Uppdaterad 20210418

 

2020 blev ett annorlunda verksamhetsår. På grund av Covid-19 virus tvingades vi att ställa in många inplanerade aktiviteter i Hembygdsparken. Vi fick dock glädjas åt att vår tillbyggnad kunde genomföras enligt plan.

Välkommen 2021 då vi får hoppas att vi kan genomföra delar av vårt program.Vår dröm blev verklighet….
Hembygdsföreningen fick hösten 2019 bidrag från EU, Linköpings Kommun, Länsstyrelsen och Jordbruksverket för att förverkliga en gammal dröm, nämligen att få möjligheter att till Hembygdsparken dra in vatten och avlopp och därmed kunna bygga tre toaletter, tre nya förråd samt ett mycket välbehövligt personalrum. Bygget blev klart i okt. 2020. Läs mer om detta under fliken Projekt Tillgänglighet. Läs även om detta i Östergötlands Hembygdsförbunds medlemsblad 4-2020 


Lite om Landeryd, dess socken och medeltida ursprung.
Före 1887 hörde 18 kvadratkilometer av socknen till Bankekinds härad. Den hörde därefter helt till Hanekinds härad. År 1887 överfördes Svistad och Månestad från Vårdsbergs socken till Landeryds socken. Samtidigt överfördes Rogestad och Vång från Landeryds socken till Vårdsbergs socken. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna Landeryds församling och för de borgerliga frågorna till Landeryds landskommun.​

Landskommunen inkorporerades 1963 i Linköpings stad och ingår sedan 1971 i Linköpings kommun.[2] År 1977 överfördes kvarteren Rotborsten, Rotfrukten och Rottråden inom stadsdelen Vidingsjö till Linköpings Berga församling. 1 januari 2016 inrättades distriktet Landeryd, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000. Socknen har tillhört samma fögderier och domsagor som Hanekinds härad. De indelta soldaterna tillhörde Första livgrenadjärregementet, Stångebro kompani och Andra livgrenadjärregementet, Linköpings kompani.Landeryds Hembygds Förening bildades 1982, med syfte att dokumentera Landeryds historia, värna och vårda om bygdens kulturarv, samt att föra detta vidare till kommande generationer. 1991 började planering och skapande av Landeryds Hembygdspark, som nu består av 11 byggnader. Föreningen har idag ca. 800 medlemmar.Nytt på hemsidan: Vi daterar under 2021 upp alla torp och gårdars placering med bilder, historiska kartor och satelitkartor i nutid.

Hageby Arrendatorsbostad – byggd 1922. Familjen Larsson var arrendatorer från 1878 och bodde först i flygelbyggnaden vid Prästgården. Förste arrendatorn August Larssons sonsöner Nils och Sven Larsson blev de sista arrendatorerna och slutade 1983. Nuvarande adress Vårdsbergsvägen 150. (Lat, Long) 58.37669, 15.71532


Webbmaster: ragnarlanderyd@gmail.com