Skonberga ägor uppdateras

Byn är förlagd på en kulle som utgör Östergötlands mittpunkt. Skonberga består av Västergården, Mellangården, Östergården och Nedergården. Vid laga skifte på 1870-talet flyttades Östergården och Nedergården ut ur byn. Nedergården är riven. Av alla gårdars ladugårdar så är det endast Mellangårdens ladugård som finns kvar. Mellangården och Västergården med mark köptes av Gullringshus 1966 och bostadsområdet Skonberga växte upp. Östergården och Nedergården köptes av Linköpings kommun 1960.


Skonberga Mellangård. (Källa: Klipp ur Gods o Gårdar 1939).Postadr.: Hjulsbro. Tel. 46. Areal: Total 40,5 har, därav 29 åker, 9 skog, 2,5 betesmark. Tax.-v. 37.000. Jordart: Klapperstensjord o. lermylla. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. i början av 1800-talet, renov. 1931. Ekonomibygg-n. uppf. 1923. 4 hästar, 1 tjur, 15 kor, 5 ungdjur, 20 svin, 20 höns. Traktordrift. Gården till släkten 1918 genom köp av nuv. äg. År 1929 inköptes Västergården, som drives i sambruk. Äg.: Axel Wiktor Nilsson f. 1873. Son till A. P. Nilsson o. h. h. Hanna f. Almrot. Gift 1899 med Emma Charlotta f. Lindqvist. Barn: Einar, Elsa, Hjalmar, Valter.


Skonberga Nedergård (Källa: Klipp ur Gods o Gårdar 1939).Postadr.: Hjulsbro. Areal: Total 20,5 har, därav 15 åker, 5,5 skogs- o hagmark. Tax.-v. 19.200. Jordart: Klapperstens-, ler- o. dungjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1883. 3 hästar, 8 kor, 2 ungdjur, 5 svin, höns till husbehov. Arealen täckdikad med rör o. sten. Gården till släkten i mitten av 1800-talet genom Samuel Johansson. Den övertogs 1880 av nuv. äg:s fader, som 1928 utarrenderade den till Anders Martin Andersson. Nuv. äg. övertog den 1933. Äg.: Sven Johan Andersson f. 1892. Son till A. J. Andersson o. h. h. Matilda Sofia f. Johansson. Gift 29 med Ingeborg Margareta f. Karlsson. Barn: Gunilla, Margot, Birgitta. Barn i ett föreg. gifte med Anna Franzon: Svea, Britta, Karl, Ingmar.


Skonberga Östergård (Källa: Klipp ur Gods o Gårdar 1939).Postadr.: Hjulsbro. Tel. 56. Areal: Total 17,5 har, därav 15 åker, 2,5 betesmark. Tax.-v. 20.200. Jordart: Svartmylla på lerbotten. Man- o. ekonomibyggn. uppf. på 1890-talet, svinhus o. skjul 1928. 3 hästar, 9 kor, 2 ungdjur, 10 svin, 50 höns. Arealen täckdikad. Gården till släkten 1895. Nuv. äg. tillträdde 1934. Äg.: Oskar Gereon Johansson f. 4/7 1890. Gift 17 med Cecilia f. Johansson. Barn: Anna-Greta, Anna-Lisa. Äg.: F. d. led. av komm.-fullm.


Torp under Skonberga.

Andersborg. Villa byggd i byn 1912. Kallad “Gula villan”. Nr 88 i Torpboken (felaktigt kallad Anderstorp)

Soldattorp 21, Laholm. Låg först vid vägen mellan Skonberga och Udderstorp. Flyttades 1871 i samband med laga skifte till nuvarande läget. Fick namnet Laholm. Nr 86 i Torpboken.


 

Theme: Overlay by Kaira