Gårdar, torp och industri i Landeryd

Landeryds gårdar och torp i alfabetisk ordning.

Nedanstående lista (pdf-fil) innehåller namn i alfabetisk ordning på alla torp och gårdar som funnits och/eller finns i Landeryd. 

Landeryds socken har eller har haft cirka 150 torpställen och backstugor. Anledningen till att det är ett cirka-tal är att det har funnits stugor utan namn, dessa finner man inte i husförhörslängderna. Men det visar i alla fall att Landeryds förhållandevis lilla socken har varit ganska torptätt. Vissa torp finns inte kvar eller är inte dokumenterade. Siffran hänvisar till torpnummret i Torpboken som har utgivits av Landeryds Hembygdsförening eller i  “Linköping södra – Från landsbygd till stadsdel” som finns att köpa. Se under fliken Media i menyn.  Vissa torp kan förekomma med olika namn.

Klicka på nedanstående Pdf-fil…..

Landeryds gårdar och torp sorterat efter gårds och torpnamn (pdf).

 

 

Theme: Overlay by Kaira