Hageby Prästgårds ägor

Hageby var från början en vanlig bondgård. Men när prästgården i kyrkbyn (senare komministergården) inte kunde få tillräckligt med mark vilket behövdes för att få avkastning till prästens lön, så införskaffades Hageby. Hageby prästgårds manbyggnad brann ned 1741. Nuvarande byggnaden uppfördes på 1740-talet. Två flygelbyggnader är uppförda på 1600-talet varav den ena fungerade som prästgård efter branden och senare som arrendatorsbostad. Hageby Prästgård var från 1600-talet till 1910 en prebendegård för lektorn i kristendom vid Linköpings Gymnasium. Det innebar att innehavaren av nämnda lektorstjänst fick gårdens avkastning som lön. Inga kyrkoherdar bodde alltså här förrän 1910. År 1996 sålde kyrkan gården till en privatperson. Djurhållningen vid prästgården upphörde 1972 och jordbruket 1983. Nu håller Hjulsbro Ryttarförening till i den gamla ladugården från 1890-talet. 

Hageby (Klipp ur Gods o Gårdar 1939) Postadr.: Hjulsbro. Tel. 16. Areal: Total 75 har, därav 37,5 åker, 30,5 skogs- o.hagmark, 7 kultiv. betesmark. Tax.-v. 35.300. Jordart: Styv lerjord. Skogsbest.: överv. barrskog. Manbyggn. uppf. 1923. Ekonomibyggn. uppf. 1893-95, moderniserade 1937. 6 hästar, 1 tjur, 14 kor, 7 ungdjur, 5-6 svin, 35 höns. Vidare finnas bisamhällen o. marsvin. Arealen täckdikad. Äg.: Kyrkofonden.

För större bild klicka med höger musknapp på bilden, därefter på på Öppna i ny flik och sedan på menylisten högst upp på sidan. För större bild skrolla på musens hjul.

Text till bilder LHF

ÖLM Bildtext

Hageby var från början en vanlig bondgård. Men när prästgården i kyrkbyn (senare komministergården) inte kunde få tillräckligt med mark vilket behövdes för att få avkastning till prästens lön, så införskaffades Hageby. Hageby prästgårds manbyggnad brann ned 1741. Nuvarande byggnaden uppfördes på 1740-talet. Två flygelbyggnader är uppförda på 1600-talet varav den ena fungerade som prästgård efter branden och senare som arrendatorsbostad. Hageby Prästgård var från 1600-talet till 1910 en prebendegård för lektorn i kristendom vid Linköpings Gymnasium. Det innebar att innehavaren av nämnda lektorstjänst fick gårdens avkastning som lön. Inga kyrkoherdar bodde alltså här förrän 1910. År 1996 sålde kyrkan gården till en privatperson. Djurhållningen vid prästgården upphörde 1972 och jordbruket 1983. Nu håller Hjulsbro Ryttarförening till i den gamla ladugården från 1890-talet. 

Hageby Källa: (Klipp ur Gods o Gårdar 1939) Postadr.: Hjulsbro. Tel. 16. Areal: Total 75 har, därav 37,5 åker, 30,5 skogs- o.hagmark, 7 kultiv. betesmark. Tax.-v. 35.300. Jordart: Styv lerjord. Skogsbest.: överv. barrskog. Manbyggn. uppf. 1923. Ekonomibyggn. uppf. 1893-95, moderniserade 1937. 6 hästar, 1 tjur, 14 kor, 7 ungdjur, 5-6 svin, 35 höns. Vidare finnas bisamhällen o. marsvin. Arealen täckdikad. Äg.: Kyrkofonden.

Till start Hageby

Torp och andra byggnader

Hagen – Torp på en utjord 5 km från Hageby. Torparen var tvungen att gå dessa kilometer fram och tillbaks varje dag för att göra dagsverken vid prästgården. Ett av Landeryds äldsta bevarade torp troligtvis från 1600-talet. Ägs numer av Landeryds Scoutkår. Nr 33 i Torpboken. (Lat, Long) 58.36055, 15.76911

Walhall – Torp byggt 1815, tomt efter 1839. rivet, plats okänd, men sannolikt vid ekbacken Walhall som ligger på prästgårdens forna ägor mot Månestad.
Någonstans i denna ekbacke: (Lat, Long) 58.37952, 15.72513


Torp utan känt namn – Finns med på karta över Hageby 1698. Låg ungefär där Parkvillan sen byggdes. (Lat, Long) 58.37595, 15.71324


Hjulsbro slussvaktarbostad – Slussvaktarbostadbyggd 1870–71 medtillhörande fähus.
(Lat, Long) 58.37733, 15.71018


Hjulsbro station – Stationshus vid Östra Centralbanan byggt 1901–1902. Med poststation. Revs 1959 och ersattes med en ny byggnad. Från 1970-talet var det inte längre någon persontrafik, endast fraktgods hanterades vid stationen. 1979 upphörde tjänsten för fraktgodshantering i Hjulsbro. Postkontoret upphörde 1993. Byggnaden revs i november 2008. (Lat, Long) Gamla station 58.37797, 15.71637 (Lat, Long) Nya station 58.37775, 15.71664


Parkvillan – Byggd 1905. Traktens telefonväxel var inrymd här. Nuvarande adress Vårdsbergsvägen 142. (Lat, Long) 58.37581, 15.71281


Hageby skola – Skolbyggnad uppförd 1918, riven omkring 1980. Jordkällare finns kvar.
(Lat, Long) 58.37747, 15.71815


 

Hageby Arrendatorsbostad – byggd 1922. Familjen Larsson var arrendatorer från 1878 och bodde först i flygelbyggnaden vid Prästgården. Förste arrendatorn August Larssons sonsöner Nils och Sven Larsson blev de sista arrendatorerna och slutade 1983. Nuvarande adress Vårdsbergsvägen 150.
(Lat, Long) 58.37669, 15.71532

Till start Hageby


Theme: Overlay by Kaira