Ullstämma ägor uppdateras

Ullstämma Mellangård, (källa Gods &Gårdar 1939) Postadr.: Linköping. Tel. 23 B Hjulsbro. Areal: Total 137 har, därav 62,5 åker, 72 skogs- o. hagmark, 2,5 betesmark. Tax.-v. 88.200. Jordart: Dung- o. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. något lövskog. Manbyggn. uppf. på 1860-talet, arr.-bostad moderniserad 1913. Ekonomibyggn. uppf. 1932. 6 hästar, 3 unghästar, 1 tjur, 28 kor, 16 ungdjur, 50 höns. För driften finnes moderna lantbruksmaskiner. Gården till släkten 1899. Den arrend. sedan 1936 av nuv. Brukaren. Äg.: Änkefru Emma Björkman f. Jakobsson. Barn: Judit, Beda, Evald, Erik, Stina, Svea, Göta, Bror. Arr.: Tage Andersson f. 8/9 06. Gift 35 med Valborg f. Wendel. Barn: Börje, Bertil.


Ullstämma Nedre, (källa Gods & gårdar). Postadr.: Linköping. Tel. 45. Areal: Total 48 har, därav 23 åker, 25 skogs- o. hagmark. Tax.-v. 34.900. Jordart: Ler- o. dungjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. c:a 200 år gammal. Ekonomibyggn. uppf. 1885. 4 hästar, 12 kor, 6 ungdjur, 2 svin, 25 höns. Gården inköptes 1834 av Folke Arvidssons farfarsfar o. nuv. äg. köpte den 1939. Äg.: Folke Arvidsson o. Karl Svensson. F. A. f. 05. Son till Johan Viktor Arvidsson o. h. h. Augusta Kristina f. Jonsson. Gift 38 med Astrid Maria f. Karlsson. Barn: Inger. K. S. f. 1899. Son till S. A. Svensson o. h. h. Anna Sofia f. Göransson. Gift 26 med Aina Kristina f. Arvidsson. Barn: Sture, Inga.


Ullstämma Övre. (källa Gods & Gårdar 1939) Postadr.: “Linköping. Tel. 23 A Hjulsbro. Areal: Total 75 har, därav 34 åker, 41 skogs- o. hagmark. Tax.-v. 50.500. Jordart: Dung- o. lerjord. Skogsbest.: Överv. granskog. Manbyggn. uppf. i början av 1800-talet, renov. 1935. Ekonomibyggn. uppf. 1930, statarbostad 1935. 4 hästar, 1 tjur, 18 kor, 10 ungdjur, 3 svin, 20 höns. Traktordrift. Arealen rörtäckdikad. Gården till släkten 1916. Äg.: Helmer Andersson f. 1/10 1877. Gift 04 med Anna Lovisa f. Samuelsson. Barn: Allan, Agnes, Anna-Lisa. Äg.: Led. av valnämnd. F. d. led. av komm.-nämnd


Avstyckningar från II d, Ullstämmas mark
ALPHYDDAN Invid missionshuset uppfördes 1918 ett hus med en våning av byggarbetare Axel
Robert Lundkvist, f. 1890 i S:t Lars, och hustrun Gerda, f. Svensson 1887 i Viby.
Landeryds kommun köpte fastigheten av Lundkvist någon gång mellan 1936 och 1938. Huset
hyrdes ut till f.d. jordbruksarbetaren Gustaf Emanuel Hagman, f. 1904, och hustrun Milda Kristina, f.
1912. Från 1941 hyrdes huset ut till snickaren Arvid Linus Törnlund, född på Rådmansö i Stockholm
1886. Hustrun hette Svea Irene Viktoria, f. Hyvén 1888 i Västerås. Barn: Sven, Iris, Rune, Tage,
Arne, Siri, Ingrid och Irma. Huset rivet, men låg vid nuvarande Källsätersvägen 8.


JAKOBSBERG Täckdiksgrävare Jakob Martin Andersson, f. 1891 i Rappestad, plockade 1939 ned
en gammal stuga, som låg vid nuvarande korsningen Söderleden-Vistvägen i Berga och hette
Krogen eller något liknande. Han använde virket och uppförde ett litet hus med en våning. Han
kallades “Andersson med benet” eftersom han hade ett stelt ben. Han var en vänlig liten man och en
mycket anlitad täckdiksgrävare. Det sades, att när man såg att det flög jord upp ur ett dike men
ingen syntes gräva, då var det Andersson, som var därnere. Hans hus är rivet och ersatt med en ny
villa, Alpstigen 36.

EKSBERG På denna plats låg från 1700-talet till omkring 1850 ett torp som hette Gransätter. Först
1940, nittio år senare, uppförde galvanisör Karl Robert Hultgren ett hus av trä med en våning och
vindsvåning, strax söder om den gamla stugans plats. Hultgren var född 1895 i Ödeshög och bodde
där med hustrun Frida, f. Rosander-Johansson 1894 i Vårdnäs, samt barnen Ingrid, Bertil, Elver,
Arne, Nils, Uno, Gunbritt, Roland, Åke och Lars-Erik. Huset finns kvar och adressen är Alpstigen 34.
EKARNA Huset byggt av trä 1941 om en våning och vindsvåning av byggmästare Erik Grebner, f.
1905, och hustrun Gerda, f. Landberg 1912, båda i Grebo. Barn: Lars-Erik och Kurt George. Huset
heter idag Alpstigen 38

 


 

Theme: Overlay by Kaira