Sörby uppdateras

Sörby Nedergård. (Källa: Klipp ur Gods o Gårdar 1939). Hjulsbro. Tel. 3 Sundsbro.
Areal: Total 79 har, därav 21 åker, 41 skog, 17 betesmark, delv. kultiv. Tax.-v. 24.700, exkl. skogsmarken. Jordart: Medelstyv lerjord o. något sandjord. Skogsbest.: överv. barrskog. Manbyggn. omb. 1938. Ekonomibyggn. uppf. 1900. 4 hästar, 3 unghästar (avelsdjur), 1 tjur, 10 kor, 5 ungdjur, 8 svin, 40 höns. Arealen rörtäckdikad. Gården till släkten i slutet av 1700-talet i arrende. Nuv. arr. tillträdde 1903. Äg.: Greve Th. G. Bielke å Sturefors.
Arr.: G. A. Gustafsson f. 10/2 1877. Gift 02 med Augusta f. Pettersson. Barn: Ester, Cecilia, Astrid, Ivan, Axel, Allan, Ellen, Göte, Sven. Arr.: Led. av kyrkoråd. Erhållit diplom o. medaljer för hästavelns främjande.


Sörby Sadelmakaregård. (Källa: Klipp ur Gods o Gårdar 1939). Postadr.: Hjulsbro. Tel. 5 Sundsbro. Areal: Total 78 har, därav 22 åker, 39 skog, 17 betesmark, delv. kultiv. Tax.-v. 24.800, exkl. skogsmarken. Jordart: Styv dung- o. lerjord. Skogsbest.: överv. barrskog. Ekonomibyggn. uppf. i början av 1900-talet. 5 hästar, 1 unghäst, 1 tjur, 10 kor, 5 ungdjur, 4 svin, 20 höns. Arealen täckdikad. Gården till släkten på 1880-talet i arrende av arr:s fader. Nuv. arr. tillträdde 1930. Äg.: Greve Th. G. Bielke å Sturefors.
Arr.: Oskar Axelsson f. 1/1 04. Son till Axel Gusstafsson o. h. h. Anna f. Eriksson. Gift 31 med Tora f. Johansson. Arr.: Led. av fattigv.-styr. Genomgått Hamra lantmannaskola.


Sörby Smedjegård, Östergård. (Källa: Klipp ur Gods o Gårdar 1939). Postadr.: Hjulsbro. Tel. 4 Sundsbro. Areal: Total 80 har, därav 21 åker, 42 skog, 17 betesmark, delv. kultiv. Tax.-v. 24.700, exkl. skogsmarken. Jordart: Dung-, ler- o. sandjord. Skogsbest.: överv. barrskog. Manbyggn. uppf. i början av 1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. på 1890-talet, svinhus 1928, brygghus 1937. 5 hästar, 1 tjur, 9 kor, 6 ungdjur, 6 svin, 30 höns. Arealen täckdikad. Gården till släkten på 1700-talet i arrende. Nuv. arr. efterträdde 1936 sin svärfader Oskar Andersson, f. 10/8 1872 (gift 03 med Anna f. Salomonsson), som arrend. gården sedan 1905. Andersson är f. d. led. av komm.-fullm. o. komm.-nämnd. Äg.: Greve Th. G. Bielke å Sturefors. Arr.: Artur Karlsson f. 7/5 02. Gift 36 med Ebba f. Andersson


Sörby övergård. (Källa: Klipp ur Gods o Gårdar 1939). Postadr.: Hjulsbro. Tel. 1 Sundsbro.
Areal: Total 79 har, därav 21 åker, 31 skog, 17 betesmark, delv. kultiv. Tax.-v. 24.700, exkl. skogsmark. Jordart: Dunglera. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. i slutet av 1700-talet. Magasin uppf. 1930. 5 hästar, 1 tjur, 10 kor, 8 ungdjur, 4 svin, 40 höns. Arealen täckdikad. Gården till släkten 1897 i arrende. Nuv. arr. tillträdde 1928. Äg.: Greve Th. G. Bielke å Sturefors. Arr.: Albin Lin~ f. 2/3 1894. Son till J. F. LineMn o. h. h. Ida f. Danielsson. Gift 28 med Cecilia f. Gustafsson. Barn: Ingegerd, Ingvar.