Runstenen

Landerydsstenen

landerydsstenen

Landeryds församlings enda bevarade runsten sitter inmurad i södra tornmuren

Landeryds hembygdsförenings antog vid bildandet 1982 den så kallade Landerydsstenen som föreningens logotyp.av Landeryds kyrka.

Inskriften lyder:
uirikR resti stan eftiR þialfa bruþur sin trak þan ar uaR miR knuti
”Väring reste stenen efter Tjälve sin broder, den dräng som var med Knut.”

Av texten kan man förstå att bröderna Tjälve och Väring i Landeryd var med Knud den store och erövrade England omkring år 1015 och 1016.

Från Kulturarv Östergötland
Som så många andra hade de hört ryktet att prins Knud i Danaväldet behövde modiga och vapenskickliga män för att kunna ta sitt arv, England, i besittning. Genom handelsmän och andra hörde de sig för om vilka möjligheter som kunde yppa sig om de hörsammade prins Knud och anslöt sig till honom. Av allt att döma blev svaren de fick över förväntan. Den äldste av de två bröderna, Väring, bestämde sig för att utrusta ett eget skepp, med manskap och allt, och ansluta sig till Knud. Det kunde han göra eftersom det var han som var familjens överhuvud sedan föräldrarnas död och tidigt på våren 1015 var bröderna på plats i Limfjorden på Jylland.

Tyvärr blev den yngre brodern, Tjälve, dödad under striderna med engelsmännen och vid hemkomsten reste Väring stenen på det gamla gravfältet.

Kanske var det Väring som lät bygga den första träkyrkan på platsen för sin del av den stora danagälden som utbetalades 1018? Det är heller inte helt otroligt att han hade med sig några engelska präster på hemfärden. Det fanns nämligen en kristen träkyrka här i slutet av 1000-talet.

Theme: Overlay by Kaira