Sviestad uppdateras

 

Sviestad. ( källa Gods & Gårdar 1939) Postadr.: Hackefors. Tel. 438 Linköping. Areal: Total 216 har, därav 170 åker, 46 skogs- o. betesmark. Tax.-v. 174.900. Jordart: Dung- o. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. något ekskog. Manbyggn. renov. på 1880-talet. Ladug., stall o. loge uppf. 1907. 12 hästar, 6 unghästar, 2 tjurar, 50 kor, 50 ungdjur. Traktordrift. Arealen rörtäckdikad. Gården till släkten 1925. Äg.: Martin Linderoth f. 15/9 1881. Gift 09 med Anna f. Ström. Barn: Margareta, Karl-Martin, Erik, Karin, Birgitta. Äg.: Genomgått Bjärka-Säby lantbruksskola

Nedan bilder på Sviestad ladugård

Theme: Overlay by Kaira