Blästad och Blästad Magasin

 

Blästads ägare
Ursprungligen bestod Blästad av tre gårdar; Storgården, Lillgården och Nedergården. 1786 köptes de två förstnämnda och 1790 även den sista av Mathias Strålenhjelm bosatt på Nygatan i Linköping samt på Smedstad gård utanför Linköping. Han uppförde en ny stor mangårdsbyggnad på Smedstad på 1780-talet. Efter hans död 1800 drev dottern Charlotta Frisendorff vidare gårdarna och lät 1812 uppförad en mangårdsbyggnad som ännu finns kvar vid Blästad. Både far och dotter var således drivna i uppförandet av hus och det var någon gång under deras tid som magasinet flyttades.

Blästads kulturhistoriskt intressanta magasinet vid Blästad gård i södra Linköping övertogs 2007 av Landeryds Hembygdsförening. 2008 renoverades magasinet med bidrag från Westman-Wernerska stiftelsen som bidrog med 500 000kr under förutsättning att hembygdsföreningen utförde renoveringen. Renoveringen skedde i samråd med Östergötlands Länsmuseum som hade utvärderat magasinets kulturvärde.

Bilder från Blästad gård

                                                                                                _________________________

Bilder från Blästad gård (Östergötlands läns museum)

ÖLM Bildtext


 

 

Theme: Overlay by Kaira