Hackefors Porslin

 

Jonn O Nilson föddes i Karlskrona i januari 1855 och kom till Linköping i september 1874 och fick sin första anställning i A.M. Johanssons affär vid Stora torget. Senare startade Jonn O (som han kallade sig och kallades) ihop med sin yngre bror Ludvig en egen affärsrörelse som kom att utvecklas till en industri med början i Linköpings Linnefabrik 1887, följt av Linköping Skjortfabrik och Korsettfabriken Idun. Jonn O Nilson grundade flera företag i Linköping med omnejd, såsom Tekniska verken, vilket ledde till att Linköping fick elektricitet, och Hackefors porslinsfabrik. Han var direktör för järnvägsbolaget, som åren 19001902 byggde Östra Centralbanan mellan Linköping och Vimmerby. Den färdiga tågförbindelsen invigdes av kung Oscar II i juni 1902. Jonn O bodde då i Åhagen i Landeryds församling, som sommarresidens förvärvade han också Odensfors gård, en strategisk placering nära de nya kraftverken Odensfors och Svartåfors. Han lär vid något tillfälle sagt: “Nu regnar det och för varje regndroppe får jag betalt två gånger“. Det var dock ibland en del problem med el-leveranserna och med allt fler abonnenter blev varje driftstörning mer kännbar. Omkring 1919 bestämdes att kommunen skulle ta över kraftstationerna och ansvaret för el-leveranserna. Jonn O köpte 1923 Hjulsbro Tråddrageri- och Spikfabrik i Hjulsbro, som efter 1938 drevs vidare av hans dotter Ingeborg och svärsonen Sigge Rahmqvist fram till 1963, då fabriken togs över av Halmstad stål och senare av Ovako Steel.

Jonn O Nilsson omstridd företagsledare

Jonn O Nilsson 1855  – 1938

Hackefors porslin text

Hackefors Porslinsfabrik grundades 1929 av bankdirektör Jonn O. Nilsson i Hackefors strax utanför Linköping. Till sin hjälp hade han den f.d. verkmästaren på Karlskrona Porslinsfabrik Erik Reinhold Jyberg och som kamrer och senare disponent tillsattes KarlErik Möller, även han från Karlskrona. Övriga styrelsemedlemmar var godsägaren och greven Johan Falkenberg och disponent Fritz Nilsson. Syftet med fabriken var att importera porslin i halvfabrikat som man sedan kunde dekorera och sälja under eget namn. En del av porslinsmålarna hämtades från Karlskrona med hjälp av Jyberg, andra anställdes på prov under en period för att lära sig yrket. Inledningsvis hade de ca 20 anställda. 1934 startades egen tillverkning av Prydnads- och elektrotekniskt porslin med bl.a. Hertha Bengtson som formgivare och avdelningschef. Andra designers som anställdes var Yngve Norberg, Gunther FrahmJansen och Marita Sjölund. 1942 byggdes fabriken ut och då uppgick personalstyrkan till ca 150 personer. Den egna tillverkningen pågick fram till 1957, då såldes fabriken till Åke Elmberg och Elo Ylve. De beslutade att upphöra med porslinstillverkning och istället återgå till att att importera porslin i halvfabrikat som sedan dekorerades i Linköping. Antalet anställda minskade samtidigt med 80%. Åren därefter och fram till 2007 hade fabriken flera ägare, bl.a. Upsala Ekeby. Idag tillhör Hackefors “Porslinsfabriken i Lidköping”, d.v.s. samma bolag som äger Guldkroken. Personer vid fabriken: Hertha Bengtsson, Erik Wessel Fougstedt, Åke Elmberg, Gunther Frahm Jansen,
Cecilia Hall, Erik Reinhold Jyberg, Hans Johansson, John O. Nilsson, Yngve Norberg, Marita Sjölund samt Elo Ylve m.fl. I sammanhanget kan nämnas att grundaren till fabriken, John O. Nilsson, förutom Porslinsfabriken, även grundade Hjulsbroverken, Nordstjärnans Knäckebrödsfabrik, Lidköpings Elektrisitetverk m.fl. under sin livstid. En minnessten skapad av Anders Wissler restes till Nilssons ära i Hackefors 1952. På stenen noteras de 10 företag Nillson grundade under sin livstid.

 

Axplock ur Hackefors porslins sortiment.

Blåklint11

Blåklint10

Blåklint3

Blåklint2

Blåklint4

Blåklint1

Viol1

Viol2

Vinranka2

 

Vinranka1

Tussilago2

Tussilago

Syren2

Syren1

Silvia 1977

Rand1

Rand2

orkide2

 

Orkide1

Ljung2

Ljung1

Magmolia

Linnea2

Linnea1

Liljekonvalj2

Liljekonvalj1

Antikblå2

 

Antikblå1

Antikros2

Antikros1

Fleur2

Fleur1

Blå ros1

 

Theme: Overlay by Kaira