Tips- och Bingopromenad

Söndag 24 september och 1 oktober

Våra populära tips- och bingopromenader fortsätter under hösten.

Slingan är 2,5 km i lättgången terräng med start och mål i Hembygdsparken. Start från kl 10.00. Sista start kl 13.00. Loppisboden håller öppet till kl 13.00 och kaffestugan till kl 14.00. 


Höststädning

Lördag 7 oktober från kl 09.00

Tillsammans hjälps vi åt att höststäda i parken. Det finns något att göra för alla som vill hjälpa till. Föreningen bjuder på korv och kaffe.

 


Begagnade flaggstänger finnes till försäljning genom anbud

3 stycken flaggstänger (glasfiber) längd 9 meter inkl. markfäste och toppknopp utan flagglina.

                           (Marknadspris av ny flaggstång 9 m ligger på ca 3600 sek).

Skriftligt anbud lämnas till föreningens kassör:

Landeryds Hembygdsförening
c/o Håkan Johansson
Sparregatan 7, 582 21 Linköping

Alt per mail till kassor@landerydhbf.se


Lite om Landeryd, dess socken och medeltida ursprung.
Före 1887 hörde 18 kvadratkilometer av socknen till Bankekinds härad. Den hörde därefter helt till Hanekinds härad. År 1887 överfördes Svistad och Månestad från Vårdsbergs socken till Landeryds socken. Samtidigt överfördes Rogestad och Vång från Landeryds socken till Vårdsbergs socken. Vid kommunreformen 1862övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna Landeryds församlingoch för de borgerliga frågorna tillLanderyds landskommun.​

Landskommunen inkorporerades 1963 i Linköpings stadoch ingår sedan 1971 i Linköpings kommun.[2] År 1977 överfördes kvarteren Rotborsten, Rotfrukten och Rottråden inom stadsdelen Vidingsjö till Linköpings Berga församling. 1 januari 2016 inrättades distriktet Landeryd, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000. Socknen har tillhört sammafögderieroch domsagorsom Hanekinds härad. De indelta soldaternatillhörde Första livgrenadjärregementet, Stångebro kompani och Andra livgrenadjärregementet, Linköpings kompani.Landeryds Hembygdsförening bildades 1982, med syfte att dokumentera Landeryds historia, värna och vårda om bygdens kulturarv, samt att föra detta vidare till kommande generationer. 1991 började planering och skapande av Landeryds Hembygdspark, som nu består av 11 byggnader. Föreningen har idag ca. 800 medlemmar.Nytt på hemsidan: Vi daterar under 2021 upp alla torp och gårdars placering med bilder, historiska kartor och satelitkartor i nutid.

Hageby Arrendatorsbostad – byggd 1922. Familjen Larsson var arrendatorer från 1878 och bodde först i flygelbyggnaden vid Prästgården. Förste arrendatorn August Larssons sonsöner Nils och Sven Larsson blev de sista arrendatorerna och slutade 1983. Nuvarande adress Vårdsbergsvägen 150. (Lat, Long) 58.37669, 15.71532


 

Theme: Overlay by Kaira