Kontakt

Besöksadress
Landeryds Hembygdspark
Harvestad Smedjan, 585 93 Linköping

Postadress
Landeryds Hembygdsförening
c/o Kristina Hahn, Rönnholmsvägen 5, 589 37 Linköping

Fakturor
Landeryds Hembygdsförening
c/o Håkan Johansson, Sparregatan 7, 582 21 Linköping

Ordförande: Margareta Berger Gylling 073 – 530 39 88 ordforande@landerydhbf.se
Sekreterare: Kristina Hahn 072 – 516 50 80 sekreterare@landerydhbf.se
Kassör: Håkan Johansson 0703 – 13 63 41  kassor@landerydhbf.se 

Webmaster: webmaster@landerydhbf.se

Inventering/Utställningar: Projektledare Johan Hägg 0760 – 51 80 70 alt. johanlanderydhbf@gmail.com

Information om föreningen på mail: info@landerydhbf.se 

Theme: Overlay by Kaira