Trädgårdstorp uppdateras

Trädgårdstorp. (Källa: Klipp ur Gods o Gårdar 1939). Postadr.: Hjulsbro. Tel. 7. Areal: Total 50 har, därav 25 åker, 25 skogs- o. hagmark. Tax.-v. 38.400. Jordart: Medelstyv dung- o. lerjord. Skogsbest.: Barrskog. 2 manbyggn., uppf. resp. 1911 o. 1939. Ekonomibyggn. uppf. 1902-03. 3 hästar, 1 tjur, 10 kor, 6 ungdjur, 4 svin, 30 höns. Gården till släkten på 1850-talet genom Karl F. Pettersson. Den övertogs sedan av sonen Karl Gunnar F. Karlsson o. 1914 av dennes svärson, nuv. äg. Äg.: Erik Otto Karlsson f. 21/6 1881. Son till lantbrukaren Lars Erik Karlsson o. h. h. Johanna Andersdotter. Gift 14 med Elsa f. Karlsson. Barn: Gunnar Strömmark. Äg.: Ordf. i brandstodskommitt&i, led. av komm.-fullm., godeman vid lantmäteriförrättningar. Brukare (sedan 1931) : David Månsson f. 1894. Son till Johan Månsson o. h. h. Lovisa. Gift 31 med Signe f. Olsson.


 

 

 

 

Theme: Overlay by Kaira