Bilder från Landeryd V (Torsten & Ingrid Andersson)

Torsten och Ingrid Anderssons bildsamling

Torsten och Ingrid Andersson bodde i Sörholmen, Landeryd. Deras fotosamling har inventerats av Joakim Johansson som med hjälp av Torstens släktingar satt namn och beskrivning till fotografierna. Torstens mor Olga var föreståndarinna för Landeryds Ålderdomshem (se Bilder II). Torstens morföräldrar bodde i torpet Tysklyckan vid Slattefors, så fotografierna har stark lokal anknytning.

Torsten och Ingrid Andersson 1998

 Bildtext-TIAs bilder och ålderdomshemmet (klicka på resp. bild så blir den större)

TIA001
TIA002
TIA003
TIA005
TIA006
TIA007
TIA008
TIA009
TIA010
TIA011
TIA012
TIA013
TIA014
TIA015
TIA017
TIA019
TIA019b
TIA020

 

TIA 021
TIA022
TIA023
TIA024
TIA025
TIA026
TIA027
TIA028
TIA029
TIA030
TIA031
TIA033
TIA037
TIA038
TIA039
TIA040
TIA041
TIA042
TIA043
TIA044
TIA045

 

Theme: Overlay by Kaira