Bilder från Landeryd VIII (Facebookbilder med text)

Håkan Johansson Min familj bodde i Solgård på bottenvåningen 1948-55. I augusti 1955 drabbades huset av en eldsvåda varvid vindsvåningen brann ner och hela huset blev vattenskadat. Huset reparerades men vindsvåningen återuppbyggdes inte. Taket skymtar på den nytagna bilden. Orsaken till branden var att fotogen hade spillts ut och antänts i samband med matlagning på ett fotogenkök i vindslägenheten
Catarina Ståhl Det vita huset till höger på det gamla fotot är Strandhyddan där jag bodde på ovanvåningen mina första 4 år. Huset ägdes av mammas morbror Erik Lövgren.
Per Anders Lorentzon Det är väl “Solgård” som syns längst till vänster på det gamla fotot? Min farfar bodde och ägde det 1943 – 1945.

Vy söderut från Källsätersvägen mot Landeryds kyrka i söder. Ca. 1904. Foto av K.J. Petersson.

Café Rosenhyddan med bageri i Hjulsbro uppfördes vid fastigheten Önskehem och startades 1926 av familjen Carl Gustaf och Nanny Carlsson. Nanny skötte caféet till en början. Verksamheten övertogs 1946 av Arvid Malmström och ska enligt muntlig uppgift ha upphört på 1950-talet. Natten till den 22 oktober 1959 brann bageriet vid Önskehem och Rosenhyddans café i Hjulsbro.
(ÖC 1959-10-23).Byggnaden revs i slutet av 1970-talet och på platsen uppfördes villor vid Lötaborgsvägen.
Catarina Ståhl Under en kortare period 1945-1946 ca ägdes Rosenhyddan av Anna (född Lövgren) och Alfons Andersson. Anna med dotter Inez (gift Ståhl) drev cafe’et och i mars 1946 hade Inez och Lennart sin bröllopsfest där.
Annkin Johansson Bosse Hjelm övertog bageriet 1957-1958 tills det brann ner , Örjan Johansson från Linköping började där som 17-åring och var kvar tills det brann. Rosenhyddan var en träffpunkt bland alla tonåringar i Hjulsbro med omnejd, med jukebox med rockmusik och Coca-Cola med sugrör det var poppis. Här fanns tror jag Hjulsbros första tv.
Café Rosenhyddan i Hjulsbro, där det i kommentarerna nämndes en brand. Natten till den 22 oktober 1959 brann bageriet vid Önskehem och Rosenhyddans café i Hjulsbro. (ÖC 1959-10-23). Villor är nu byggda utmed Lötaborgsvägen på denna plats.

Hjulsbro station stod klar 1902 i samband med att järnvägen invigdes. Flera stationsbyggnader utmed samma bana byggdes i samma stil. 1959 revs den gamla stationsbyggnaden efter att den lokale byggmästaren Oskar Gustavsson uppfört en ny lägre byggnad även innehållande postkontor. 1967 upphörde persontrafiken från stationen och endast fraktgods mottogs. 1979 slutade Vitalis Karlsson som den siste järnvägsexpeditören på plats. 1993 upphörde postkontoret och 2008 revs även den nya byggnaden. På kullen ovanför jordkällaren låg Hagebyskolan, byggd 1918 och riven cirka 1980. Den delvis stensatta ytan och ”stenkajen” utmed spåret vid denna plats har troligtvis varit för lastning På tågvagnar. Dock märklig placering så nära vägkorsningen.
Kjerstin Thuresson  På 40 och 50-talet bodde Herr och fru Plating på gamla stationen De var ibland gäster hos min farmor och farfar.
Annika Karlsson I Hageby skola gick jag i första klass för Stina Möller, vi hade utedass, vedkamin som hon eldade i. Matsäck med oss, så var det på den tiden 1952. Kommer även ihåg gamla,gamla stationshuset. Jönsson hette dom som både uppepå.
Leif Johansson Jag gick också mitt första år i Hagebyskolan, men hos fröken Maj Karleke, som hade första års elever medan Stina Möller hade andraklass. Men alla i årskurs fick inte plats på övervåningen hos “Mölla” så 6 st. andraklassare gick nere hos oss i ettan. Vi skojade ofta med fröken, som den gången då vi satt och väntade på fröken så gömde sig Kalle Rydberg i “velåren” tills fröken kom. Hon undrade varför Kalle inte kommit, men tyckte att vi kanske skulle tända upp i vedkaminen. Hon öppnade “velåren” och där hoppade Kalle upp och nästan skrämde slag på fröken.text

Hjulsbro IK bildades 1930. Dagens fotbollsplaner är den tredje platsen som klubben har sin hemmaplan på. Den första planen (markerad på den svartvita bilden) är idag bebyggd med villor mellan Änggårdsvägen och Sätervägen i Hjulsbro. 1955 flyttade klubben därifrån till den andra platsen, som fick namnet Skogsvallen. 2014. De nya planerna stod färdiga vid Ullstämma/Harvestad 2020. Skogsvallen raderats ut och börjat förberedas för bostäder. Den första klubblokalen vid Skogsvallen (nr 1 på bilden) var en sommarstuga som flyttades från Hackefors 1955.

Vet du varför ICA Flamman i Hjulsbro heter just så?
Jo, byggnaden uppfördes 1967 som brandstation. När den verksamheten upphörde flyttade ICA butiken hit 1978 från Marieborg (Brovillan). Ett tag var även ett bibliotek inrymt här, (ingången till biblioteket syns till vänster på byggnadens framsidan på första fotot), men det flyttade omkring 1987(?) till Hjulsbroskolan. Har Du något minne kring brandstationen? Hur fungerade brandkåren vid denna tid? Vem skötte biblioteket? Innan brandstationen byggdes stod en barack här en kort period och fungerade som banklokal, se tredje fotot.

Foto söderut från skogsbacke mellan Månestad och Skonberga i Landeryd. I mitten syns Ekhult (f.d. Soldattorp vid Månestad) med ladugård. I högerkant skymtar Landeryds kyrktorn. I vänsterkanten skymtar Övre Norrgårdens

Hjulsbro Möbelfabrik på 1950-talet? Foto från Ivan Gustavsson, Hjulsbro. Ivan arbetade som möbelpolerare på fabriken. Fabriken startade 1905 och upphörde 1959. Den låg vid Mjölnaregatan och användes sedan för andra verksamheter och slutligen som lager innan byggnaden revs vid årskiftet 2007-08.
Det är Knut Sandells 50 års kalas, i maj 1959, vid Rosenhyddan i Hjulsbro.
Möbelsnickare Knut bodde i Önskehem och sitter på honnörsplatsen i mitten.
Till vänster om bordet, sittande från vänster: Nr 1 okänd. nr 2 Per Kull i Rosenborg. Nr 3 okänd. Nr 4 okänd. Nr 5 Alfons Andersson, Bergliden, Möjetorpsvägen 2. Nr 6 på kanten är eventuellt Nyman i Konsumhuset.
Stående från vänster: nr 1 förre brevbäraren boende på Hjulsbrovägen, okänt namn. Nr 2 okänd. Nr 3 Ivan Lundström boende i Konsumhuset. Nr 4 okänd.
Höger om bordet, sittande från vänster: Nr 1 eldare Nils Franzén, Karlsberg. Nr 2 Evert Kull, Gullebo. Nr 3 okänd. Nr 4 son till ägarfamiljen Karlsson (Sven-Olov?) Nr 5 fanerare ”Sigge i Åvik” Sigurd Karlsson i Åvik. Nr 6 okänd. Nr 7 polerare Ivan Gustavsson, Britthem Hjulsbrovägen 1. Kennet Lindner: Ture var min Morfar och Sven- Olof min morbror. Ture och Astrid bodde på på Mjölnaregatan 1. Huset revs när vägen skulle rätas mot bron
Stellan Franzén: Jag tror att mannen i kavaj var Bror-Göran Lundströms pappa. Min pappa jobbade där som eldare. Vi bodde ju granne med fabriken. Jag minns med glädje Knut Sandell, som skötte limpans och faner.
Håkan JohanssonEvert Kull sitter vid bordet på höger sida näst längst bort och Everts bror Per Kull sitter på bordet vänstra sida, näst längst fram.
Catarina Ståhl: Alfons Andersson bodde 1959 i Bergliden Möjetorpsvägen 2. Min morfar Alfons Andersson arbetade där, nr 5 från vänster.
LHF:
Möjetorp 1:39, Hjulsbro Möbelfabriks A.-B.
(Klipp ur Landeryds bebyggelse 1949)
Postadr.: Hjuls bro. Tel. 59006 Linköping. Areal: 2.200 kvm. Tax.-v. 17.000, därav mark 2.000, byggn. 15.000. Brandf.-v. 115.000. Fabr.-byggn. av trä, uppf. 1905 av fabrikör Frans Karlsson. Ansv. byggmäst. Densamme. Lokalernas sammanlagda golvyta 700 kvm. 20 anställda. Ärligt tillv.-v. 250.000. Huvudsakl. tillverkas möbler, speciellt salsmöbler, skrivbord o. bokhyllor. Fabr.-lokalerna omfatta maskinhall, hopsättarverkstad, packrum, polerlokaler, lagerlokaler, kaptork- o. pannrum. Maskinbeståndet utgöres av kap- o. kantsågar, rikto. planhyvel, putsmaskin, bandsåg o. justersåg, sprutanläggning o. polermaskiner. El. drift. Aktiebolaget gr. 1934 av i rörelsen då sysselsatta arbetare under firma Hjulsbro Möbelfabriks A.-B. Äg.: Hjulsbro Möbelfabriks A.-B. Driftschef Verkmäst. Thure Karlsson.

Villorna som flyttade från Vårdsberg till Landeryd. Genom åren har flera hus, vägar och berg utmed Åtvidabergsvägen fått ge vika för landningsbanan vid Linköpings flygplats och SAABs utveckling. Många hus har rivits, men någon gång på 1960(?)-talet flyttades (se den gula pilen) tre 40-talsvillor från Böckestad i Vårdsberg, över församlingsgränsen (rödmarkerad på karta) till Hackefors samhälle i Landeryd. Ett hyreshus (Bergåkra) intill villorna revs. Villorna har idag adresserna Hackeforsvägen 11 A, B och C. SAAB stod för flytten. Husen uppfördes dock 1948 (se husbeskrivningen i bilden) och de låg kvar på ursprunglig plats om man tittar på Eniros historiska satellitbilder, vilka är från omkring 1962.

Mattias PetterssonVårt hus bygdes -48 och flyttades av Saab -75.
Hackeforsvägen 11A. Utan att vara tvärsäker så tror jag 3:8 är vårt hus då husen lyftes av källarvåningen i Böckestad och placerades på ny källarvåning på Hackeforsvägen. På bilderna stämmer detta med placeringen av källartrappa. 3:10 är det enda huset med övervåning vilket stämmer med Hackeforsvägen 11C. 3:9 har källartrappan på kortsidan vilket stämmer med 11B. Således ligger husen i samma ordning.

Foto nedan från Hjulsbro, sannolikt från 1906, fanns som en reproduktion i Östergötlands Museums arkiv, men utan någon fotograf angiven. Tack vare den digitalisering av arkivmaterial som pågår runt om i arkiv, så blir detektivarbetet lättare. Som exempelvis att hitta lösningen på vem som tog denna bild. Tack vare att Brukskultur i Åtvidaberg digitaliserat fotografen Johan Thorins fotosamling kan vi konstatera att detta foto togs av Thorin. 2014 tog Göran Billeson samma vy, där träden nu står tätt. Extra kul är att den gamla krokiga tallen på det gamla fotot står kvar än idag.


Theme: Overlay by Kaira