Hackefors ägor

Flygfoto 1931 Hackefors

Hackefors kommer enligt ortnamnsforskningen av mansnamnet Hake. Hakes fors. Hackefors by bestod av Hackefors Södergård  och Hackefors Norrgård. Båda gårdarna hade varsin kvarn forsen vid Hackefors. På 1870-talet skedde skifte i byn. Södergården behöll sin ursprungliga plats vid forsen men Norrgården flyttades ut ur byn. Den utflyttade gården kom att kallas Hackefors övre och södergården kallades Hackefors nedre. Till Hackefors by hörde en utjord, det vill säga mark som låg en bit från byn, i detta fall i Landeryds socknens sydöstra del. Det var två gårdar som hette Stubbetorp.

Hackefors Norrgård, Hackefors övre, Hackeforsgården Utflyttat 1870-tal. Ödegård från 1960. Riven någon gång mellan 1974 och 1980. Ersatt 1980 med församlingsgård med namnet Hackeforsgården. Hackefors Norrgårds kvarnbostad. Mjölnarbostad byggd i mitten av 1800-talet. Kvarnverksamhet upphörde troligtvis 1885, vartefter kvarnen revs. Bostaden ombyggd 1935 till maskinistbostad till Hackefors kraftstation. Finns kvar vid ån.

Hackefors Södergård, Hackefors nedre Gård som bibehöll sitt läge vid ån vid skiftet på 1870-talet. Manbyggnaden från 1700-talet riven omkring 1966, endast flygelbyggnad och magasin kvar. Hackefors Södergårds kvarnbostad. Mjölnarbostad riven omkring sekelskiftet 1900. Kvarnverksamheten upphörde dock först 1929 varefter kvarnen revs. Möjligtvis bodde dessa mjölnare i Norrgårdens kvarnbostad efter 1900.

Grönlund Torp. Fanns 1789. Låg nära gränsen mot Sviestad ägor, längs vägen till Hackefors by. I skogsbacken vid Laholm. Rivet.

Skoglund, Berget Backstuga byggd 1860 och ägd av P.J. Johansson i Stubbetorp (12). Namnet Skoglund försvann i början av 1900-talet. Namnet blev senare Berget och är så fortfarande. Men stugan kan ha kallats det redan tidigare, anledningen, den ligger på ett berg. Nr 10 i Torpboken.

Stubbetorp 13, “Trägår´n” Gård fanns 1789. Nytt reveterat hus byggt 1875. Rivet efter 1955. Ingen grund kvar. Nr 12 i Torpboken. Stubbetorp 12 Gård fanns 1789. Finns kvar som åretruntbostad. Nr 11 i Torpboken.


Hackefors Övre.(Källa Klipp ur Gods o Gårdar 1939) Postadr.: Hackefors. Areal: Total 28,5 har, därav 18 åker, 10,5 skogs- o.hagmark. Tax.-v. 27.400. Jordart: Ler- o. dungjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. på 1870-talet. 3 hästar, 10 kor, 3 ungdjur, 2-3 svin, höns till husbehov. Arealen rörtäckdikad. Gården till släkten 1897. På ägorna finnes en domarring. Äg.: Kyrkovärd C. V. Karlssons stbh. C. V. K. f. 1855, död 28. Gift 1888 med Hulda Amalia f. Ivarsson. Barn: Elsa. Framlidne äg. var kyrkovärd i 25 år samt led. Av komm.-nämnd. o. brandstodskommittkn. Arr. (sedan 1939) : Birger Nyman


Hackefors Norrgård, Hackefors övreGården låg ursprungligen vid Östra Strandvägen 26 och 28. Vid Laga skifte 1836 flyttades gården 200 meter åt nordöst till en backe där. Gården stod tom från 1960 och vandaliserades. Gården revs någon gång mellan 1974 och 1980. Ersatt 1980 med församlingsgård med namnet Hackeforsgården. Tanken fanns att bevara ett magasin, men allt revs. Endast stenmuren nedanför tomten minner om gården. Gamla läget (Lat, Long) 58.38478, 15.69939. Efter utflyttning (Lat, Long) 58.38616, 15.70159


Till start Hackefors

Handskriven historik Hackefors


Byggande av Hackefors kraftstation 1934


Kartbilder över gårdar o torp i Hackefors

Hackefors Klosterkvarns mjölnarbostad – Mjölnarbostaden byggdes sent 1700-talet eller tidigt 1800-talet. Kvarnverksamheten upphörde troligtvis 1885, vartefter kvarnen revs. 1934–35 moderniserades byggnaden och blev maskinistbostad till Hackefors nybyggda kraftverk. Nuvarande adress Åbrinken 9
(Lat, Long) 58.38447, 15.69885

Hackefors Södergård, Hackefors Nedre, Åbrinken – Gården bibehöll sitt läge vid ån vid skiftet på 1836. Manbyggnaden från 1700-talet revs omkring 1966, endast flygelbyggnad och magasin finns kvar. Åbrinken användes som adress i mitten och andra hälften av 1900-talet. (Lat, Long) 58.38419, 15.69982

Hackefors Södergård mjölnarbostad – Mjölnarbostaden revs omkring sekelskiftet 1900. Kvarnverksamheten upphörde dock först 1929 varefter kvarnen revs. Möjligtvis bodde dessa mjölnare i Norrgårdens kvarnbostad efter 1900.
(Lat, Long) 58.38499, 15.69797

Gröndalen – Torpet fanns 1789. Det låg nära gränsen mot Sviestad ägor, längs den äldsta vägen mellan Hackefors och Sviestad. Torpet revs 1841, anmärkning i husförhörslängden: ”Bortrifvet”. (Lat, Long) 58.38920, 15.70509

Till start Hackefors


För större bild klicka med höger musknapp på bilden, därefter på på Öppna i ny flik och sedan på menylisten högst upp på sidan. För större bild skrolla på musens hjul.

Bilder från Hackefors.

ÖLM Bildtext  

Till start Hackefors

Theme: Overlay by Kaira