Bilder på hus/byggnader

Bildtext Östergötlands Läns Museum (ÖLM)