Bilder från Landeryd III (Maj-Britt Bodefalk)

Bilder från Majbritt Bodefalk född Andersson 1920, barnbarn i familjen Johannes Johansson, Betanien i Hjulsbro.

Personer på fotografier namngivna den 11 oktober 2012.

Bildförteckning Landeryd III Maj-britt Bodefalk

Bildtext 1-1396 Landeryd 

(klicka på resp. bild så blir den större)

Bod0001 – 003
Bod0003 – 005
Bod0002 – 004
LHF1156 – 007
LHF1157 – 008
LHF1158 – 009
LHF1159 – 010
LHF1160 – 011
LHF1161 – 012
LHF1162 – 013
LHF1162 – 013
LHF1164 – 015
LHF1165 – 016
LHF1168 – 017
LHF1171 – 018
LHF1172 – 019
LHF1173 – 020
LHF1174 – 021

Theme: Overlay by Kaira