Kontakt

Postadress
Landeryds Hembygdsförening
c/o Lars Andersson, Morgongatan 5, 58953 Linköping

Fakturor
Landeryds Hembygdsförening
c/o Håkan Johansson, Sparregatan 7, 58221 Linköping

Ordförande: Lars Sandström 0706-031373 ordforande@landerydhbf.se
Sekreterare: Lars Andersson 0730-33 15 76 sekreterare@landerydhbf.se
Kassör: Håkan Johansson 0703-13 63 41  hakan.fv.johansson46@gmail.com 

Webmaster/Data/Digitalisering/Inventering: Ragnar Ronneteg 0708-14 15 90 alt. ragnarlanderyd@gmail.com

Information om föreningen på mail på sekreterare@landerydhbf.se