Kontakt

LHF-banner_800x157

Postadress
Landeryds Hembygdsförening
c/o Lars Andersson, Morgongatan 5, 58953 Linköping

Fakturor
Landeryds Hembygdsförening
c/o Håkan Johansson, Sparregatan 7, 58221 Linköping

Ordförande: Lars Sandström 0706-031373 lars.sandstrom41@gmail.com
Sekreterare: Lars Andersson 0730-33 15 76 sekreterare@landerydhbf.se
Kassör: Håkan Johansson 0703-23 63 41  hakan.fv.johansson46@gmail.com 

Webmaster/Data/Digitalisering/Inventering: Ragnar Ronneteg08-14 15 90 alt. ragnarlanderyd@gmail.com

Information om föreningen på mail på sekreterare@landerydhbf.se