla Linköping
Rimforsa bibliotek. Café Columbia i Kisa. Kisa bibliotek
Horns bibliotek Bokus.se

Läs om boken – LanstidningenÖg180119

Andra böcker från Landeryds Hembygdsförening
Hembygdsföreningen har under årens lopp producerat ett antal skrifter. 1985 startades en studiecirkel som inventerade torpen i Landeryd med kända åbor och historier om deras liv och leverne. Torpskyltar sattes upp vid torp och grunder. Denna torpinventering resulterade i den första boken, “Torpboken”. Därefter fortsatte cirkeldeltagarna med hembygdsforskningen om gårdarna i Landeryd vilket resulterade i triologin ”Byar och Gårdar i Landeryd”.

Plöja Smatten Väla och de andra torpen i Landeryd, Minnen och historia. Landeryds Hembygdsförenings skrifter 1. Inbunden, 173 sidor, utgiven 1990, ny upplaga 2003?  Boken omfattar de torp som inventerades 1985-1990 med utgångspunkt från husförhörslängder för åren från 1895 och framåt.
Dessa böcker fanns fram till 1991 på pastorsexpeditionen i Hjulsbro. Landerydsbornas minnen och berättelser utgör en stor del av boken. 

Byar och Gårdar i Landeryd,
Minnen och historia I. Landeryds Hembygdsförenings skrifter 2.  Inbunden, 172 sidor, utgiven 1994. Boken omfattar forskning om Ullstämma, Hackefors, Skonberga och Sviestad. Boken är slutsåld.

Byar och Gårdar i Landeryd
Minnen och historia II. Landeryds Hembygdsförenings skrifter 3.
Inbunden, 205 sidor, utgiven 1998. Boken omfattar forskning om Landeryds kyrkby, Slattefors med Uggletorp, Trädgårdstorp, Åhagen, Sörby och Månestad.

Byar och Gårdar i Landeryd,
Minnen  och historia III. Landeryds Hembygdsförenings skrifter 4.
Inbunden, 237 sidor, utgiven 2002. Boken omfattar forskning om Harvestad, Edsberga, Bogestad, Qvinneby/Ekholmen med Hjulsbro och Egna Hemmen.
 

Den första, tredje och fjärde boken i ett paket
kostar nu endast 50 kronor.

Rättelser:

Här finns rättelser i de fall som
det tyvärr har blivit fel i böckerna.

I tredje Byar och Gårdar boken.

Sidan Står nu Skall stå
19 rad 2 Fritz
Grensman
Fritz Grensman och
redigerat av studiecirkeln
180 rad 3 Niklas Adell Niklas Adell och
redigerat av studiecirkeln
180 första
stycket andra meningen

trafiksplatser
trafikplatser
181 andra
stycket andra meningen
Från
trafikstart fram till 1962
Från trafikstart
182 fjärde
stycket första meningen

fjärrtågsklarerare
fjärrtågklarerare