Hjulsbro, uppdateras *

 

Norra delen av Hjulsbro kallas för Jakobsdal där det bland annat finns en badplats vid Stångån. Söder om Jakobsdal ligger ett område som kallas för Kvinneby. Här ligger Kvinnebyskolan (år 1-6) och vid Stångån ligger Hackefors sluss. Längre söderut ligger det ursprungliga Hjulsbro med bland annat Hjulsbro sluss, Hjulsbroskolan (år 1-6) samt badplatsen Hjulsbrobadet (strax söder om vägbron).

1: Solliden, 2: Gustavsberg, 3: Västanå, 4: Davidsberg, 5: Oscarsberg, 6: Önskehem med Elvins livs,
7: Cafe Rosenhyddan, 8: Aspängen, 9: Marielund, 10: Ekeborg, 11: Godtemplarorden 3460,
12: Haga, 13: Karlsro, 14: Charlottenborg, 15: Solhäll, 16: Solvalla, 17: Karlborgs mjölkaffär,
18: Konsum, 19: Arbetarbostaden, 20: Lövgrens såg, 21: Boiro, 22: Solgård, 23: Klippan,
24: Slussvaktarbostaden, 25: Hjulsbro Tåddrageri och Nätfabrik AB, 26: Strandhyddan,
27: Hjulsbro kvarn, 28: Hjulsbro Tråddrageri och Nätfabrik AB, 29: Parkvillan, Hjulsbro telefonväxel,
30: Glanshammar, Skomkeri, 31: Marieborg, Br Johanssons affär, 32: Ekenäs, 33: Stjärnevik,
32: Vik, 35: Hjulsbro Möbelfabrik AB, 36: Karlsberg, 37: Fredriksro, 38: Möjetorp,
39: Alphyddan, 40: Karlsro.

Flygfoton Hjulsbro

 Hjulsbro på Wikipedia. Namnet Hjulsbro härrör från mansnamnet Giurdh, i de äldsta skrifterna omnämnt som Giurdhsbro. Troligt är att Giurdh var inblandad i uppförandet av en bro över ån. Troligtvis fanns ett vadställe på platsen innan bron uppfördes. Via omskrivningar och dialektala ändringar har det så småningom blivit Hjulsbro. Hjulsbro blev även namnet på en gård med tillhörande kvarn i forsen. År 1505 köptes gården av den sedermera kände linköpingsbiskopen Hans Brask. På 1860-talet byggdes en sluss i forsen i samband med konstruktionen av Kinda kanal. Den gamla landsvägen genom Hjulsbro passerade via en svängbro över slussen och en valvbro av sten över forsen. Gården och kvarnen fanns kvar fram till 1906 då de revs och ersattes av en fabrik, Hjulsbro Tråddrageri- och Spikfabrik. Runt fabriken växte det moderna samhället Hjulsbro fram. När Östra Centralbanan byggdes 1901 tillkom Hjulsbro station strax öster om samhället. I samhället uppfördes under 1900-talet livsmedelsaffärer, brandstation, caféer, bibliotek, Godtemplargård, Hjulsbro Möbelfabrik och skola. Strax söder om samhället låg Hjulsbrovarvet, ett reparationsvarv för Kinda kanals fartyg under åren 1931-1948.

Text till bilder LHF

Till Hjulsbro start

Kartor över hus och torp under berarbetning

Theme: Overlay by Kaira