Kontakt

Postadress
Landeryds Hembygdsförening
c/o Lars Andersson, Morgongatan 5, 58953 Linköping

Fakturor
Landeryds Hembygdsförening
c/o Håkan Johansson, Sparregatan 7, 58221 Linköping

Ordförande: Lars Sandström 0706-031373 ordforande@landerydhbf.se
Sekreterare: Lars Andersson 0730-33 15 76 sekreterare@landerydhbf.se
Kassör: Håkan Johansson 0703-13 63 41  kassor@landerydhbf.se 

Webmaster: webmaster@landerydhbf.se

Inventering/Utställningar: Projektledare Johan Hägg 0760-518070 alt. johanlanderydhbf@gmail.com

Information om föreningen på mail på sekreterare@landerydhbf.se 

Theme: Overlay by Kaira